Statistieken Wft-examens 1e kwartaal 2017 schetsen verwacht, maar ook hoopvol beeld

Met het einde van de overgangsregeling op 31 december 2016 was de grote vraag: hoeveel Wft-examens zullen er in 2017 worden afgenomen? Inmiddels kennen we de cijfers van het eerste kwartaal. Maar die laten niet alleen een te verwachten dalend aantal initiële examens zien. Wat zeggen die cijfers nog meer?

Eerste kwartaal 2017

In het eerste kwartaal 2017 zijn in totaal 14.390 initiële examens afgenomen. In het eerste kwartaal van 2016 waren dat er nog 17.377 en in het eerste kwartaal van 2015 zelfs 21.193. (Daarnaast werden in 2015 en 2016 ook nog PE-Plusexamens afgenomen, maar die laten we hier buiten beschouwing.) Het aantal initiële examens daalt dus. Maar wat wil dat zeggen? Aan de ene kant is de daling logisch, omdat velen juist de overgangsperiode hebben gebruikt (en hebben moeten gebruiken) om de voor hun beroep vereiste diploma’s te halen. Dat effect is nu weg. Degenen die nu nieuwe Wft-diploma’s willen behalen, zijn daarmee vooral nieuwe instroom in de financiële dienstverlening (en een restje dat de overgangsregeling om welke reden dan ook heeft laten passeren). Vermoedelijk zal het eerste kwartaal van 2018 dus nog iets lager uitvallen in aantallen deelnemers.

Tegelijkertijd is het cijfer natuurlijk hoopvol: het bevestigt het beeld dat – ondanks afnemende personeelsaantallen in de gehele financiële dienstverlening – juist steeds meer werkgelegenheid ontstaat voor de goed opgeleide, moderne financieel adviseur. 

Aantallen diploma’s

Het gemiddelde geslaagdenpercentage over het eerste kwartaal van 2017 ligt op 58,2, met uitschieters naar beneden voor Pensioen en Hypothecair krediet (iets boven de 40%) en omhoog voor Basis en Zorg (iets boven de 70%). Het geslaagdenpercentage over alle initiële examens in de periode tot 2017 was 58,3, zodat van een stabiel beeld kan worden gesproken.

Al die examens bij elkaar hebben er toe geleid dat ruim 106.000 medewerkers in de financiële dienstverlening 1 of meer (en gemiddeld zelfs bijna 3) Wft-diploma’s hebben. Die 106.000 zijn vast niet alleen maar adviseur. Zoals te verwachten was, steekt het aantal medewerkers dat in schade- en levensverzekeringen mag adviseren er met kop en schouders bovenuit. Ruim 33.000 Schadeverzekering zakelijk en daar bovenop nog eens ruim 20.000 die (alleen) Schadeverzekering particulier hebben en ook ruim 33.000 Vermogen. 

Alle 9 diploma’s

Grappig is dat 48 diplomahouders alle 9 Wft-diploma’s hebben. ‘Grappig’, want dat betekent dat deze groep naast Adviseur Schadeverzekering zakelijk óók het diploma Adviseur Zorgverzekering hebben. Maar dat laatste diploma geeft geen enkele extra adviesbevoegdheid als je het eerstgenoemde diploma al hebt. Het geeft alleen maar een extra PE-verplichting als je dat diploma ook geldig wilt houden. Maar het is natuurlijk wel een sieraad aan de wand… 

Meer informatie

Statistieken Wft-examens (januari t/m maart 2017) en behaalde beroepskwalificaties (februari 2014 t/m maart 2017) 

Opleidingen

NIBE-SVV biedt diverse Wft-opleidingen en -examens:

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.

Vraag onze opleidingsgids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor je klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

De Wft-PE periode loopt tot 1 april 2022!

Als financieel adviseur moet je je beroepskwalificatie(s) onderhouden. Zorg dat je aan deze eis voldoet met de Wft-PE examens en opleidingen van NIBE-SVV.