Over NIBE-SVV

Over NIBE-SVV

Integriteitstoets DSI Vermogensbeheerder (institutioneel)

Deze toets bestaat uit 4 vragen waarmee u kunt oefenen. De juiste antwoorden staan onderaan de pagina.

Vraag 1
U heeft een goede relatie met één van uw grote klanten, het pensioenfonds van de Nederlandse bierbrouwers. U belegt voor dit pensioenfonds voor ruim 100 miljoen euro. De directeur van het pensioenfonds is uitermate tevreden over de behaalde resultaten en geeft aan dat u zijn persoonlijke skybox kunt gebruiken. U mag maximaal 10 personen meenemen en gebruik maken van alle faciliteiten die de skybox biedt. Op de vrijdag voor de wedstrijd krijgt u de sleutel van de skybox toegestuurd zodat u vanaf daar de belangrijke wedstrijd van de daaropvolgende zondag kunt meemaken.

Wat moet u doen?
 1. U maakt GEEN gebruik van het aanbod. Het kan de schijn van beïnvloeding wekken. De uitnodiging heeft een excessief karakter. U meldt de uitnodiging ook aan uw compliance officer en leidinggevende om eventuele vervolgstappen te bespreken.
 2. U meldt de uitnodiging bij uw leidinggevende en na zijn toestemming maakt u gebruik van de skybox.
 3. U gaat er in ieder geval naartoe en bespreekt het de maandag na de wedstrijd direct met uw leidinggevende.

Vraag 2
U bent asset manager bij een vermogensbeheerder die alleen institutionele cliënten bedient. Een van de contactpersonen van een klein pensioenfonds belt u op. Dit pensioenfonds, die geclassificeerd is als professionele belegger, heeft een lage dekkingsgraad (85%). De contactpersoon van dit pensioenfonds heeft vernomen dat er een reële kans is dat de aandelenmarkt in Europa zal gaan stijgen. Omdat het pensioenfonds in langlopende obligaties belegt, overweegt hij om een deel te verkopen en in een nieuw aandelenfonds te beleggen. Dit fonds wordt door een kleine investeringsbank uit Frankrijk aangeboden. Binnen het beleggingsmandaat is een verschuiving naar aandelen toegestaan.

Wat doet u?

 1. U doet NIETS. Er is een onderdekking en een hoger belang in zakelijke waarden is onverantwoordelijk.
 2. U voert de order uit. Het is immers een professionele cliënt en het past in het beleggingsmandaat.
 3. U voert de order vooralsnog NIET uit. Ook bij professionele cliënten moet u nagaan of de transactie past in de beleggingsdoelstellingen van de cliënt. U wilt dit eerst bepalen.
 4. U voert de order uit, maar waarschuwt het pensioenfonds schriftelijk voor de onderdekking en het risico dat deze belegging mogelijk met zich meebrengt.
Vraag 3
U bent fondsmanager van vermogensbeheerder DEF. DEF is onderdeel van de grote bank groep EFG. Er zijn Chinese walls ingericht tussen de vermogensbeheertak en de bank zelf om te voorkomen dat een van de twee partijen wordt belast met voorkennis. Tijdens de lunch hoort u een bankcollega praten over een zakelijke lening aan bedrijf X. Toevallig heeft u dat bedrijf ook in de portefeuille zitten. U hoort de bankcollega zeggen ‘dat bedrijf X NIET blij zal zijn met de brief die ze zullen ontvangen over de lening’. Daarop geeft zijn collega aan dat ‘beleggers er dan ook wel NIET zo blij mee zullen zijn’. Toevallig heeft u die middag een overleg over het bedrijf. Een analist wil de exposure naar het bedrijf graag uitbreiden in de portefeuille en wil dat die middag met u bespreken. Vanuit uw opleiding weet u dat de informatie NIET concreet genoeg is om als voorkennis te worden gekwalificeerd.

Wat moet u doen?
 1. U bent verplicht te handelen in het belang van de deelnemers in het fonds. U gebruikt de informatie daarom en besluit in overleg met de analist om te wachten met het uitbreiden van de exposure. U houdt zich aan de regels met betrekking tot voorkennis en acht daarom uw handelwijze integer.
 2. U zegt de meeting af en verplaatst dit een week. Mocht het relevante informatie geweest zijn dan is deze volgende week vast openbaar. U meldt het voorval wel alvast bij de afdeling compliance.
 3. U heeft het idee dat u GEEN zuivere beslissing kan nemen en stuurt uw collega naar het overleg. Deze is NIET belast met de informatie en kan net als u beslissingen nemen over de portefeuille. U meldt het voorval wel al bij de afdeling compliance.
Vraag 4
U bent beleggingsanalist voor het fonds Wereldwijdrendement. Op basis van uw advies is een Belgische producent van tafels en kasten twee jaar geleden in de portefeuille van het fonds opgenomen. Dit jaar doet u weer onderzoek naar het Belgische bedrijf om te bepalen of het aandeel in het beleggingsfonds opgenomen moet blijven. Op een dag belt iemand van het bedrijf u op om u, namens de CFO, uit te nodigen voor een reis naar Brazilië, naar de plek waar de producent zijn hout vandaan haalt. Tijdens uw bezoek zult u eerst drie dagen een recreatief bezoek brengen aan een grote stad om daarna door te vliegen naar het tropisch regenwoud. Daar bezoekt u ook een lokale fabriek. De CFO zal daar ook kort ter plaatse zijn. Uw bedrijf staat het toe om uitnodigingen voor zakenreizen aan te nemen.

Wat moet u doen?
 1. U slaat de reis af. Dit is meer een snoepreisje dan een echte zakenreis.
 2. U neemt de uitnodiging aan. Zo leert u nog meer over de Belgische producent en kunt u dus nog beter oordelen over de potentie van het bedrijf. Dat is in het belang van de klant.
 3. U bespreekt met uw leidinggevende of u de uitnodiging aan kunt nemen.

Anwoorden

Vraag 1
Antwoord A is juist

Vraag 2
Antwoord C is juist

Vraag 3
Antwoord C is juist

Vraag 4
Antwoord A is juist.

Be relevant, keep the change

Blijf up to date met de webinar reeks

Webinar: De vernieuwing van zorgplicht

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze nieuwe studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Nieuwe inzichten opdoen?

Het vakgebied van de financieel dienstverlener is én blijft flink in beweging. Meebewegen is noodzakelijk om uw waarde voor uw klant te behouden. Onze whitepapers helpen u om uw kennis up-to-date te houden en nieuwe inzichten op te doen.