Vaardighedentoets DSI Beleggingsadviseur


Het vaardighedenexamen zal bestaan uit een 12-tal vragen. In elke vraag is een situatie opgenomen waarbij u de klantgegevens, een situatieschets en de opdracht krijgt. Vervolgens wordt u geconfronteerd met de cliënt middels een filmpje. U reageert naar de cliënt via de webcam en microfoon. Uw antwoord wordt door een assessor beoordeeld.

Vaardigheden en indicatoren

Vaardigheden zijn clusters van effectieve gedragingen. Effectieve gedragingen kunnen we vaststellen door het formuleren van het gewenste gedrag. We gebruiken daarbij z.g. gedragsindicatoren. Dit zijn korte en concrete beschrijvingen van het gewenste, effectieve gedrag. Met behulp van deze gedragsindicatoren, die bijvoorbeeld ‘Overtuigingskracht’ omschrijven, wordt gemeten in hoeverre het gedrag (de opgenomen reactie) effectief is.

Op basis van deze indicatoren wordt de score bepaald, er wordt een cijfer gegeven tussen 1-5. Alle scores op de indicatoren samen, vormen het cijfer op de vaardigheid ‘Overtuigingskracht’.

Hier vindt u 2 voorbeelden van een examenvraag inclusief een voorbeeld van de beoordeling.

Vaardighedentoets DSI Beleggingsadviseur 1

Vaardighedentoets DSI Beleggingsadviseur 2