HBO-Opleidingen

NIBE-SVV valt onder NCOI Opleidingsgroep en werkt voor de Bacheloropleidingen samen met Hogeschool NCOI. NCOI kiest er heel bewust voor alle opleidingen hoger onderwijs onder toezicht te plaatsen van de NVAO en ze daarmee aan te laten sluiten bij deze strikte kwaliteitseisen. Na uw afstuderen mag u de internationale...

Lees meer..

NIBE-SVV valt onder NCOI Opleidingsgroep en werkt voor de Bacheloropleidingen samen met Hogeschool NCOI. NCOI kiest er heel bewust voor alle opleidingen hoger onderwijs onder toezicht te plaatsen van de NVAO en ze daarmee aan te laten sluiten bij deze strikte kwaliteitseisen. Na uw afstuderen mag u de internationale...

Lees meer..

NIBE-SVV valt onder NCOI Opleidingsgroep en werkt voor de Bacheloropleidingen samen met Hogeschool NCOI. NCOI kiest er heel bewust voor alle opleidingen hoger onderwijs onder toezicht te plaatsen van de NVAO en ze daarmee aan te laten sluiten bij deze strikte kwaliteitseisen. Na uw afstuderen mag u de internationale...

Lees meer..

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

HBO (34) HBO

NVAO-geaccrediteerd
Langer dan 36 maanden HBO NVAO-geaccrediteerd
NVAO-geaccrediteerd
Langer dan 36 maanden HBO NVAO-geaccrediteerd

NIBE-SVV valt onder NCOI Opleidingsgroep en werkt voor de Bacheloropleidingen samen met Hogeschool NCOI. NCOI kiest er heel bewust voor alle opleidingen hoger onderwijs onder toezicht te plaatsen van de NVAO en ze daarmee aan te laten sluiten bij deze strikte kwaliteitseisen. Na uw afstuderen mag u de internationale titel Bachelor voeren. Het studieaanbod van Hogeschool NCOI biedt een antwoord op elke opleidingsvraag!

Volg een opleiding op HBO-niveau

NIBE-SVV valt onder NCOI Opleidingsgroep en werkt voor de Bacheloropleidingen samen met Hogeschool NCOI. NCOI kiest er heel bewust voor alle opleidingen hoger onderwijs onder toezicht te plaatsen van de NVAO en ze daarmee aan te laten sluiten bij deze strikte kwaliteitseisen. Alle HBO Bacheloropleidingen van NCOI hebben een opleidingsprogramma van 3 fases en een individuele afstudeerfase, die samen 240 EC (studiepunten) omvatten. 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren. Na uw afstuderen mag u de internationale titel Bachelor voeren. Het gaat dan, afhankelijk van de door u gekozen opleiding, om erkende titels, zoals Bachelor of Economics (BEc) bij onze NVAO-geaccrediteerde Bacheloropleiding Financial Services Management.

Doorlooptijd totale Bacheloropleiding

De nominale doorlooptijd van een Bacheloropleiding hangt af van de opleidingsvariant waarvoor u zich inschrijft. In alle gevallen zijn de opleidingskosten gebaseerd op een opleidingstraject van 3 jaar. Beschikt u over een passende werkplek, dan schrijft u zich in voor een duale variant van uw opleiding. U profiteert dan van de geschiktheid van uw eigen werkplek als leeromgeving. Zo geldt voor een duale variant van HBO Bacheloropleidingen een nominale studieduur van 4 jaar. Afhankelijk van uw specifieke werkervaring, werkplek en de hoeveelheid tijd die u aan de opleiding kunt besteden, rondt u de opleiding af tussen de 3 en de 6 jaar.

Kunt u uw huidige werkplek niet benutten als leerplek, dan schrijft u zich in voor de deeltijdvariant van de opleiding. In dat geval geldt een nominale doorlooptijd van 6 jaar. De meeste deeltijdstudenten ronden hun opleiding in ongeveer 4 jaar af. De modulaire opbouw van de opleiding heeft als voordeel dat u zonder problemen uw opleiding kunt versnellen, of kunt onderbreken voor bijvoorbeeld een verhuizing, de geboorte van een kind of een verandering van baan. Wanneer u langer over de opleiding doet dan 3 jaar, worden hier geen extra kosten voor in rekening gebracht.

Flexibel studeren

U kunt de HBO Bacheloropleidingen van Hogeschool NCOI op locaties door heel Nederland volgen, ‘s avonds, overdag en op zaterdag. U kunt de Bachelorprogramma’s ook volgen via thuisstudie. Met deze flexibele aanpak en ruime studiemogelijkheden is Hogeschool NCOI beslist uniek in Nederland.

Toelatingsprocedure en de 21+ regeling

Hogeschool NCOI kiest er bewust voor alle HBO Bacheloropleidingen te laten accrediteren. Dat betekent dat u aan een aantal voorwaarden moet voldoen om toegelaten te worden. Zo moet u over een HAVO-, VWO- of MBO-diploma (niveau 4) beschikken. Beschikt u niet over een van deze diploma’s, maar bent u wel 21 jaar of ouder, dan kunt u deelnemen aan de zogenaamde 21+ regeling. Bij de intake die u bij uw inschrijving ontvangt, wordt onderzocht of u voor deze regeling in aanmerking komt. Als dat het geval is, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met een van onze opleidingsadviseurs. Tijdens dit gesprek maakt u een korte toets waarmee onderzocht wordt of u een reële kans maakt de HBO Bacheloropleiding met goed gevolg af te ronden. In het gesprek gaan we ook in op werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om u goed voor te bereiden op wat een HBO Bacheloropleiding van u vraagt en bent u ervan verzekerd dat u probleemloos uw erkende diploma kunt behalen.

