Toelichting Master

NIBE-SVV biedt in samenwerking met NCOI University of Applied Sciences volledige Masteropleidingen aan. Al onze geaccrediteerde opleidingen staan onder toezicht van de NVAO en sluiten daarmee aan bij de strikte kwaliteitseisen die gesteld worden. NCOI University of Applied Sciences is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste Masteropleider voor werkenden in Nederland. Inmiddels is, op verzoek van velen, het pakket van NCOI University of Applied Sciences flink uitgebreid. Er zijn diverse nieuwe Masteropleidingen en zeer interessante nieuwe korte programma’s op Masterniveau geïntroduceerd, ook voor de financiële dienstverlening. De combinatie van vele keuzemogelijkheden en een grote mate aan flexibiliteit maakt NCOI University of Applied Sciences​ bijzonder interessant. NCOI University of Applied Sciences weet hoge kwaliteit te combineren met zeer acceptabele tarieven. Het zal u dan ook niet verbazen dat veel organisaties er al definitief voor hebben gekozen zich door NCOI University of Applied Sciences te laten opleiden.

Nederlandse taal

NCOI University of Applied Sciences verzorgt de bijeenkomsten als een van de weinige business schools volledig in het Nederlands. U ontmoet tijdens uiterst inspirerende Masterclasses Nederlandse collega’s uit verschillende organisaties. Communiceren in uw moedertaal scheelt u veel tijd en leidt tot betere discussies, die daarmee de gewenste diepgang krijgen. In een aantal gevallen werken we met een Engelstalig boek, als er geen goed Nederlandstalig boek beschikbaar is.

Ontwikkelingsprogramma

In de Masteropleidingen wordt een uniek ontwikkelingsprogramma verzorgd. Hiermee ontwikkelt u uw persoonlijke en professionele kwaliteiten tot op Masterniveau. Bovendien bereidt u zich tijdens dit programma uitstekend voor op de integrale opdracht in fase 1 en op uw eindscriptie. Een ervaren en deskundige docent reikt u alle kennis en vaardig­heden aan die u nodig heeft om met succes praktijkgericht onderzoek uit te voeren en een scriptie te schrijven.

Flexibel studeren

U kunt de Masteropleidingen door heel Nederland volgen, ‘s avonds, overdag of op zaterdag. Met deze flexibele aanpak en zeer ruime studiemogelijk­heden is NCOI University of Applied Sciences beslist uniek in Nederland.

Dag- en zaterdagopleiding

U volgt bijeenkomsten op een doordeweekse dag van 10.00 uur tot 16.00 uur. De opleidings­dagen zijn weergegeven in schema’s bij elke opleiding. Per Masterclass volgt u gedurende een periode van 10 weken 4 dagbijeenkomsten; 1 dag per 2 weken. Tijdens de laatste 2 weken worden er geen bijeenkomsten gepland, zodat u voldoende tijd heeft om uw eindopdracht af te ronden. De dagen worden zo ingericht dat er veel ruimte is voor discussie, kleine inhoudelijke workshops en diverse groeps­opdrachten. Zo brengt u de dag op een actieve­ en inspirerende manier door. De zaterdagopleiding is qua structuur en opbouw gelijk aan de dagopleiding.

Avondopleiding

Als u kiest voor de avondopleiding, dan bestaat uw studieprogramma uit 1 avondbijeenkomst per week. De opzet van de Masterclasses is gelijk aan de opzet van de dag­opleiding, met een duur van 10 weken per Masterclass. Tijdens de eerste 8 weken heeft u elke week een bijeenkomst van 19.00 uur tot 22.00 uur. De laatste 2 weken zijn er geen bijeenkomsten, zodat u voldoende tijd heeft om uw eindopdracht af te ronden.

Intensief

U heeft bij NCOI de unieke mogelijkheid om in een intensief programma uw volledige Masteropleiding in 12 maanden af te ronden. Vanwege de hoge studiebelasting staat deze variant alleen open voor deelnemers met een deeltijdbaan of voor hen die een sabbatical leave hebben­ gepland. In deze variant werkt u gelijktijdig aan 2 Masterclasses.

Thuisstudie

Thuisstudie biedt u de meeste flexibiliteit. U kunt de Masteropleidingen voor een groot deel zelfstandig volgen onder begeleiding van een zeer professionele docent. In extra ­coachingssessies werkt u aan uw persoonlijke vaardig­heden. Zie Onze leermethode voor meer informatie.

Doorlooptijd

U kiest voor een Masterclass, Masterprogramma of direct voor een volwaardige Masteropleiding in diverse richtingen. De keuze is aan u. De nominale doorlooptijd van een volledige Masteropleiding is 2 jaar. Maar er is uiteraard ruimte voor uitloop. NCOI garandeert dat u zonder problemen 2 jaar kunt uitlopen. Duurt het langer, dan kan het zijn dat u, uiteraard in overleg, een Masterclass moet herhalen, omdat de stof en daardoor de opzet van de opleiding is veranderd.

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kunt u vrijstelling aanvragen. U heeft dan al eerder aangetoond dat u de relevante onderwerpen op Masterniveau beheerst. Bij uw aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. U dient daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhandigen. NIBE-SVV rekent voor behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-.

Toelating Masteropleidingen

Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige toelating. Door ons gedegen toelatingsbeleid zijn we in staat het uitvalpercentage tot een minimum te beperken. Voor alle Masteropleidingen geldt dat u minimaal een HBO- of academische opleiding heeft afgerond, aangevuld met ten minste 2 jaar relevante werkervaring. Kijk in het Toelatingsoverzicht voor een van de HBO Bacheloropleidingen die directe toelating geven voor de verschillende Masteropleidingen. Ook is het mogelijk om toegelaten te worden op basis van eerder gevolgde Masterclasses. Dit wordt tijdens de intake bekeken.

Voldoet u niet direct aan de toelatingseisen van de opleiding, maar bent u wel 21 jaar of ouder? Dan kunt u deelnemen aan de zogenoemde 21+ regeling. Bij de intake die u bij uw inschrijving ontvangt, wordt onderzocht of u voor deze regeling in aanmerking komt. Is dat het geval? Dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met een van onze opleidingsadviseurs. Tijdens dit gesprek maakt u een korte toets waarmee onderzocht wordt of u een reële kans maakt de Masteropleiding met goed gevolg af te ronden. In het gesprek gaan we ook in op uw werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om u goed voor te bereiden op wat een Masteropleiding van u vraagt.

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding (instroomprogramma) te volgen, zodat u uitstekend voorbereid aan een volledige Masteropleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake. Kijk in het Toelatingsoverzicht voor de verschillende instroom­programma’s. Onze studieadviseurs vertellen u hier graag meer over.

Weet u niet of u gelijk aan de Master wilt beginnen? Dan kunt u ook met een Masterprogramma starten om te kijken of het iets voor u is. Een mooi voordeel hierbij: na 4 afgeronde Masterclasses vervallen de toelatingseisen van de Master en bent u direct toelaatbaar tot een, aan uw gevolgde ­Masterclasses relevante, Master.

Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!