• Home
 • Compliance, Fraude en Wwft

Compliance, Fraude en Wwft

Aandacht voor risicobeheersing is in de financiële sector van groot belang. Elke financiële onderneming moet ‘in control’ zijn. Dat zijn ze aan hun aandeelhouders, polishouders en andere stakeholders verplicht. Men kan daarom niet om compliance heen. Van elke financiële instelling wordt een juiste toepassing...

Lees meer..

Aandacht voor risicobeheersing is in de financiële sector van groot belang. Elke financiële onderneming moet ‘in control’ zijn. Dat zijn ze aan hun aandeelhouders, polishouders en andere stakeholders verplicht. Men kan daarom niet om compliance heen. Van elke financiële instelling wordt een juiste toepassing...

Lees meer..

Aandacht voor risicobeheersing is in de financiële sector van groot belang. Elke financiële onderneming moet ‘in control’ zijn. Dat zijn ze aan hun aandeelhouders, polishouders en andere stakeholders verplicht. Men kan daarom niet om compliance heen. Van elke financiële instelling wordt een juiste toepassing...

Lees meer..

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Training (6) Trainingen waarin jouw eigen praktijk altijd centraal staat. De vaardigheden die je tijdens de training opdoet, kan je direct in de praktijk toepassen.

Vakopleiding (5) Verplichte of verdiepende opleidingen om te kunnen werken binnen je vakgebied.

NVAO-geaccrediteerd
12 maanden Vakopleiding
NVAO-geaccrediteerd
3 maanden Vakopleiding
NVAO-geaccrediteerd
3 maanden Vakopleiding

Masterclass (2) Masterclasses

NVAO-geaccrediteerd
3 maanden Masterclass

Aandacht voor risicobeheersing is in de financiële sector van groot belang. Elke financiële onderneming moet ‘in control’ zijn. Dat zijn ze aan hun aandeelhouders, polishouders en andere stakeholders verplicht. Men kan daarom niet om compliance heen. Van elke financiële instelling wordt een juiste toepassing van wet- en regelgeving verwacht. En dat niet alleen: het streven om geld te verdienen mag niet ten koste gaan van integer handelen. Financiële instellingen hebben namelijk ook een belangrijke maatschappelijke rol. Ze moeten voorkomen dat criminelen gebruik kunnen maken van het financiële stelsel en hun door misdaad verkregen geld kunnen witwassen. De Wet Wwft eist daarom van de instellingen dat ze ongebruikelijke transacties melden en dat hun medewerkers deze kunnen signaleren.

Bij risicobeheersing in de financiële sector speelt ook fraudebeheersing een grote rol. De fraude in de verzekeringssector is omvangrijk. Gerichte fraudebestrijding kan verzekeraars vele tientallen miljoenen per jaar besparen aan onterechte uitkeringen. Elke verzekerde is daarmee gebaat, want zo kunnen de premies laag blijven.

Ben je op zoek naar een training compliance, Wwft of een training fraudebeheersing? Bij ons vind je een breed praktijkgericht aanbod. Bekijk hier de leerlijnen voor Certified Compliance Professional of Coordinator Fraudebeheersing Verzekeringen.
Nieuw zijn de trainingen Compliance voor Financieel Adviseurs en Wwft voor Iedereen met Klantcontact.

Meer over compliance

De compliance officer of de medewerker met compliance als neventaak is de interne toezichthouder van een organisatie. Van cruciaal belang daarbij is het waarborgen van de wettelijke voorschriften zoals die voortvloeien uit bijvoorbeeld de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet, net als de interne afspraken en procedures.

Belangrijke compliancethema’s zijn integriteit, marktmisbruik, Anti-Money Laundering, Customer Due Diligence (CCD), Know Your Customer (KYC), robo-advies, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Countering the Finance of Terrorism (CFT).

Compliance is meer dan de dingen zo efficiënt mogelijk doen. Er is ook een maatschappelijk doel: criminelen geen kans geven en witwassen voorkomen. De uitvoerder van de compliancefunctie voorkomt dat de wil om geld te verdienen ten koste gaat van het handelen volgens interne afspraken en procedures die een integere bedrijfsvoering moeten borgen. Het gaat daarbij vooral om het bewaren van de balans tussen de wens om commerciële doelen na te streven en de wens om ook binnen de kaders van de wet en volgens de eigen normen te opereren. Uiteindelijk zorgt de uitvoerder van de compliancefunctie ervoor dat iedereen binnen de organisatie zich bewust is van reputatie- en integriteitsrisico’s.

