Volmacht Opleidingen

Ambieert u een functie als gevolmachtigd agent? Bekijk dan ons aanbod en volg bij ons een praktijkgerichte opleiding Volmacht. Alle aspecten van het volmachtbedrijf komen daarin voorbij en u ontwikkelt alle vereiste kennis en vaardigheden. Na uw examen bent u volledig toegerust om uw functie als gevolmachtigd...

Lees meer..

Ambieert u een functie als gevolmachtigd agent? Bekijk dan ons aanbod en volg bij ons een praktijkgerichte opleiding Volmacht. Alle aspecten van het volmachtbedrijf komen daarin voorbij en u ontwikkelt alle vereiste kennis en vaardigheden. Na uw examen bent u volledig toegerust om uw functie als gevolmachtigd...

Lees meer..

Ambieert u een functie als gevolmachtigd agent? Bekijk dan ons aanbod en volg bij ons een praktijkgerichte opleiding Volmacht. Alle aspecten van het volmachtbedrijf komen daarin voorbij en u ontwikkelt alle vereiste kennis en vaardigheden. Na uw examen bent u volledig toegerust om uw functie als gevolmachtigd...

Lees meer..

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vakopleiding (1) Vakopleidingen

Ambieert u een functie als gevolmachtigd agent? Bekijk dan ons aanbod en volg bij ons een praktijkgerichte opleiding Volmacht. Alle aspecten van het volmachtbedrijf komen daarin voorbij en u ontwikkelt alle vereiste kennis en vaardigheden. Na uw examen bent u volledig toegerust om uw functie als gevolmachtigd agent met succes in te vullen.

Meer over volmacht

Als gevolmachtigd agent accepteert u zelfstandig verzekeringen namens de volmachtgevende verzekeraar en behandelt u zelfstandig schadegevallen. Daarvoor moet u nogal wat kennis in huis hebben. Niet alleen specifieke vakkennis, maar ook kennis van de juridische, fiscale en financiële regelgeving die daarmee samenhangt. De vakkennis verkrijgt u bijvoorbeeld in onze Assurantie A-opleidingen. De specifieke kennis over het volmachtbedrijf doet u op in onze opleiding Gevolmachtigd Agent die in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigd Agenten (NVGA) is samengesteld. U leert onder andere wat de strekking en reikwijdte van een volmacht is, welke verantwoording u periodiek moet afleggen aan de volmachtgever, welke wet- en regelgeving van toepassing is en welke bevoegdheden uit de volmachtovereenkomst voortvloeien.

Voor wie is de opleiding Volmacht? 

De opleiding Volmacht is bedoeld voor  medewerkers van verzekeringsmaatschappijen die beheer en controle voeren over verstrekte volmachten; directie en managers van volmachtbedrijven en medewerkers van volmachtbedrijven die bevoegd zijn verzekeringen te accepteren en schades te regelen. Het bezit van het volmachtdiploma is een van de voorwaarden voor het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigd Agenten (NVGA).

Welke vooropleiding heb ik hiervoor nodig?

U wordt geacht over minimaal een MBO-werk- en denkniveau te beschikken. Het is zeer wenselijk dat u in het bezit bent van het Assurantie A-diploma of in ieder geval het deelcertificaat A-algemeen en het certificaat, of de certificaten die relevant zijn voor de specifieke volmachtbranche, zoals Brand, Transport, Varia en Inkomen.

Wat brengt de toekomst?

Het aantal schadeverzekeringsvolmachten neemt naar verwachting toe. Omdat verzekeringsmaatschappijen zich meer en meer richten op standaard verzekeringen, zal het risicobeoordelings-, acceptatie- en schaderegelingsproces voor meer ingewikkelde schadeverzekeringsvormen en het schaderegelingsproces steeds vaker worden uitbesteed aan volmachtbedrijven. Dat vergt van de volmachtbedrijven een hoge mate van vakkennis en kennis van de wet- en regelgeving over volmachten.

Diploma’s en wettelijke eisen

De opleiding wordt afgesloten met een digitaal examen. Na het behalen daarvan, wordt het diploma Gevolmachtigd Agent afgegeven. 

Maatwerk en advies 

De opleiding Volmacht is uiteraard ook op maat te volgen. Daarbij stemmen wij het programma graag af op uw eigen manieren van werken en specifieke diensten of dienstverlening. Interesse? Neem dan contact op met uw accountmanager. 

U kunt natuurlijk ook met ons bellen via 035 – 7 506 157 of een mail sturen naar  incompany@nibesvv.nl. Een van onze experts komt vervolgens graag vrijblijvend bij u langs, om samen met u de mogelijkheden te verkennen.

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Be relevant, keep the change

Blijf up to date met de webinar reeks

Webinar: Actualiteiten sociale zekerheid

Uitgelicht

Een diploma van NIBE-SVV hoeft u nooit uit te leggen

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze nieuwe studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Nieuwe inzichten opdoen?

Het vakgebied van de financieel dienstverlener is én blijft flink in beweging. Meebewegen is noodzakelijk om uw waarde voor uw klant te behouden. Onze whitepapers helpen u om uw kennis up-to-date te houden en nieuwe inzichten op te doen.