Nieuws over de Wft-examens

De belangstelling voor de Wft- en Wft-PE-examens trekt weer aan. Ook wijzigen de examens op 1 april 2020. Wat moet u weten over de Wft-examens?
 
Op 1 april 2020 zijn de actuele gebeurtenissen uit 2019, waaronder gewijzigde wetgeving, in de Wft-examens verwerkt. Voor de Wft-PE-examens, die maximaal 3 jaar terugkijken, betekent het bovendien dat onderwerpen die in 2017 aan de examens zijn toegevoegd, niet meer worden bevraagd.

Actualisering

Jaarlijks worden de Wft-examens geactualiseerd. Dat geldt zowel voor de initiële Wft-examens, de gewone Wft-PE-examens als de bijzondere Wft-PE-examens. Nadat de wijzigingsvoorstellen zijn geconsulteerd, stelt de minister de wijzigingen definitief vast. Half januari heeft het CDFD de wijzigingen gepubliceerd voor de examens vanaf 1 april 2020. In de periode tot 1 april kunnen de examenvragenmakers bij het CDFD de examens aanpassen. Opleidingsinstituten, zoals NIBE-SVV, passen in deze periode het opleidingsmateriaal aan, zodat dit geschikt is als voorbereiding op de Wft-examens vanaf 1 april 2020.

Opletten bij inschrijving

Wilt u zich in de komende periode inschrijven voor een initiële Wft-opleiding en/of een initieel Wft-examen? Dan doet u er goed aan rekening te houden met de wijzigingen per 1 april.
Wilt u zich inschrijven voor een initieel Wft-examen ná 1 april 2020? Dan is het nieuwe studiemateriaal vanaf maart beschikbaar.

Bent u in het bezit van het huidige studiemateriaal? Dan kunt u daarmee tot 1 april 2020 examen doen. Voor latere examens is een aanvulling op dat studiemateriaal vereist.

Voor degenen die PE-examens doen: uw digitale studiemateriaal wordt automatisch geactualiseerd; daarvoor hoeft u geen actie te ondernemen.

De belangstelling voor Wft-examens neemt weer toe

Onmiddellijk na afloop van de eerste PE-periode (1 april 2019) zakte de belangstelling voor Wft-examens (initieel én PE) flink in. Dat was volgens de verwachting. Maar inmiddels neemt de belangstelling weer toe. Ook dat was verwacht, want ieder jaar direct na de zomerperiode is de belangstelling voor de initiële module Wft-Zorgverzekering groot. Veel zorgverzekeraars vangen namelijk de grote drukte aan het eind van elk jaar op met tijdelijke krachten. Die moeten het diploma Wft-Zorgverzekeringen halen om te voldoen aan de vereiste Wft-adviesbevoegdheid. Daardoor is de belangstelling voor het onderhouden van de adviesbevoegdheid met een PE-examen relatief klein; verreweg de meesten van deze tijdelijke krachten baseren hun adviesbevoegdheid op het initiële examen. Het destijds door zorgverzekeraars gebruikte argument dat de zorgverzekering een eigen adviesdiploma verdient (naast de diploma’s Adviseur schadeverzekeringen die ook de bevoegdheid geven om in zorgverzekeringen te adviseren), is daarmee door de praktijk bevestigd.

Daling Consumptief krediet

Opvallend is verder dat het aantal initiële Wft-examens Consumptief krediet weliswaar lager ligt dan vorige jaren, maar bij lange na niet zoveel lager als verwacht. Per 1 april 2019 zijn de exameneisen voor hypotheekadviseurs uitgebreid met exameneisen voor advies in consumptief krediet. Dat gebeurde op basis van de veronderstelling dat 90% van de adviseurs die het diploma Adviseur Consumptief krediet behaalden, ook hypotheekadviseur waren. Maar die veronderstelling zou dan moeten leiden tot – pakweg – een decimering van het aantal deelnemers aan Wft-Consumptief krediet en daarvan is bij lange na geen sprake.

Instroom in sector

Het aantal initiële Wft-examens dat sinds 1 april 2019 is afgelegd (ruim 23.000) maakt ook duidelijk dat er nog steeds een flinke instroom in de sector is. De op een aantal plaatsen heersende vrees dat het Wft-diplomastelsel ertoe zou leiden dat nieuwkomers de sector zouden gaan mijden, is daarmee ongegrond gebleken.

Meer weten?

De Wft Online Academy: een totaaloplossing

De Wft Online Academy biedt bedrijven veel gemak. U koopt namelijk geen losse producten meer in, maar een totaaloplossing voor een vast bedrag per jaar met 1 overzichtelijke factuur per jaar. Met een abonnement op de Wft Online Academy hebben uw medewerkers vanuit 1 omgeving altijd toegang tot een compleet Wft-pakket, bestaande uit:

  • alle Wft-PE e-learnings inclusief proefexamens
  • digitale syllabi van alle initiële Wft-modules
  • de Permanent Actueel-omgeving Wft Triple A

Kortom, de Wft Online Academy biedt uw organisatie gemak, zekerheid en overzicht.
Interesse? Vraag naar de mogelijkheden via telefoon 035 – 7 506 157 of stuur een e-mail naar incompany@nibesvv.nl.

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!