Over NIBE-SVV

Over NIBE-SVV

Gert Nijland (docent leergang Certified Compliance Officer)

“De cursist van nu wil niet alleen maar stof absorberen, maar wil erover discussiëren.”

Na zijn universitaire studie Accountancy werd Gert op een dag gebeld door een van zijn docenten met de vraag of hij les wilde geven aan de universiteit. Omdat hij altijd al ‘iets had met kennisoverdracht’, ging hij er op z’n dertigste aan de slag. En daar bleef het niet bij. Sindsdien heeft hij niet alleen lesgegeven aan universiteiten, maar ook aan diverse hogescholen, bij NBA, NCOI en nu dus ook bij NIBE-SVV. 
 
Bij NIBE-SVV geeft hij eigenlijk nog maar een paar jaar les. Men zocht een docent voor de leergang Certified Compliance Officer (CCO). Het onderwerp Compliance spreekt hem erg aan; ‘echt mijn lievelingsvak’. Dat was ook de reden waarom hij heeft gereageerd op de vacature. En wat het voor hem nog interessanter maakte, was dat hij enkele modules van de opleiding ook zelf vorm en inhoud mocht geven. Inmiddels heeft hij twee modules van de leergang CCO ontwikkeld, en deze twee modules geeft hij ook zelf. “Dat maakt het ook makkelijk om ze constant te verbeteren en actualiseren”, stelt Gert.

 
Het liefst lesgeven
“Maar als je me vraagt ‘wat doe je het liefst, ontwikkelen of lesgeven?’, dan is dat voor de groep staan en lesgeven”, zegt hij. “Degenen die zich aanmelden voor een opleiding bij NIBE-SVV zijn meestal mensen die al werken en die de studie ernaast doen. Dat is een heel andere groep dan studenten aan de universiteit. Die hebben nog geen werkervaring, maar deze groep wel. Hun inbreng in de lessen is daardoor ook heel anders”, vindt Gert. “Je merkt volgens hem ook dat het mensen zijn die niet alleen maar komen omdat ze moeten van de baas, maar ook omdat ze zichzelf willen ontwikkelen. Anders dan vroeger”, denkt hij. “Misschien is het psychologie van de kouwe grond, maar volgens mij zijn mensen zich steeds meer bewust van de noodzaak om zichzelf te ontwikkelen”, aldus Gert. Hij ziet ook dat de cursist van nu niet alleen maar stof wil absorberen, maar wil discussiëren over de stof en over situaties. “Ik probeer altijd met vragen en casussen de discussie in de groep te stimuleren, zodat er een onderlinge uitwisseling van ervaringen en kennis ontstaat. En als dat lukt geeft me dat zoveel energie!”
 
NIBE-SVV anders
“Meer nadruk op interactie zie je overigens niet alleen bij de opleidingen van NIBE-SVV, dat zie je ook wel bij de universiteiten en hogescholen”, merkt Gert op. “Maar er is wel een verschil. Het zit hem in de sfeer, en in de organisatie”. “Bij NIBE-SVV gaat het er veel meer gestructureerd aan toe. Alles is strakker georganiseerd”, aldus Gert. “Neem bijvoorbeeld het evalueren. Bij een universiteit of een hogeschool zie je niet zo vaak dat de student gevraagd wordt om de docent te evalueren. Bij NIBE-SVV gebeurt dat vrijwel na elke les. Hierdoor kan je de lessen ook goed laten aansluiten op de wensen van de cursisten. Je zou wel kunnen stellen dat bij NIBE-SVV de cursisten meer centraal staan en bij bijvoorbeeld een universiteit veel minder. Daar stelt men, enigszins gechargeerd, de materie bovenaan.”
 
Modulair en praktijkgericht
Wat hij ook goed vindt aan NIBE-SVV is hoe de opleidingen vorm zijn gegeven. Het modulaire aanbod van de opleidingen maakt een individueel passend leertraject voor iedereen mogelijk. En ook kan hij zich vinden in de praktijkgerichte benadering. Alle docenten zijn afkomstig uit de praktijk en brengen hun eigen praktijkervaring mee. Dat geldt ook voor Gert. Hij is niet alleen docent, maar ook manager van de afdeling Assurance & Risk bij het Kadaster. En daarnaast voorzitter van het bestuur van de landelijke NBA-ledengroep Accountants in Business en lid van de commissie vertrouwenspersonen van NBA. Van die ervaring maakt hij dankbaar gebruik in zijn lessen. Maar, benadrukt hij, hij zet niet alleen zijn eigen ervaring in, maar ook die van de cursisten. “En daar leer ik ook weer van”, stelt Gert. Hij vindt het dan ook niet zwaar om naast zijn reguliere werk als manager ook nog les te geven. “Integendeel, het versterkt elkaar juist.” Hij hoopt dan ook dat hetzelfde voor de cursisten geldt, en dat de training hen verder heeft geholpen om de praktijk beter te begrijpen én zaken op te pakken of zelfs op te lossen. 
 
Geen 100% zekerheid
Wat Gert zijn cursisten in de risk- en compliancetrainingen ook mee wil geven is dat 100% zekerheid over een juiste toepassing van die vakgebieden in de sterk veranderende dagelijkse praktijk niet bestaat. Hij legt uit: “De tijden zijn veranderd en wat vroeger normaal was, is dat tegenwoordig niet meer. Vroeger was het hebben van een willekeurige nevenfunctie bijvoorbeeld normaal of het verkopen van een product aan een in privé bevriende klant. Nu ligt dat anders. Er is steeds meer aandacht gekomen voor compliance en met name voor het integriteitsaspect.” Hij ziet ook dat een bedrijf steeds meer zekerheid wil en zoveel mogelijk risico’s wil uitsluiten. “Maar in het dagelijkse leven sluiten we ook niet alle risico’s uit. We gaan met de auto naar ons werk en kunnen ook niet 100% zeker zijn dat we volgens plan op ons werk arriveren. Het grappige is dat we daar in privé niet zo mee zitten, maar op de werkvloer gaan we daar heel verkrampt mee om. De werkelijkheid is altijd weerbarstiger en 100% zekerheid is een illusie”, aldus Gert. Hij wil dan ook bereiken met zijn lessen dat de deelnemers leren omgaan met risico’s. Dat wil volgens hem zeggen, leren om een afweging te maken, dus om risk based aan compliance te doen.

Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!