Toelichting HBO

NIBE-SVV biedt samen met Hogeschool NCOI aantrekkelijk erkend onderwijs aan. NCOI kiest er heel bewust voor alle opleidingen hoger onderwijs onder toezicht te plaatsen van de NVAO en ze daarmee aan te laten sluiten bij de strikte kwaliteitseisen die de NVAO stelt. Alle HBO Bachelor­opleidingen van NCOI hebben een opleidingsprogramma van 3 fases en een individuele afstudeerfase, die samen 240 EC (studiepunten) omvatten. 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren. Na uw afstuderen mag u de internationale titel Bachelor voeren. Het gaat dan, afhankelijk van de door u gekozen opleiding, om erkende graden, zoals Bachelor of Business Administration (BBA) bij de NVAO-geaccrediteerde Bachelor­opleiding Financial Services Management.

Doorlooptijd totale Bacheloropleiding

De nominale doorlooptijd van een Bachelor­opleiding hangt af van de opleidingsvariant waarvoor u zich inschrijft. In alle gevallen zijn de opleidingskosten gebaseerd op een opleidingstraject van 3 jaar. Beschikt u over een passende werkplek, dan schrijft u zich in voor een duale variant van uw opleiding. U profiteert dan van de geschiktheid van uw eigen werkplek als leeromgeving. Zo geldt voor een duale variant van HBO Bacheloropleidingen een nominale studieduur van 4 jaar. Afhankelijk van uw specifieke werkervaring, werkplek en de hoeveelheid tijd die u aan de opleiding kunt besteden, kunt u langer of korter over de opleiding doen. Kunt u uw huidige werkplek niet benutten als leerplek, dan schrijft u zich in voor de deeltijdvariant van de opleiding. In dat geval geldt een nominale doorlooptijd van 6 jaar. De meeste deeltijdstudenten ronden hun opleiding in ongeveer 4 jaar af.

De modulaire opbouw van de opleiding heeft als voordeel dat u zonder problemen uw opleiding kunt versnellen of kunt onderbreken voor bijvoorbeeld een verhuizing, de geboorte van een kind of een verandering van baan. Wanneer u langer over de opleiding doet dan 3 jaar, worden hier geen extra kosten voor in rekening gebracht.

Flexibel studeren

U kunt de HBO Bacheloropleidingen op locaties door heel Nederland volgen, ‘s avonds, overdag en op zaterdag. Meer informatie­ hierover vindt u op p. 24. U kunt de ­Bachelorprogramma’s ook volgen via thuisstudie (zie
Praktische informatie). Met deze flexibele aanpak en ruime studiemogelijkheden is Hogeschool NCOI beslist uniek in Nederland.

Toelatingsprocedure en de 21+ regeling

Hogeschool NCOI kiest er bewust voor alle HBO Bachelor­opleidingen te laten accrediteren. Dat betekent dat u aan een aantal voorwaarden moet voldoen om toegelaten te worden. Zo moet u over een HAVO-, VWO- of MBO-diploma (niveau 4) beschikken. Beschikt u niet over een van deze diploma’s, maar bent u wel 21 jaar of ouder, dan kunt u deelnemen aan de zogenaamde 21+ regeling. Bij de intake die u bij uw inschrijving ontvangt, wordt onderzocht of u voor deze regeling in aanmerking komt. Is dat het geval? Dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met een van onze opleidingsadviseurs. Tijdens dit gesprek maakt u een korte toets waarmee onderzocht wordt of u een reële kans maakt de HBO Bacheloropleiding met goed gevolg af te ronden. In het gesprek gaan we ook in op werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om u goed voor te bereiden op wat een HBO Bacheloropleiding van u vraagt en bent u ervan verzekerd dat u probleemloos uw erkende diploma kunt behalen.

In bepaalde gevallen kan het verstandig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding te volgen, zodat u uitstekend voorbereid aan een volledige HBO Bacheloropleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake. Onze studieadviseurs adviseren u hier graag over.

