Fiscale wijzigingen in 2017

Op 1 januari 2017 zijn enkele fiscale wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per Wft-beroepskwalificatie.

Basis

 • De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn per 1 januari 2017 gestegen. De meeste uitkeringen, zoals de AOW, Bijstandsuitkering en de Wajong, zijn ook gewijzigd.

 • Het maximum dagloon is verhoogd. Hetzelfde geldt daardoor voor de maximale uitkeringen in het kader van WW of WIA.

 • De algemene heffingskorting is maximaal € 2.254 (2016: € 2.242). Deze heffingskorting wordt verlaagd met 4,787% (2016: 4,822%) van het inkomen boven de € 19.982. Voor inkomens van € 67.068 of meer betekent dit dat de algemene heffingskorting nihil is.

 • De arbeidskorting is maximaal € 3.223 (2016: € 3.103). Voor zover het belastbaar inkomen hoger is dan € 32.444 wordt deze heffingskorting verlaagd met 3,6% (2016: 4%).

 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting voor inkomens vanaf € 4.895 is maximaal € 1.043 (2016: € 1.039). Voor zover het belastbaar inkomen hoger is dan € 4.895 wordt de korting verhoogd met 6,159% (ongewijzigd) tot maximaal € 2.778 (2016: € 2.769).

 • Het Kindgebonden budget is € 1.142 (2016: € 1.038) voor het eerste kind. Voor het tweede kind is dit € 895 (2016: € 830) en voor het derde en volgende kind € 285 (2016: € 284) per kind.

 • De Kinderopvangtoeslag is ook verhoogd. Het maximumtarief (afhankelijk van de instelling die de opvang regelt) is € 7,18 per uur (2016: € 6,89).

 • Het forfaitaire rendement op vermogen wordt vanaf 2017 anders vastgesteld dan in de jaren van 2001 tot en met 2016. Tot en met 2016 werd uitgegaan van een rendement van 4% over het vermogen, dat tegen 30% werd belast. Vanaf 2017 wordt uitgegaan van een rendement op vermogen dat afhankelijk is van de hoogte van dat vermogen.

 • In 2014 was het mogelijk onbelast € 100.000 te schenken ten behoeve van de eigen woning. Sinds 1 januari 2015 is deze extra vrijstelling vervallen. In 2017 is deze weer verhoogd voor iedere ontvanger tussen de 18 en 40 jaar, mits hij de schenking benut voor de eigen woning.

 • De zorgtoeslag is in 2017 maximaal € 88 (2016: € 83) per maand voor alleenstaanden en € 170 (2016: € 158) voor iedereen met een toeslagpartner. De toeslag vervalt voor alleenstaanden boven een inkomen van € 27.500 en voor partners met een gezamenlijk inkomen boven de € 35.000.

Vermogen

 • Per 1 januari 2017 zijn de AOW, Anw, WW, WIA, TW, Bijstandsuitkering, IOW, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2017.

 • Pensioen in eigen beheer wordt in 2017 waarschijnlijk uitgefaseerd. Definitieve stemming over invoering van de wet is in elk geval uitgesteld tot 1 april 2017.

 • Het begrip ‘lijfrentespaarrekening’ wordt in de fiscale wetgeving vervangen door ‘lijfrenterekening’.

 • De tariefschijf en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting zijn per 1 januari 2017 gewijzigd.

Hypothecair krediet

 • De Wet consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening is in werking getreden.

 • De Regeling hypothecair krediet 2017 is in werking getreden.

 • De AFM heeft de toetsrente voor het eerste kwartaal van 2017 vastgesteld op 5%.

 • Voor kredietbemiddelaars in de telecomsector geldt dat reclame en andere informatieverstrekking naar de klant over telefoonkrediet per 1 januari 2017 volledig moeten voldoen aan de Wft-eisen.

Je kennis bijspijkeren?

Wil je met je kennis up-to-date zijn? NIBE-SVV biedt verschillende geactualiseerde opleidingen en trainingen:

Wft Basis
Wft Vermogen
Wft Hypothecair Krediet
Opleiding Erkend Hypothecair Planner NVHP
Erkend Financieel Adviseur (Integraal Adviseren)
Opleiding Branche Leven: Vermogen
Opleiding Branche Leven: Juridische Structuur en Basisvormen

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!