Over NIBE-SVV

Over NIBE-SVV

Erkende Kwaliteit

Erkende kwaliteit

Als solide en vertrouwde opleider beschikt NIBE-SVV over een groot aantal erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit:

Adviesraad Leergangen Letselschade: de letselschadeleergangen zijn opgezet en worden bijgehouden in nauw overleg met de Adviesraad Leergangen Letselschade. In deze Raad hebben vertegenwoordigers van alle belangrijke marktpartijen zitting, zoals Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV), Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE), aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeraars, De Letselschade Raad, OSR Juridische Opleidingen en LSA (toehoorder). Hiermee zijn deze leergangen van NIBE-SVV toonaangevend in de markt.

CDFD: NIBE-SVV heeft het complete aanbod van opleidingen en examens voor de verplichte Wft-diploma’s voor financieel advies en klantcontact. NIBE-SVV is door het CDFD (College Deskundigheid Financiële Dienstverlening) aangewezen als erkend exameninstituut voor de Wft(PE) examens.

CEDEO-erkenning: NIBE-SVV heeft de CEDEO-erkenning. CEDEO is een gerenommeerde, onafhankelijke instantie, die een klanttevredenheidsonderzoek uitvoert onder afgestudeerde studenten. Om deze in de opleidingsbranche hooggewaardeerde erkenning te krijgen, moet ruim 80% van de studenten zeer tevreden te zijn over de opleiding. De CEDEO-erkenning wordt iedere 2 jaar afgegeven na het uitvoeren van een nieuw onderzoek. Bekijk de resultaten van 2023 hier.

DSI: NIBE-SVV biedt een aantal verplichte geaccrediteerde opleidingen en examens aan die aansluiten op de registers van DSI (Dutch Securities Institute). Daarnaast is NIBE-SVV als opleider door DSI geaccrediteerd in het kader van Permanent Vakbekwaam-programma’s voor beleggings- en compliance opleidingen. 

Erkend financieel adviseur (EFA): dit keurmerk voor financieel adviseurs kwam per 1 januari 2016 in de plaats van Stichting Erkend Hypotheekadviseurs. De opleidingen en de PE-programma’s van NIBE-SVV zijn volledig ingericht naar de eisen van dit belangrijke keurmerk.

FFP: de financieel planners die zijn aangesloten bij beroepsvereniging FFP en zijn opgenomen in het FFP certificeringsregister onderscheiden zich door integriteit, kwaliteit, deskundigheid en ervaring. Alleen zij mogen het FFP-Keurmerk dragen. De opleiding voor Financieel Planners van NIBE-SVV is erkend door FFP en bereidt volledig en optimaal voor op het examen. Daarnaast biedt NIBE-SVV FFP PE programma’s aan, die voor de beroepsgroep nodig zijn om de certificering te kunnen behouden.

GARP: NIBE-SVV is in Nederland dé partner van GARP. Wij verzorgen de GARP-opleidingen Financial Risk Management (FRM I en II) en de opleiding en het examen voor International Certificate in Banking Risk and Regulation (ICBRR).

Holland Quaestor: de vereniging van Nederlandse trustkantoren, Holland Quaestor, heeft onze leergang Certified Compliance Officer (CCO) geaccrediteerd. Voor een aantal van onze opleidingen worden PE-punten toegekend. 

ISO 9001: NIBE-SVV is ISO-9001 gecertificeerd. Deze certificering is gericht op optimaal kwaliteitsmanagement. Een kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001 norm is bepalend voor de kwaliteit van onze trainingen, opleidingen. Kwaliteit- en klantgerichtheid zijn belangrijke aspecten voor NIBE-SVV en wordt geborgd door het uitvoeren van de PDCA-cyclus. De ISO-certificering heeft een cyclus van drie jaar waarbij een externe auditor ieder jaar een controle uitvoert of NIBE-SVV voldoet aan de internationaal erkende eisen.

ISO 27001: NIBE-SVV is ISO 27001 gecertificeerd. Deze wereldwijd erkende certificering is gericht op informatieveiligheid. Informatiebeveiliging conform de ISO 27001 norm zorgt voor een adequaat niveau van beveiliging van onze gegevens, de gegevens van docenten en studenten. Het hebben van een ISO 27001 certificaat is voor NIBE-SVV van groot belang zodat NIBE-SVV docenten, studenten en partners inzien welk belang NIBE-SVV hecht aan het omgaan met gegevens waaronder persoonsgegevens. De ISO-certificering heeft een cyclus van drie jaar waarbij een externe auditor ieder jaar een controle uitvoert of NIBE-SVV voldoet aan de internationaal erkende eisen.

NIVRE: de Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) beheert de Registers van Schade-experts, (Risico)Deskundigen, Personenschade-experts, Toedrachtsdeskundigen en Coördinatoren Fraudebeheersing. Het NIVRE stelt diverse van onze vaktechnische opleidingen en leergangen als eis voor inschrijving in hun Registers.

NRTO: NIBE-SVV is aangesloten bij NRTO. NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. NRTO is een gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. NRTO is lid van VNO-NCW. De leden van de NRTO houden zich aan een gedragscode die je kunt vinden op www.nrto.nl. Hier vind je ook de algemene voorwaarden van de NRTO.

NVAO-geaccrediteerd: de NVAO is de officiële accreditatieorganisatie die in opdracht van het Ministerie van OCW de kwaliteitstoetsing in het erkende hoger onderwijs uitvoert. Accreditatie geeft aan dat de kwaliteit van de opleiding positief is beoordeeld. NIBE-SVV werkt met het aanbod van Bachelor- en Masteropleidingen samen met businesspartner NCOI Opleidingsgroep, de grootste opleider voor werkend Nederland. NCOI kiest er heel bewust voor alle opleidingen hoger onderwijs onder toezicht te plaatsen van de NVAO en ze daarmee aan te laten sluiten bij de strikte kwaliteitseisen.

NVGA: onze opleiding Gevolmachtigd Agent is samen met de NVGA (Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven) ontwikkeld en is een vereiste voor toetreding tot de erkenningsregeling Register Gevolmachtigd Agent (RGA). 

Stichting Assurantie Registratie (SAR): SAR registreert professionele en onafhankelijke assurantieadviseurs, die aan de hoogste vakbekwaamheidseisen voldoen. NIBE-SVV heeft opleidingen waarmee je diploma’s haalt die nodig zijn voor registratie bij SAR.

Universiteit van Amsterdam: wij hebben een samenwerkingsverband met de UvA; de UvA Academie Bank en Verzekeringen. Met hen verzorgen wij een aanbod van post Graduate-opleidingen en PE-opleidingen voor bestuurders en commissarissen van financiële ondernemingen. De UvA Academie Bank en Verzekeringen is geautoriseerd om UvA diploma’s af te geven.

VNAB: de Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs faciliteert de Nederlandse co-assurantiemarkt. Zowel verzekeraars, gevolmachtigd agenten (assuradeuren) als assurantiemakelaars zijn lid. NIBE-SVV organiseert verschillende hoogwaardige assurantieopleidingen waarmee aan de vakbekwaamheidseisen kan worden voldaan.

Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!