Belangrijke wetswijzigingen voor adviseurs zorgverzekeringen

In de eerste helft van 2016 is wet- en regelgeving aangepast die van invloed is op het geven van een passend advies over zorgverzekeringen. Verder zijn er ook al wijzigingen in de zorg bekend per 1 januari 2017 die van invloed zijn op het geven van een passend advies vóór die datum. Een beknopt overzicht:

Vanaf 1 juni 2016

 • Nieuw cholesterolverlagend middel vergoed vanuit basispakket

Het cholesterolverlagende middel alirocumab (Praluent) wordt vanaf 1 juni vergoed vanuit het basispakket. Alirocumab is na evolocumab (Repatha), dat per 1 april wordt vergoed, het tweede middel in een nieuwe klasse van cholesterolverlagers.

 • Geschilleninstantie zorgcontracten van start

Deze instantie kan optreden als bemiddelaar tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder, wanneer zij er tijdens hun contractbesprekingen niet uitkomen. Het doel is een gang naar de rechter te vermijden. Dat scheelt veel tijd en geld. Ook bevordert dit het voortzetten van de samenwerking.

Vanaf 1 juli 2016

 • Verlaging bestuursrechtelijke premie wanbetalers

Per 1 juli 2016 is de bestuursrechtelijke premie voor de wanbetaler verlaagd van € 159,03 naar € 127,91 per persoon per maand. 

Per 1 januari 2017

 • Kort verblijf zorginstelling in basispakket

De zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, het zogeheten eerstelijnsverblijf, wordt per 1 januari 2017 bekostigd uit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zo komt er meer duidelijkheid voor patiënten en zorgverleners. Ook sluit de zorg zo beter aan op de individuele wensen van patiënten. Bij het eerstelijnsverblijf herstellen (vaak oudere) patiënten tijdelijk in een huisartsenhospitaal of verpleeghuis. Bijvoorbeeld wanneer het na een behandeling van een heupfractuur in het ziekenhuis onverantwoord is om al naar huis te gaan. Of als iemand in een thuissituatie kampt met een achteruitgang in de gezondheidssituatie en een kortdurende opname nodig is. Een goede regeling draagt eraan bij dat mensen niet onnodig op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis terechtkomen of onnodig lang in het ziekenhuis blijven.

 • Plastische chirurgie

Het basispakket wordt uitgebreid met de volgende behandelingen:

 • het operatief plaatsen van een borstprothese bij agenesie/aplasie van de borst bij vrouwen en de daarmee vergelijkbare situatie bij transvrouwen (ook aangeduid als man-vrouw/transgenderpersonen);
 • het uitvoeren van een bovenooglidcorrectie als er sprake is van een ernstige gezichtsveldbeperking door verslapping of verlamming van de bovenoogleden;
 • het uitvoeren van een medisch noodzakelijke circumcisie.
 • Eigen bijdrage gebitsprotheses

De bepaling van de eigen bijdrage voor de implantaatgedragen gebitsprothese verandert. Voor de implantaatgedragen gebitsprothese geldt in de Zvw nu nog een vaste eigen bijdrage van € 125,- voor de onder- of bovenkaak, terwijl voor normale gebitsprothese een eigen bijdrage geldt van 25% van de kosten. Daardoor komt het in de praktijk regelmatig voor dat een normale prothese voor de patiënt duurder uitvalt dan een (hoogwaardiger) implantaatgedragen prothese. Deze situatie is ongewenst. Daarom verandert de eigen bijdrage vanaf 1 januari 2017 als volgt:

 • voor implantaatgedragen prothesen voor de onderkaak wordt de eigen bijdrage 10% van de kosten;
 • voor een implantaatgedragen prothese op de bovenkaak wordt de eigen bijdrage 8% van de kosten;
 • voor de normale gebitsprothesen blijft de eigen bijdrage 25% van de kosten; 
 • voor reparaties en ‘rebasing’ van gebitsprothesen gaat een eigen bijdrage gelden van 10% van de kosten. Dit omdat het normale onderhoudskosten betreft, waarvoor de verzekerde zelf ook een verantwoordelijkheid heeft. Bovendien gaat het om beperkte kosten, waardoor de eigen bijdrage maximaal € 45,- bedraagt.
 • Fronttandvervanging

Verzekerden tot 18 jaar hebben onder omstandigheden recht op fronttandvervanging met implantaten. Dit recht bestaat wanneer blijvende snij- en/of hoektanden niet zijn aangelegd of ontbreken als gevolg van een ongeval. Om van de huidige aanspraak een effectieve aanspraak te maken, hebben verzekerden tot en met hun 22ste levensjaar het recht op een (uitgestelde) behandeling. 

 • Fysiotherapie voor mensen met ‘etalagebenen’

Voor mensen met zogenaamde ‘etalagebenen’ in de 2e fase, pijn door vernauwde bloedvaten in de benen, komt fysiotherapie in het pakket. Voor deze groep patiënten bestaat vanaf 2017 aanspraak op 37 behandelingen verspreid over een jaar. Daarbij worden dan ook de eerste 20 behandelingen vergoed. Hiermee verschuift zorg die in het ziekenhuis wordt verleend naar de fysiotherapie.

 • Verruiming mogelijkheden tot vrijstellen eigen risico

Het Besluit zorgverzekering wijzigt. Verzekeraars krijgen meer mogelijkheden om bepaalde programma’s vrij te stellen van eigen risico. Het gaat dan om gezondheidsbevorderende programma’s of op preventiegerichte programma’s. Nu geldt alleen vrijstelling van eigen risico voor programma’s met betrekking tot diabetes, depressie, hart- en vaatziekten, chronisch obstructief longlijden, overgewicht of stoppen met roken. Ten aanzien van alle andere programma’s, bijvoorbeeld met betrekking tot dementie of incontinentie, heeft de zorgverzekeraar deze sturingsmogelijkheid juridisch gezien niet. Dat is een onbedoelde situatie. Zorgverzekeraars kunnen daarom vanaf 2017 dit sturingsinstrument breder inzetten. Het voordeel voor de verzekerde is dat hij er in de meeste gevallen financieel op vooruit zal gaan. Hij betaalt immers geen eigen risico.

Meer weten?

Nieuwe wetgeving kan grote impact hebben op het advies van een adviseur. Om een passend advies te kunnen geven, blijft het zaak om constant op de hoogte te blijven. In diverse opleidingen van NIBE-SVV komen de voor de zorg belangrijke wetswijzigingen uitgebreid aan bod:

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!