Meer transparantie over duurzaamheid bij beleggen

Op 10 maart 2021 is de EU-verordening Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking getreden. De SFDR schrijft voor in hoeverre financiëlemarktdeelnemers en financieel adviseurs informatie moeten geven en transparant zijn over de duurzaamheid van een investering. Financiëlemarktdeelnemers zijn banken, beleggingsondernemingen, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en levensverzekeraars die verzekeringsgerelateerde beleggingsproducten aanbieden. De SFDR-regels gelden ook voor financieel adviseurs met 3 of meer werknemers, die beleggingsadvies geven of adviseren over beleggingsverzekeringen.

Doel van de verordening

De verordening, die in het Nederlands ‘Verordening informatieverschaffing over duurzaamheid’ heet, bouwt voort op onder andere het Klimaatakkoord van Parijs. Die is erop gericht de risico's en effecten van de klimaatverandering fors te verminderen. De verordening moet ervoor zorgen dat financiëlemarktdeelnemers hun eindbeleggers beter informeren over de duurzaamheidseffecten van hun beleggingsbeleid en de genomen beleggingsbeslissingen. En dat adviseurs een passend advies geven, waarin ook duurzaamheidsaspecten zijn meegenomen.

Regulerende Technische Standaarden

Wat ‘duurzaam’ is, wordt vastgelegd in Regulerende Technische Standaarden (RTS). Op dit moment hebben de Europese toezichthouders EBA, EIOPA en ESMA gezamenlijk een wijzigingsvoorstel van de RTS opgesteld en ter consultatie voorgelegd. Het is de bedoeling dat deze standaarden per 1 januari 2022 definitief zijn. Daarmee krijgen financiëlemarktdeelnemers en adviseurs een objectief referentiekader waarmee ze kunnen nagaan hoe duurzaam een product is. Voor nu zijn er al wel concept-standaarden beschikbaar waar je vanuit kunt gaan.

Gevolgen van de SFDR voor financiëlemarktdeelnemers

Financiëlemarktdeelnemers moeten op hun website transparante informatie verstrekken over:

  • de duurzaamheid van hun beleggingsfondsen: dat wil zeggen, over de belangrijkste ongunstige duurzaamheidseffecten van beleggingsbeslissingen. 
  • in hoeverre ze duurzaamheidsrisico’s meenemen in hun bedrijfsvoering. Ook moeten ze informeren over het effect van duurzaam beleggen op het rendement.
  • de duurzame kenmerken van hun producten en diensten. Niet elk in de markt gezet product hoeft even duurzaam te zijn, maar de SFDR verwacht wel transparantie daarover. En als er géén duurzame kenmerken zijn, dan moet dat ook worden vermeld.
 

Ook gevolgen voor adviseurs

Een adviseur moet een passend beleggingsadvies geven. Nu financiëlemarktdeelnemers informatie moeten geven over duurzame kenmerken en doelstellingen, is het aan de adviseur om te beoordelen of producten passen bij de voorkeuren en verwachtingen van hun klanten. Bij het adviseren in beleggingen vraagt de SFDR daarom transparantie over de wijze waarop duurzaamheid in de organisatie van de adviseur en in het advies zijn ingebed. 

Die transparantie houdt in dat financieel adviseurs:

  • op hun website aangeven of zij in hun beleggings- of verzekeringsadvies negatieve duurzaamheidseffecten meenemen. Zo niet, dan moeten ze aangeven of en wanneer ze dit gaan doen.
  • op hun website hun klanten informeren over hoe duurzaamheidsrisico’s in hun beleggingsbeslissingsprocedure zijn geïntegreerd en hoe het beloningsbeleid daarbij aansluit.
 

Aandachtspunten voor de financieel adviseur

  • Zorg dat je weet waar je de duurzaamheidskenmerken van de beleggingsfondsen waarin je adviseert, kunt vinden. Op websites van beleggingsfondsen vind je ze tegenwoordig onder het aparte kopje ‘Duurzaamheidskenmerken’, net als bijvoorbeeld de Risicometer. 
  • Het effect van de verordening gaat niet zó ver dat je klanten moet aansporen duurzaam te beleggen. Wel moet op de site duidelijk zijn of je in je beleggings- of verzekeringsadvies rekening houdt met de belangrijkste negatieve duurzaamheidseffecten. Als je dit (nog) niet doet, moet je vermelden of en wanneer je dit wel van plan bent.
  • Daarnaast moet je op je website ook informatie publiceren over de wijze waarop duurzaamheidsrisico’s in je beleggingsbeslissingsprocedure zijn geïntegreerd. Dit heeft met name consequenties voor vermogensbeheerders die zelfstandig beslissingen nemen namens de klant. 
  • De verordening vereist van de adviseurs dat zij voorafgaand aan het advies in duurzame beleggingsfondsen, hun klanten in elk geval actief informeren over het effect van duurzaam beleggen op het rendement. Er moet bij elk beleggingsadvies duidelijk zijn aangegeven hoe hoog de kosten zijn. Maar er is geen extra eis om verhoging van de kosten als gevolg van duurzaam beleggen (voor zover die er zijn) apart te benoemen. Ook is nergens een eis gesteld dat je moet vermelden in hoeveel ondernemingen er wordt belegd.
 

Zijn jij en je organisatie al goed voorbereid op de nieuwe duurzaamheidsvereisten? 

Voor alle bedrijven en alle medewerkers in de financiële sector is duurzaamheid niet langer vrijblijvend, maar een ‘must’. Daarom heeft NIBE-SVV de korte online training Duurzaamheid in de Financiële Dienstverlening ontwikkeld. Daarin leer je welke duurzaamheidsdoelstellingen kunnen gaan spelen in jouw organisatie. 

Meer informatie over de SFDR

Lees hier de informatie van de AFM over de SFDR-vereisten

NIBE-SVV heeft diverse opleidingen waarin de nieuwe verordening aan bod komt:

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!