Het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel: de stand van zaken

Het blijft een beetje rommelen met het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel. Vorig jaar al gepubliceerd in het Staatsblad, maar de aanpassingen en de herbezinningen komen nu pas los. Daardoor blijft over een aantal delen van dat nieuwe stelsel onzekerheid bestaan.

De stand van begin oktober:

Herbezinning

De Tweede Kamer heeft de minister gevraagd nog eens met de bedrijfstak rond de tafel te gaan zitten om te kijken of het allemaal niet wat minder belastend kan. Dat gaat over het stelsel als geheel, en met wat speciale aandacht voor de PE-examens. Maar de minister mag niet aan de kwaliteit tornen, vindt de Tweede Kamer. De minister gaat dat overleg aan, maar heeft al aangegeven weinig ruimte te zien. Mogelijk wordt de driejaarstermijn voor PE-examens een vijfjaarstermijn.

Het nieuwe diplomastelsel voor adviseurs

Daar lijkt niets in te worden gewijzigd. Er blijven 9 nieuwe adviesdiploma’s (Basis meegerekend). Wel lijkt er discussie te zijn over de vraag of de module Basis ook verplicht wordt voor de adviseur Zorgverzekeringen.

Het nieuwe diplomastelsel voor Volmacht

De 5 nieuwe diploma’s voor Volmacht worden voorlopig nog even in de ijskast gezet. De minister denkt nog na of deze diploma’s er eigenlijk wel moeten komen.

De ingangsdatum en de overgangsperiode

Het streven blijft: ingangsdatum 1 januari 2014. Maar de minister houdt inmiddels ernstig rekening met uitstel, omdat hij de examens niet op tijd geregeld krijgt. Als het later wordt, dan schuift ook de overgangsperiode op. Die overgangsperiode blijft ten minste 18 maanden. Mogelijk zelfs nog wat langer, want de minister sluit niet uit dat hij de overgangsperiode verlengt tot 1 januari 2016.

De Inhaal-/PE-examens worden PE-plusexamens

Bestaande Wft-diplomahouders kunnen via Inhaal-/PE-examens de nieuwe Wft-diploma’s verwerven. Dat was al zo. Maar de minister heeft toegezegd dat bij de Inhaal-/PE-examens in beginsel geen ‘oude’ kennis getoetst gaat worden. Tegelijk heeft het CDFD geadviseerd een aantal toetstermen te laten vallen. Om de beperking duidelijk te maken wordt nu gesproken over ‘PE-plusexamens’. Deze examens lijken daarmee beperkt te blijven tot een toetsing van belangrijke actualiteiten (sinds het laatste PE-programma) en de toegevoegde advies- en beroepscompetenties.

Altijd actueel vakbekwaam

Met een herstelbesluit heeft de minister duidelijk gemaakt dat onmiddellijk bij ingang van het nieuwe stelsel de eis ‘altijd-actueel-vakbekwaam-voor-eigen-werkzaamheden’ voor elke klantmedewerker gaat gelden. Tot nu toe gold deze eis alleen voor klantmedewerkers binnen het bedrijfsvoeringsstelsel.

De definitieve overgangsregeling

Aan de definitieve overgangsregeling wordt hard gewerkt door het CDFD en het ministerie van Financiën. Een harde datum waarop deze regeling definitief  bekend is, valt nog niet te noemen. Vervelend, want iedereen zit daar op te wachten. Ook al om te kijken of er toch niet dit jaar een Wft-certificaat of deeldiploma moet worden gehaald.

Vast staat wel dat vanaf de invoeringsdatum van het nieuwe stelsel (dus waarschijnlijk 1 januari 2014) de huidige Wft-deeldiploma’s en Wft-PE-certificaten niet meer behaald kunnen worden. Wij adviseren daarom alle diplomahouders om na te gaan of hun diploma’s aantoonbaar geldig zijn. Het missen van een Wft-PE-certificaat kan nu nog worden ingehaald, maar straks niet meer.

Nadere informatie

Via onze website vindt u veel informatie over de Wft.

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!