Toelichting HBO

NIBE-SVV biedt samen met Hogeschool NCOI aantrekkelijk erkend onderwijs aan. NCOI kiest er heel bewust voor alle opleidingen hoger onderwijs onder toezicht te plaatsen van de NVAO en ze daarmee aan te laten sluiten bij de strikte kwaliteitseisen die de NVAO stelt. Alle HBO Bachelor­opleidingen van NCOI hebben een opleidingsprogramma van 3 fases en een individuele afstudeerfase, die samen 240 EC (studiepunten) omvatten. 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren. Na je afstuderen mag je de internationale titel Bachelor voeren. Het gaat dan, afhankelijk van de door jou gekozen opleiding, om erkende graden, zoals Bachelor of Business Administration (BBA) bij de NVAO-geaccrediteerde Bachelor­opleiding Financial Services Management.

Doorlooptijd totale Bacheloropleiding

De nominale doorlooptijd van een Bachelor­opleiding hangt af van de opleidingsvariant waarvoor je je inschrijft. In alle gevallen zijn de opleidingskosten gebaseerd op een opleidingstraject van 3 jaar. Beschik je over een passende werkplek, dan schrijf je je in voor een duale variant van je opleiding. Je profiteert dan van de geschiktheid van je eigen werkplek als leeromgeving. Zo geldt voor een duale variant van HBO Bacheloropleidingen een nominale studieduur van 4 jaar. Afhankelijk van je specifieke werkervaring, werkplek en de hoeveelheid tijd die je aan de opleiding kunt besteden, kun je langer of korter over de opleiding doen. Kun je je huidige werkplek niet benutten als leerplek, dan schrijf je je in voor de deeltijdvariant van de opleiding. In dat geval geldt een nominale doorlooptijd van 6 jaar. De meeste deeltijdstudenten ronden hun opleiding in ongeveer 4 jaar af.

De modulaire opbouw van de opleiding heeft als voordeel dat je zonder problemen je opleiding kunt versnellen of kunt onderbreken voor bijvoorbeeld een verhuizing, de geboorte van een kind of een verandering van baan. Wanneer je langer over de opleiding doet dan 3 jaar, worden hier geen extra kosten voor in rekening gebracht.

Flexibel studeren

Je kunt de HBO Bacheloropleidingen op locaties door heel Nederland volgen, ‘s avonds, overdag en op zaterdag. Je kunt de ­Bachelorprogramma’s ook volgen via thuisstudie (zie
Praktische informatie). Met deze flexibele aanpak en ruime studiemogelijkheden is Hogeschool NCOI beslist uniek in Nederland.

Toelatingsprocedure en de 21+ regeling

Hogeschool NCOI kiest er bewust voor alle HBO Bachelor­opleidingen te laten accrediteren. Dat betekent dat je aan een aantal voorwaarden moet voldoen om toegelaten te worden. Zo moet je over een HAVO-, VWO- of MBO-diploma (niveau 4) beschikken. Beschik je niet over een van deze diploma’s, maar ben je wel 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan de zogenaamde 21+ regeling. Bij de intake die je bij je inschrijving ontvangt, wordt onderzocht of je voor deze regeling in aanmerking komt. Is dat het geval? Dan word je uitgenodigd voor een gesprek met een van onze opleidingsadviseurs. Tijdens dit gesprek maak je een korte toets waarmee onderzocht wordt of je een reële kans maakt de HBO Bacheloropleiding met goed gevolg af te ronden. In het gesprek gaan we ook in op werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om je goed voor te bereiden op wat een HBO Bacheloropleiding van je vraagt en ben je ervan verzekerd dat je probleemloos je erkende diploma kunt behalen.

In bepaalde gevallen kan het verstandig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding te volgen, zodat je uitstekend voorbereid aan een volledige HBO Bacheloropleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake. Onze studieadviseurs adviseren je hier graag over.

Praktijkgerichte aanpak voor iedereen

NIBE-SVV en Hogeschool NCOI zijn al jaren succesvol met een praktijk­gerichte aanpak die bijzonder geschikt is voor werkenden. Je combineert werken en leren op een uiterst efficiënte manier. Je maakt praktijk­opdrachten in je eigen werkomgeving. Dat maakt het leren leuk en ­efficiënt. Het is voor deze aanpak van belang dat je werkplek goed aansluit bij de opleiding, zodat je de opdrachten goed kunt maken. Indien je (nog) niet over een (passende) werkplek beschikt, dan kun je toch deelnemen aan de opleiding. Je maakt de opdrachten dan op basis van casuïstiek en loopt aan het eind van de opleiding een aanvullende stage. Met deze stage rond je je competentieontwikkeling af in een reële werkomgeving.

Deelopleidingen en doorstromen

NIBE-SVV biedt behalve volledige, erkende HBO Bachelor­opleidingen ook heel interessante deelopleidingen aan. Deze deelopleidingen maken deel uit van een volledige opleiding en voldoen dus aan dezelfde kwaliteits­criteria als de volledige opleidingen. Een belangrijk voordeel van deelopleidingen is dat je precies kunt kiezen voor de onderwerpen die je aanspreken. Zo bieden deze korte deelopleidingen een ideale opstap naar een volledig, erkend diploma. Als je overweegt om na afronding van het deelprogramma van je keuze alsnog de volledige, erkende opleiding af te ronden, dan kun je al bij inschrijving voor het deelprogramma kiezen om deel te nemen aan het praktijkprogramma. Zo ben je verzekerd van een soepele doorstroom naar de erkende vervolgopleiding. Bovendien word je zo extra begeleid bij de vertaling van wat je leert naar de praktijk. Dat maakt het leren nog leuker en interessanter.

Propedeutisch getuigschrift

Je kunt het propedeutisch getuigschrift behalen indien je een opleiding volgt die alle modules uit fase 1 van een volledige geaccrediteerde Bachelor bevat en je deze opleiding combineert met een uniek praktijkprogramma. Als je dit praktijk­programma en de overige onderdelen van de 1e fase met goed gevolg afrondt, dan ontvang je een officieel propedeutisch getuigschrift. Indien je hiervoor kiest, dan zijn de kosten voor dit programma inclusief propedeutisch getuigschrift € 750,-.

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kun je vrijstelling aanvragen. Je hebt dan al eerder aangetoond dat je de relevante onderwerpen op HBO-niveau beheerst. Bij je aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. Je dient daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhandigen. NIBE-SVV rekent voor de behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-.

Erkenning van Verworven Competenties­ (EVC)

Als je door werkervaring kennis en vaardigheden op HBO-niveau hebt ontwikkeld, maar dat niet kunt aantonen met diploma’s of certificaten, dan kun je nog steeds in aanmerking komen voor vrijstelling. In dat geval is het zinvol voorafgaand aan de Bachelor­opleiding deel te nemen aan een EVC-procedure. Het is namelijk mogelijk dat je, op basis van je werk­ervaring en vooropleiding, bepaalde onderdelen van de opleiding van je keuze niet hoeft te volgen. In een EVC-procedure worden de kennis en ervaring die je in je werkpraktijk hebt opgedaan erkend in de vorm van een Ervaringscertificaat. Aansluitend vindt mogelijk vrijstelling plaats.

Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!