De functie van compliance officer is onontbeerlijk in een financieel bedrijf. Reden genoeg om een praktijkgerichte complianceopleiding te volgen, zoals de Certified Compliance Officer (CCO).

Meer over voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft)

Financiële instellingen hebben volgens de Wwft een belangrijke poortwachtersfunctie. Ze moeten voorkomen dat criminelen het uit misdaad verkregen geld kunnen witwassen. Ook personen en organisaties waarop sancties rusten mogen niet deelnemen aan het financieel systeem. Zij mogen natuurlijk ook niet profiteren van fraude en corruptie. Belangrijk is daarom dat instellingen ongebruikelijke transacties melden. Daarvoor is het essentieel om ongebruikelijke patronen te herkennen. En dat begint al bij het eerste contact, bij de callcentermedewerkers. Maar in feite heeft elke financieel dienstverlener met klantcontact een belangrijke signalerende rol bij de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. En hoe zit dat met jou? Is het voor jou duidelijk wat een ongebruikelijke transactie is? Hoe herkent je witwassen? Welke vorm van cliëntenonderzoek pas je wanneer toe? En waar en hoe moet je verdenkingen melden? Je leert het onder andere in de training Wwft voor Iedereen met Klantcontact.

Meer over DAC6

 

Als financieel dienstverlener krijg je te maken met DAC6. De richtlijn DAC6 heeft als doel internationale belastingontwijking tegen te gaan en stelt daarom eisen aan jou als financieel dienstverlener.
 
Bij grensoverschrijdende transacties kan het gaan om zaken met multinationals, maar ook om mkb-bedrijven en particulieren. Denk bijvoorbeeld aan financiering voor bedrijfsmiddelen, een bedrijfsovername, de aanschaf van onroerend goed, planningsadvies aan een vermogende particulier, een lening aan een familielid, voorkomen van erf- en schenkbelasting enzovoort. Ook die kunnen zomaar voor jou of je werkgever een meldplicht onder DAC6 opleveren. Ben je bekend met mogelijk belastingontwijkende constructies op deze en andere gebieden? Dan ben je verplicht dit volgens de richtlijnen van DAC6/Manatory Disclosure Rules te melden.

Meer over fraude

Fraude in het verzekeringsbedrijf is omvangrijk en kent vele verschijningsvormen. Verzekeraars slagen er steeds beter in om fraude te detecteren. Dat levert flinke besparingen op. Verzekeraars richten zich daarbij steeds nadrukkelijker op het vroegtijdig opsporen van fraudeplegers.

Het herkennen van fraude vereist specialisme. Nodig is kennis van relevante wet- en regelgeving en van bedrijfsregelingen op het gebied van fraudebestrijding. Ook vraagt het om specifieke vaardigheden om fraudesignalen te herkennen en met de betrokkenen daarover in gesprek te gaan. De benodigde kennis doe je onder andere op in de leergang Coördinator Fraudebeheersing Verzekeringen van NIBE-SVV. De leergang bestaat uit 5 hoofdonderwerpen en is een combinatie van zelfstudie en lesdagen. De 5 onderwerpen vormen een samenhangend geheel, waarin je op efficiënte wijze vertrouwd raakt met een systematische en geïntegreerde aanpak:

 • Wet- en regelgeving
 • Onderzoeksindicatoren
 • Onderzoek
 • Afhandeling onderzoek
 • Interne incidenten

Voor wie zijn de opleidingen Compliance, Wwft en Fraudebeheersing bedoeld?

