De AFM komt tot inkeer

Het heeft even geduurd, maar zo’n 4 maanden nadat de AFM een verkeerd nieuwsbericht de wereld heeft ingestuurd, heeft zij haar fout toegegeven. Helemaal vlekkeloos ging dat overigens niet. Bij de herstelwetgeving van het ministerie van Financiën gaat het trouwens ook mis. Wij weten wel een oplossing.

Adviseur vermogen/pensioen

Het gaat over het AFM-nieuwsbericht van 4 maart 2019. Daarin maakte de AFM bekend dat vanaf 1 april 2019 de Adviseur vermogen niet langer bevoegd zou zijn om klanten te adviseren over de aankoop van een vaste of variabele pensioenuitkering. Dezelfde maand nog constateerden wij dat die mededeling van de AFM niet juist was. Omdat er iets was misgegaan bij de wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) bleef de bevoegdheid van de Adviseur vermogen per 1 april 2019 volstrekt ongewijzigd. De AFM corrigeerde de fout echter niet. Sterker: toen am:web, dat ons bericht gelezen had, het nog eens navroeg bij de AFM, volhardde deze dat het nieuwsbericht wél juist zou zijn. Opmerkelijk, want het ministerie van Financiën was toen al herstelwetgeving aan het voorbereiden.

Herstelwetgeving

Op 7 juni stuurde de minister van Financiën een wijzigingsvoorstel voor het BGfo naar de Tweede Kamer. In de toelichting op dat wijzigingsvoorstel legt de minister uit dat er bij de vorige wijziging iets mis was gegaan (‘een technische omissie’), waardoor de bevoegdheden van de Adviseur vermogen ongewijzigd zijn gebleven.

Een late en niet voldoende rectificatie

Enkele weken na indiening van het wijzigingsvoorstel heeft de AFM het foutieve nieuwsbericht alsnog gecorrigeerd. Wel enigszins verstopt: boven het oorspronkelijke nieuwsbericht staat nu de rectificatie vermeld. Maar omdat het nieuwsbericht niet opnieuw is uitgebracht, zie je dat alleen als je gaat zoeken in de oude nieuwsberichten van de AFM. Dat betreuren wij. Financiële dienstverleners moeten kunnen vertrouwen op berichtgeving van de AFM. Omdat de Adviseur vermogen nog steeds bevoegd is om klanten te adviseren over de aankoop van een vaste of variabele pensioenuitkering, had een voor de markt toegankelijke rectificatie niet misstaan. Van een toezichthouder die zegt te staan voor een eerlijke en transparante financiële dienstverlening mag je dat verwachten.

De herstelwetgeving is niet toereikend

Bij haar rectificatie stelt de AFM dat na invoering van het wijzigingsbesluit (waarschijnlijk per 1 januari 2020) de Adviseur vermogen niet meer bevoegd is voor dit soort adviezen. Maar zoals het er nu naar uitziet, is ook dat bericht onjuist. Dat komt omdat ook de herstelwetgeving tekort schiet. Wij hebben het ministerie van Financiën inmiddels daarover geïnformeerd. Het probleem zit namelijk niet alleen in de omschrijving van de begrippen ‘vermogen’ en ‘pensioen’ in het BGfo, maar ook in de Wft-definitie van de begrippen ‘adviseur’ en ‘adviseren’. Om dat uit te leggen, moeten we even iets dieper de Wft in.

Géén advies in de zin van de Wft

De Wft definieert ‘adviseren’ als het ‘aanbevelen van (…) een of meer specifieke verzekeringen aan een bepaalde cliënt’. Dat is dus veel beperkter dan de betekenis van het begrip advies in het spraakgebruik. De Adviseur vermogen die een klant adviseert over een vaste of variabele pensioenuitkering geeft daardoor géén ‘advies’ in de zin van de Wft. Want die adviseur ’beveelt geen financieel product aan’. De klant heeft dat financiële product al. Het advies gaat alleen over de vraag op welke wijze de klant de uitkering uit de bestaande pensioenverzekering het beste kan aanwenden om pensioenuitkeringen te krijgen. Daar is natuurlijk ook een goed advies voor nodig, maar zo’n advies is géén advies in de zin van de Wft. Kortom: als het blijft zoals het nu in het wijzigingsbesluit staat, blijft de Adviseur vermogen bevoegd.

Suggestie voor een oplossing

Als de minister werkelijk wil bereiken wat hij met het wijzigingsvoorstel beoogt, moet hij het anders regelen. Ons voorstel zou dan zijn: pas art. 7 BGfo aan. In dat artikel is vastgelegd welk diploma is vereist voor ‘advisering’. Daar zou dan aan toegevoegd kunnen worden dat het diploma Adviseur pensioen ook vereist is voor degenen die zich bezighouden met het ‘informeren over en bemiddelen in vaste of variabele pensioenuitkeringen’.

Opleidingen

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!