In bepaalde gevallen kan het verstandig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding te volgen, zodat u uitstekend voorbereid aan een volledige HBO Bacheloropleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake. Onze studieadviseurs adviseren u hier graag over.

Praktijkgerichte aanpak voor iedereen

Hogeschool NCOI is al jaren succesvol met een praktijkgerichte aanpak die bijzonder geschikt is voor werkenden. U combineert werken en leren op een uiterst efficiënte manier. U maakt praktijkopdrachten in uw eigen werkomgeving. Dat maakt het leren leuk en efficiënt. Het is voor deze aanpak van belang dat uw werkplek goed aansluit bij de opleiding, zodat u de opdrachten goed kunt maken. Mocht u (nog) niet over een (passende) werkplek beschikken, dan kunt u toch deelnemen aan de opleiding. U maakt de opdrachten dan op basis van casuïstiek en loopt aan het eind van de opleiding een aanvullende stage. Met deze stage rondt u uw competentieontwikkeling af in een reële werkomgeving.

Deelopleidingen en doorstromen

Hogeschool NCOI biedt behalve volledige, erkende HBO Bacheloropleidingen ook heel interessante deelopleidingen aan. Deze deelopleidingen maken deel uit van een volledige opleiding en voldoen dus aan dezelfde kwaliteitscriteria als de volledige opleidingen. Een belangrijk voordeel van deelopleidingen is dat u precies kunt kiezen voor de onderwerpen die u aanspreken. Zo bieden deze korte deelopleidingen een ideale opstap naar een volledig, erkend diploma. Als u overweegt om na afronding van het deelprogramma van uw keuze alsnog de volledige, erkende opleiding af te ronden, dan kunt u al bij inschrijving voor het deelprogramma kiezen om deel te nemen aan het praktijkprogramma. Zo bent u verzekerd van een soepele doorstroom naar de erkende vervolgopleiding. Bovendien wordt u zo extra begeleid bij de vertaling van wat u leert naar de praktijk. Dat maakt het leren nog leuker en interessanter. Wilt u gebruikmaken van deze optie om het leren nog praktischer te maken en optimaal aan te sluiten bij een erkende vervolgopleiding, geeft u dit dan bij inschrijving aan. Voor dit praktijkprogramma brengen wij kosten in rekening.

Propedeusediploma

Indien u een opleiding volgt die alle modules uit de 1e fase van een volledige Bachelor bevat en deze opleiding combineert met een uniek praktijkprogramma, dan kunt u het propedeusediploma behalen. Als u dit praktijkprogramma en de overige onderdelen van de 1e fase met goed gevolg afrondt, dan ontvangt u een officieel propedeusediploma. Indien u hiervoor kiest, dan zijn de kosten voor dit programma inclusief propedeusediploma € 750,-.

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kunt u vrijstelling aanvragen. U heeft dan al eerder aangetoond dat u de relevante onderwerpen op HBO-niveau beheerst. Bij uw aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. U dient daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhandigen. NCOI rekent voor de behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-.

Erkenning van Verworven Competenties (EVC)

Als u door werkervaring kennis en vaardigheden op HBO-niveau heeft ontwikkeld, maar dat niet kunt aantonen met diploma’s of certificaten, dan kunt u nog steeds in aanmerking komen voor vrijstelling. In dat geval is het zinvol voorafgaand aan de Bacheloropleiding deel te nemen aan een EVC-procedure. Het is namelijk mogelijk dat u, op basis van uw werkervaring en vooropleiding, bepaalde onderdelen van de opleiding van uw keuze niet hoeft te volgen. In een EVC-procedure worden de kennis en ervaring die u in uw werkpraktijk heeft opgedaan erkend in de vorm van een Ervaringscertificaat. Aansluitend vindt mogelijk vrijstelling plaats. Soms is de HBO Bacheloropleiding om goede redenen zo opgebouwd dat niet alles wat in een EVC-procedure wordt erkend direct leidt tot vrijstelling. Dat hangt af van de richting die u kiest. Uiteraard wordt dit zorgvuldig met u afgestemd.

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Be relevant, keep the change

Blijf up to date met de webinar reeks

Webinar: Trends in verzekeringsfraude en fraudebestrijding

Uitgelicht

Bank
Waarom erkent Kifid de klacht niet?
Elke advocaat en elke rechter kan u vertellen: de erkenning dat iemand onrecht is aangedaan, is voor...
Lees verder
Elke advocaat en elke rechter kan u vertellen: de erkenning dat iemand onrecht is aangedaan, is voor...
Lees verder
Elke advocaat en elke rechter kan u vertellen: de erkenning dat iemand onrecht is aangedaan, is voor...
Lees verder
Schadeverzekeringen
Nieuwe whitepaper over verzekeren en agrarische risico’s

In de agrarische sector zijn de financiële belangen groot. Risicomanagement en verzekeringen spelen...

Lees verder

In de agrarische sector zijn de financiële belangen groot. Risicomanagement en verzekeringen spelen...

Lees verder

In de agrarische sector zijn de financiële belangen groot. Risicomanagement en verzekeringen spelen...

Lees verder

Een diploma van NIBE-SVV hoeft u nooit uit te leggen

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Nieuwe inzichten opdoen?

Het vakgebied van de financieel dienstverlener is én blijft flink in beweging. Meebewegen is noodzakelijk om uw waarde voor uw klant te behouden. Onze whitepapers helpen u om uw kennis up-to-date te houden en nieuwe inzichten op te doen.