Praktijkgerichte aanpak voor iedereen

NIBE-SVV en Hogeschool NCOI zijn al jaren succesvol met een praktijk­gerichte aanpak die bijzonder geschikt is voor werkenden. U combineert werken en leren op een uiterst efficiënte manier. U maakt praktijk­opdrachten in uw eigen werkomgeving. Dat maakt het leren leuk en ­efficiënt. Het is voor deze aanpak van belang dat uw werkplek goed aansluit bij de opleiding, zodat u de opdrachten goed kunt maken. Indien u (nog) niet over een (passende) werkplek beschikt, dan kunt u toch deelnemen aan de opleiding. U maakt de opdrachten dan op basis van casuïstiek en loopt aan het eind van de opleiding een aanvullende stage. Met deze stage rondt u uw competentieontwikkeling af in een reële werkomgeving.

Deelopleidingen en doorstromen

NIBE-SVV biedt behalve volledige, erkende HBO Bachelor­opleidingen ook heel interessante deelopleidingen aan. Deze deelopleidingen maken deel uit van een volledige opleiding en voldoen dus aan dezelfde kwaliteits­criteria als de volledige opleidingen. Een belangrijk voordeel van deelopleidingen is dat u precies kunt kiezen voor de onderwerpen die u aanspreken. Zo bieden deze korte deelopleidingen een ideale opstap naar een volledig, erkend diploma. Als u overweegt om na afronding van het deelprogramma van uw keuze alsnog de volledige, erkende opleiding af te ronden, dan kunt u al bij inschrijving voor het deelprogramma kiezen om deel te nemen aan het praktijkprogramma. Zo bent u verzekerd van een soepele doorstroom naar de erkende vervolgopleiding. Bovendien wordt u zo extra begeleid bij de vertaling van wat u leert naar de praktijk. Dat maakt het leren nog leuker en interessanter.

Propedeutisch getuigschrift

U kunt het propedeutisch getuigschrift behalen indien u een opleiding volgt die alle modules uit fase 1 van een volledige geaccrediteerde Bachelor bevat en u deze opleiding combineert met een uniek praktijkprogramma. Als u dit praktijk­programma en de overige onderdelen van de 1e fase met goed gevolg afrondt, dan ontvangt u een officieel propedeutisch getuigschrift. Indien u hiervoor kiest, dan zijn de kosten voor dit programma inclusief propedeutisch getuigschrift € 750,-.

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kunt u vrijstelling aanvragen. U heeft dan al eerder aangetoond dat u de relevante onderwerpen op HBO-niveau beheerst. Bij uw aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. U dient daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhandigen. NIBE-SVV rekent voor de behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-.

Erkenning van Verworven Competenties­ (EVC)

Als u door werkervaring kennis en vaardigheden op HBO-niveau heeft ontwikkeld, maar dat niet kunt aantonen met diploma’s of certificaten, dan kunt u nog steeds in aanmerking komen voor vrijstelling. In dat geval is het zinvol voorafgaand aan de Bachelor­opleiding deel te nemen aan een EVC-procedure. Het is namelijk mogelijk dat u, op basis van uw werk­ervaring en vooropleiding, bepaalde onderdelen van de opleiding van uw keuze niet hoeft te volgen. In een EVC-procedure worden de kennis en ervaring die u in uw werkpraktijk heeft opgedaan erkend in de vorm van een Ervaringscertificaat. Aansluitend vindt mogelijk vrijstelling plaats.

Be relevant, keep the change

Blijf up to date met de webinar reeks

Webinar: Trends in verzekeringsfraude en fraudebestrijding

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Nieuwe inzichten opdoen?

Het vakgebied van de financieel dienstverlener is én blijft flink in beweging. Meebewegen is noodzakelijk om uw waarde voor uw klant te behouden. Onze whitepapers helpen u om uw kennis up-to-date te houden en nieuwe inzichten op te doen.