De complianceopleidingen zijn bedoeld voor de (aankomend) compliance officers en voor compliancemedewerkers en -adviseurs die de compliancerol naast hun reguliere werkzaamheden uitvoeren. Veelal bij verzekeraars, banken of andere financiële instellingen. Ook bij gemeenten en in het bedrijfsleven, zeker bij de grote bedrijven, is er tegenwoordig vaak een afdeling Compliance. De compliance officer (CCO) maakt en implementeert beleid. Compliancemedewerkers en -adviseurs maken geen beleid, maar hebben een uitvoerende rol. Zij hebben behoefte aan een vertaling van wetten en regels naar het eigen werkterrein. Juist voor hen is de 1-daagse training Compliance voor Financieel Adviseurs interessant. We raden deze training aan voor iedereen die omgaat met klanten en wiens vak juist niet compliance is.
 
Certified Compliance Officer (CCO)
De overheid verplicht de sector om zijn medewerkers op te leiden op het gebied van wet- en regelgeving. De Wwft vereist eveneens om bij een bepaalde omvang een of meerdere compliance officers in dienst te hebben. Daarvoor is de erkende opleiding Certified Compliance Officer (CCO) een uitstekende start. Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor compliance officers, auditors en andere professionals in vergelijkbare functies met toezicht- en beleidsverantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld voor interne en externe functionarissen die betrokken zijn bij compliancetaken bij banken, verzekeraars en andere financiële instellingen, zoals beleggings- en beursondernemingen, pensioenfondsen en trustkantoren.
 
Wwft
De training Wwft voor Iedereen met Klantcontact is speciaal ontwikkeld voor iedereen in de financiële sector (banken, verzekeraars, intermediairs) die klantcontact heeft en die bekend moet zijn met de bepalingen van de Wwft. Je bent bijvoorbeeld werkzaam als callcentermedewerker, zakelijke accountmanager, accountant, kredietanalist, advocaat, accountmanager, medewerker belastingdienst of medewerker beursorderlijn.
 
DAC6
De training DAC6, Regels voor het Melden van Grensoverschrijdende Transacties is voor de financieel dienstverlener die zicht goed wil voorbereiden op de meldplicht volgens de richtlijnen van DAC6/MDR. Je werkt bijvoorbeeld als financieel adviseur, belastingadviseur, accountant, notaris of advocaat of je werkt bij een bank, verzekeraar of trustkantoor.

Fraude
De Inleiding Fraudebeheersing Verzekeringsbedrijf en de leergang Coördinator Fraudebeheersing Verzekeringen zijn bedoeld voor (aankomende) fraudecoördinatoren en schadebehandelaars bij een verzekeringsmaatschappij, intermediair, volmacht of andere financiële instelling, die fraudesignalen moeten herkennen en/of gevallen van fraude moeten behandelen. Het bezit van het diploma Coördinator Fraudebeheersing is een van de voorwaarden voor registratie in het Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF).

Welke vooropleiding is hiervoor nodig?

Wil je de leergang CCO volgen, dan dien je minimaal te beschikken over HBO- of WO-werk- en -denkniveau. Verder verwachten we dat je voldoende kennis hebt van relevante wet- en regelgeving en beschikt over een relevante werkplek. Voldoet je (nog) niet volledig aan dit profiel? Met voldoende werkervaring word je mogelijk alsnog toegelaten.

Voor de training Compliance voor Financieel Adviseurs gelden geen specifieke vooropleidingseisen. Ook voor de training Wwft voor Iedereen met Klantcontact is geen vooropleiding nodig.

Voor de leergang Coördinator Fraudebeheersing Verzekeringen zijn enkele jaren praktijkervaring in het verzekeringsbedrijf en een MBO-werk- en denkniveau wenselijk. Het bezit van een Assurantie A-diploma is aan te bevelen. Voor de inleidende fraudeopleiding zijn geen vooropleidingvereisten.

Diploma's

Na afloop van de training Compliance voor Financieel Adviseurs ontvang je het bewijs van deelname ’Compliance voor Financieel Adviseurs’ van NIBE-SVV. Heb je de hele leergang CCO succesvol afgerond, dan ontvang je het binnen de sector zeer gewaardeerde diploma ‘Certified Compliance Officer (CCO)’ van NIBE-SVV. Je mag dan de titel Certified Compliance Officer (CCO) voeren. Met dit diploma kun je jr inschrijven in het register DSI Compliance Professional. De vereniging van Nederlandse trustkantoren, Holland Quaestor (HQ), heeft deze complete complianceopleiding geaccrediteerd en kent 78 PE-punten toe bij het behalen van het diploma Certified Compliance Officer van NIBE-SVV.

