Levenlanglerenkrediet: gunstige studiefinanciering voor iedereen tot 55 jaar

Vanaf september 2017 kan iedereen tot 55 jaar tegen heel gunstige voorwaarden geld lenen bij de overheid om een HBO Associate degree-, HBO Bachelor- of Masteropleiding te volgen. Dit heet het Levenlanglerenkrediet. De Ad-, Bachelor- en Masteropleidingen die NIBE-SVV aanbiedt, vallen ook onder deze regeling. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het Levenlanglerenkrediet moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

  • U neemt deel aan een wettelijk erkende HBO Associate degree-, HBO Bacheloropleiding, of Masteropleiding (voltijd-, deeltijd- of duale opleiding). Ook als u start met het eerste jaar in deze opleidingen, is het Levenlanglerenkrediet van toepassing.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit. Een niet-Nederlander met een verblijfsvergunning type II, III of IV komt eveneens in aanmerking voor het Levenlanglerenkrediet.
  • U heeft geen recht (meer) op studiefinanciering.
  • U bent op het moment van aanvragen jonger dan 55 jaar.
  • Als u jonger bent dan 30 jaar, kunt u ook gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet, maar alleen voor deeltijdopleidingen Ad, HBO Bachelor of als u een tweede Ad- of HBO Bacheloropleiding wilt volgen.
  • Uw collegegeld of lesgeld wordt niet betaald of vergoed door een andere instantie, bijvoorbeeld uw werkgever.

De volledige voorwaarden zijn te lezen op www.duo.nl. 

Aanvragen

U kunt het Levenlanglerenkrediet vanaf juni 2017 aanvragen. U downloadt daarvoor een formulier via www.duo.nl. Dat formulier moet ondertekend worden door de geaccrediteerde hogeschool. In het geval van NIBE-SVV is dat NCOI Hogeschool. De opleidingen die NIBE-SVV aanbiedt, worden namelijk verzorgd in samenwerking met Hogeschool NCOI. U stuurt dat aanvraagformulier naar NIBE-SVV. Die gaat samen met NCOI aan de slag om uw aanvraag correct te verwerken. Hierna kunt u de aanvraag bij DUO indienen via Mijn DUO (www.duo.nl). 

Leenperiode

U kunt het krediet krijgen voor de duur van uw opleiding. Voor de meeste opleidingen is dit 4 jaar. Doet u een deeltijdopleiding, dan krijgt u 1 jaar extra. 

Hoeveel lenen

U kunt per jaar een krediet krijgen ter hoogte van uw studiekosten. U kunt nooit meer Levenlanglerenkrediet krijgen dan u aan studiekosten moet betalen. Let op: studieboeken en arrangementskosten vallen niet onder deze regeling. 

Terugbetalen

De aflossing start op de eerstvolgende 1 januari na het afronden of beëindigen van de opleiding. U heeft dan 15 jaar de tijd om de lening terug te betalen, inclusief rente. Hoeveel u per maand moet aflossen, is afhankelijk van uw inkomen. 

Opleidingen

Een aantal opleidingen met het Levenlanglerenkrediet:

 
Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.nibesvv.nl. Of neem voor meer informatie telefonisch contact op met onze opleidingsadviseurs via 035 - 750 61 55 of via e-mail: info@nibesvv.nl.

Heeft u vragen?

Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur

Bel mij

Vraag onze nieuwe studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar.

Benieuwd naar ons volledige aanbod? Vraag dan snel onze nieuwe studiegids aan:
 

Onze website maakt gebruik van cookies.

Accepteren