Gedragscode aangescherpt: geen onverwachte opzegkosten meer

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat consumenten bij het opzeggen van hun schadeverzekering soms te maken krijgen met onverwachte kosten. Voor het Verbond van Verzekeraars was dit mede aanleiding de Gedragscode Geïnformeerde Verlenging en Contractstermijnen aan te passen. De nieuwe gedragscode geldt sinds 1 januari 2019.

Kosten bij opzeggen

Verzekeraars en/of hun gevolmachtigden brengen soms kosten in rekening bij een (tussentijdse) beëindiging van een verzekering. Deze kosten hebben allerlei benamingen: wijzigingskosten, opzegkosten, administratieve kosten, kosten aanmelding RDW, et cetera.

Onbekende kosten

Deze kosten staan vaak in de kleine lettertjes van de verzekeringsovereenkomst en zijn meestal onbekend bij de verzekerde. Onverwachte beëindigingskosten kunnen het opzeggen en oversluiten van een verzekering voor de consument bemoeilijken en maken het lastig om (tussentijds) van verzekeraar te veranderen. Dat beperkt de bedoelde werking van de Gedragscode Geïnformeerde Verlenging en Contractstermijnen. 

De aanpassingen

Het Verbond van Verzekeraars (Verbond) wil strengere wetgeving voorkomen en heeft de Gedragscode Geïnformeerde Verlenging en Contractstermijnen daarom op 2 punten aangescherpt. De wijzigingen zijn:

  • Transparantie over de (opzeg)kosten. Als de verzekeraar al kosten in rekening brengt, dan moeten deze kosten bij aanvang van de verzekering voor de consument volstrekt helder zijn.
  • Geen opzegtermijn van een maand als het verzekerde object is verkocht.

Ingangsdatum

De gewijzigde gedragscode is op 19 december 2018 voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van het Verbond en goedgekeurd. De nieuwe gedragscode is sinds 1 januari 2019 van toepassing.

GBL

Op dezelfde Algemene Ledenvergadering is eveneens een aanvulling op de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) goedgekeurd. De aanvulling houdt in dat verzekeraars sinds 1 januari 2019 verplicht zijn om eens in de 3 jaar een audit te laten uitvoeren op de GBL, om te toetsen of de gedragscode wordt nagekomen. 

Meer informatie

 
Ook diverse opleidingen van NIBE-SVV gaan in op de wijzigingen, zoals:

 

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!