Verzekeringsvoorwaarden gelden niet altijd

Een verzekerde die niet meteen aan de verzekeraar meldde dat zijn auto gestolen was, kreeg het hierdoor aan de stok met zijn verzekeraar. Die vond dat hij dat wel had moeten doen, want zo staat het in de verzekeringsvoorwaarden. De verzekeraar verhaalde daarom de extra kosten door te late melding bij de verzekerde. Maar het Kifid was het daar niet mee eens.

Gestolen auto in Turkije

Wat was er aan de hand? Een verzekerde komt erachter dat zijn auto, voorzien van een voertuigvolgsysteem, niet meer op de parkeerplaats staat. Hij wacht even af, omdat misschien iemand anders de auto heeft meegenomen. Dagen later blijkt dat de auto in Istanbul is. De verzekerde meldt de schade nog niet bij zijn tussenpersoon of verzekeraar. Wanneer hij uiteindelijk de schade meldt, is de auto al aan de andere kant van Turkije, waardoor voor de verzekeraar extra kosten ontstaan. De verzekeraar wijst de verzekerde erop dat in de polisvoorwaarden staat dat schade altijd zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen, moet worden gemeld.
De verzekerde stelt dat hij de verzekeringsvoorwaarden nooit heeft ontvangen en dat deze daarom niet van toepassing zijn.

Kennisnemen van de verzekeringsvoorwaarden

Omdat verzekeraar en verzekerde het niet eens werden, kwam de zaak terecht bij het Kifid. Die pakte er artikel 6:233 BW bij. Dat artikel bepaalt dat algemene voorwaarden (anders dan de zogenaamde kernbedingen) vernietigbaar zijn als de klant (in dit geval dus de verzekeringnemer) niet vóór of uiterlijk gelijktijdig bij het sluiten van de overeenkomst op redelijke wijze heeft kunnen kennisnemen van de voorwaarden.
Een verzekeraar die zijn algemene voorwaarden pas toestuurt ná het sluiten van de overeenkomst (of daarvoor alleen verwijst naar zijn website) kan zich dus niet steeds op die voorwaarden beroepen.

Kernbedingen

De verzekeraar haalde ook op een ander punt bakzeil. Artikel 6:233 BW heeft betrekking op ‘algemene voorwaarden’. Kernbedingen (dat zijn bepalingen over de aarden de omvang van de prestatie) vallen niet onder de betekenis van dit begrip ‘algemene voorwaarden’ en daarmee ook niet onder de werking van art. 6:233 BW. Die kernbedingen, de polisbepalingen dus die de omvang van de dekking en de hoogte van de premie bepalen, zijn nooit op deze grond vernietigbaar. De vraag was daarmee ook: zijn de polisbepalingen die regelen hoe en wanneer een schade moet worden gemeld ook een ‘kernbeding’? Volgens het Kifid is dat niet het geval.
 
De verzekeraar had de door de late melding veroorzaakte extra kosten voor onderzoek naar de locatie van de auto niet mogen verhalen op de klant, aldus het Kifid. De ingehouden kosten moest de verzekeraar alsnog aan de klant uitkeren.

Meer weten?

In diverse opleidingen van NIBE-SVV komen de polisvoorwaarden uitgebreid aan bod:

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!