Wat brengt de toekomst?

Er komen steeds meer (internationale) wetten en regels. Dit heeft gevolgen voor financiële instellingen, maar ook voor ondernemingen buiten de financiële sector. De traditionele compliancethema's zoals governance, gedrag en cultuur zijn nog steeds van kracht. Daarnaast ontwikkelen overheden en toezichtinstellingen naar aanleiding van beursschandalen (zoals bij Enron en Ahold) en andere wereldwijde economische ontwikkelingen (terrorisme, bankencrisis en dergelijke), continu nieuwe richtlijnen. Hieronder enkele voorbeelden van belangrijke (internationale) wet- en regelgeving waarmee de compliance officer werkt:

 • Wft (Wet op het financieel toezicht)
 • Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)
 • PARP (Product Approval and Review Process)
 • MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)
 • AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)
 • Dodd-Frank (Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)
 • FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Fraude met verzekeringen is een veelvoorkomende vorm van criminaliteit. Door de toenemende digitalisering gaat het bij verzekeringsfraude niet alleen om individuele gelegenheidsdaders, maar steeds vaker is het een activiteit van criminele samenwerkingsverbanden. Voor het behoud van het vertrouwen in het financieel-economisch stelsel is het belangrijk dat de aanpak van verzekeringsfraude bij verzekeraars hoog op de agenda staat en blijft staan. Uiteindelijk hebben verzekeringnemers baat bij een effectieve fraudebestrijding, zodat de premies laag kunnen blijven.

Maatwerk en advies

Elke opleiding is ook op maat te volgen. Daarbij stemmen wij het programma graag af op je eigen manier van werken en specifieke diensten of dienstverlening.

Meer weten? Neem dan contact op met je accountmanager. Je kunt natuurlijk ook met ons bellen via 035 – 7 506 157 of een mail sturen naar incompany@nibesvv.nl. Een van onze experts komt graag vrijblijvend bij je langs om samen met jou de mogelijkheden te bespreken.

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Populaire opleidingen

1 Certified Compliance Officer (CCO)

€ 10.617,50
Vakopleiding
12 maanden

2 Inleiding Customer Due Diligence (CDD)

€ 129,00
Training
1 dag

3 Coördinator Fraudebeheersing Verzekeringen

€ 5.473,50
Vakopleiding
3 maanden

4 Masterclass Riskmanagement, Compliance & Governance

€ 3.550,00
Masterclass
3 maanden

5 CDD en KYC: Wwft voor Betaalinstellingen

€ 139,00
Training
1 dag

Be relevant, keep the change

Hulp bij keuze Wft-PE Examen

Welk Wft-PE examen jij moet halen check je via onze tool

Uitgelicht

NIBE-SVV-nieuws
Klantcase: omscholing tot CDD-analist via NIBE-SVV en de Kunners
Sander (42) heeft altijd aan de commerciële kant van het bedrijfsleven gewerkt, voornamelijk in de binnendienst...
Lees verder
Sander (42) heeft altijd aan de commerciële kant van het bedrijfsleven gewerkt, voornamelijk in de binnendienst...
Lees verder
Sander (42) heeft altijd aan de commerciële kant van het bedrijfsleven gewerkt, voornamelijk in de binnendienst...
Lees verder
Fintech
Opleiding Uitgelicht: De leergang Next Insurance Professional
Leren innoveren en anticiperen op toekomstige veranderingen waarmee de verzekeringsbranche te maken...
Lees verder
Leren innoveren en anticiperen op toekomstige veranderingen waarmee de verzekeringsbranche te maken...
Lees verder
Leren innoveren en anticiperen op toekomstige veranderingen waarmee de verzekeringsbranche te maken...
Lees verder

Een diploma van NIBE-SVV hoef je nooit uit te leggen

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor je klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Open avond: Vakmanschap voor verzekeringsprofessionals

Vakmanschap is van groot belang voor jou als verzekeringsprofessional. Maar hoe ontwikkel jij je vakkennis? En wat kun je doen om je te specialiseren binnen je functie? Kom erachter tijdens onze digitale open avond op dinsdag 22 juni.