NVB komt met gedragsregels voor verbeteren integriteit bancaire sector

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft op 14 oktober een pakket gepresenteerd met de titel ‘Toekomstgericht Bankieren’. Het pakket bestaat uit 3 onderdelen: de brede invoering van gedragsregels, een actualisering van de Code Banken en de introductie van het Maatschappelijk Statuut. Hiermee wil de bancaire sector komen tot een integere, klantgerichte en duurzame sector. Het pakket wordt onderschreven door alle leden van de NVB.

Gedragsregels

De gedragsregels moeten ertoe leiden dat het gewenste gedrag vastligt van iedereen die bij een bank werkt, dat de samenleving weet aan welke gedragsregels bankmedewerkers zich moeten houden en dat het vertrouwen van de samenleving in banken groter wordt.
De regels gaan gelden voor iedereen in Nederland die werkt bij een bank met een Nederlandse bankvergunning en die lid is van de NVB, of bij andere banken die deze gedragsregels willen hanteren.
De gedragsregels gelden voor:

 • de bestuurders van de bank
 • de commissarissen/interne toezichthouders van de bank
 • de medewerkers van de bank met een arbeidsovereenkomst
 • alle andere personen (zoals medewerkers met een tijdelijk dienstverband, gedetacheerde medewerkers en uitzendkrachten) die werk bij de bank doen dat direct te maken heeft met het bankbedrijf

Bankmedewerkers moeten vóór 31 december 2015 de bankierseed afleggen. Daarmee beloven ze dat ze zich aan de nieuwe gedragsregels houden. Als ze dat niet doen, dan krijgen ze te maken met het tuchtrecht. DSI is recent aangewezen als uitvoerend instituut voor dit tuchtrecht. DSI zal dus voor de bankensector de professionele standaard en het gedrag bewaken en bij incidenten optreden als aanklager.

7 gedragsregels

De NVB heeft de gedragsregels onlangs vastgesteld. Die regels moeten de verantwoordelijkheid van iedere individuele medewerker binnen de bank expliciet maken.  Er zijn 7 gedragsregels:

 • integer en zorgvuldig werken
 • een zorgvuldige afweging van belangen maken
 • de belangen van de klant centraal stellen
 •  zich aan de wet houden en aan de andere regels die voor het werk bij de bank gelden
 • vertrouwelijke informatie geheim houden
 • open en eerlijk zijn over eigen gedrag en de eigen verantwoordelijkheid kennen voor de samenleving
 • bijdragen aan het vertrouwen van de samenleving in de bank

Actualisering Code Banken

De oorspronkelijke Code Banken werd vastgesteld op 9 september 2009 en is op 1 januari 2010 in werking getreden. De Code Banken moet goed bestuur binnen iedere bank borgen.
Veel principes uit de oorspronkelijke code zijn intussen in wetgeving vastgelegd en daarom was de code toe aan een actualisatie.
De geactualiseerde code benadrukt opnieuw het belang van een beheerste en integere bedrijfsvoering van banken. Dit wordt in de nieuwe code nader uitgewerkt in principes voor de raad van bestuur en de raad van commissarissen, voor adequaat risicomanagement, gedegen auditprocessen en voor een beheerst, evenwichtig en duurzaam beloningsbeleid.
De vernieuwde Code Banken treedt in werking op 1 januari 2015 en is van toepassing op alle banken met een zetel in Nederland.

Maatschappelijk Statuut

Het Maatschappelijk Statuut legt de (gewenste) rol van de bancaire sector in de samenleving vast, evenals de waarden van de sector:

 • De bankensector is pluriform en biedt klanten een divers keuzepalet
 • Banken zijn betrouwbaar, dienstbaar en transparant
 • Bankmedewerkers zijn integer, deskundig en professioneel en dragen zorg voor een zorgvuldige behandeling van klanten en andere stakeholders
 • Vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen banken bij aan een duurzame economie

Opleidingen bij NIBE-SVV

NIBE-SVV biedt diverse opleidingen op dit gebied:

Algemeen

Integriteit

Compliance

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!