Over NIBE-SVV

Over NIBE-SVV

Case de heer Zwijnenberg

Vraag 1

Aantal punten: 2

Raymond Zwijnenberg (47 jaar) woont samen met zijn vriendin Shirley Kerkhof (43 jaar). Raymond en Shirley hebben drie kinderen van 6, 10 en 12 jaar oud. Ze wonen samen in een vrijstaand huis in Almere Haven. Raymond is IT-er en Shirley heeft geen baan. Ze werkte tot voor kort op de afdeling HR bij een bouwbedrijf.

In 2007 hebben ze hun huis in Almere gekocht, nadat ze hun appartement in Amsterdam hadden verkocht voor € 425.000,-. Hiermee is een overwaarde van € 125.000,- gerealiseerd. Raymond heeft in 2006 een erfenis ontvangen toen zijn vader overleed. Het huis in Almere is gekocht voor € 875.000,-. De verbouwing kostte € 100.000,-.

Voor aanschaf, kosten koper en verbouwing hebben Raymond en Shirley een hypotheek genomen van € 900.000,-. Hun inkomen was niet voldoende om deze hypotheek te sluiten, daarom heeft Raymond de erfenis van zijn vader in een beleggingsdepot gestort. Dit bedroeg in 2007 € 325.000,-. De effecten worden beheerd door vermogensbeheerder Floris Veenstra. De middelen worden belegd met als doelstelling ‘aanvulling op het inkomen en vermogensgroei’.

De portefeuillewaarde is geslonken tot € 275.000,-. De WOZ-waarde van hun huis bedraagt nu € 800.000,-. Dat is ook een realistische vrije-verkoopwaarde. Raymonds inkomen is net voldoende om de kosten van levensonderhoud en de rentelasten te betalen. Shirley heeft op dit moment geen inkomen.

Tijdens het jaarlijkse, persoonlijke revisiegesprek brengt Floris de nodige onderwerpen ter tafel.

Welk belangrijk aspect van de inventarisatie van klantgegevens is NIET volledig uitgevoerd?

A. De beleggingshorizon is nog niet opgemaakt.
B. De mentale risicobereidheid is niet in kaart gebracht.
C. De financiële positie is niet voldoende duidelijk.

Vraag 2

Aantal punten: 2

Floris heeft volgende week  het jaarlijkse revisiegesprek met Raymond en Shirley. Voorafgaand aan dit gesprek pakt hij het dossier er nog eens bij. In de vragenlijst die in 2007 voor aanvang van het vermogensbeheer is ingevuld, staat ook een aantal vragen met betrekking tot de beleggingshorizon. Dat sluit aan bij de wettelijke verplichting voor vermogensbeheerders om ook informatie in te winnen over de duur van de periode waarin de klant de beleggingen wenst aan te houden. Floris leest in het dossier dat de gegeven antwoorden toen hebben geleid tot een vastgestelde beleggingshorizon van langer dan 10 jaar.

Heeft Floris genoeg informatie om te beoordelen of dit de passende beleggingshorizon is bij de beleggingsdoelstelling ’aanvulling op inkomen en vermogensgroei’?

A. Nee, om deze vraag goed te kunnen beantwoorden heeft Floris informatie omtrent de kennis en ervaring van Raymond en Shirley nodig.

B. Ja, de financiële positie en beleggingsdoelstelling van Raymond en Shirley zijn immers bekend.
C. Nee, om de beleggingshorizon goed te kunnen vaststellen moet Floris ook weten hoe hoog de door Raymond en Shirley gewenste aanvullende inkomsten inmiddels zijn.
D. Ja, het enige dat Floris hier moet weten is of het inkomen van Raymond voldoende is om de kosten van levensonderhoud en rentelasten te kunnen voldoen.

Vraag 3

Aantal punten: 2

Tijdens het revisiegesprek vragen Raymond en Shirley of het indertijd vastgestelde risicoprofiel, ‘gematigd offensief’, nog wel juist is. Raymond geeft aan dat hij en Shirley in de afgelopen jaren weinig speelruimte overhielden. Raymonds inkomen zal de komende jaren echter lager zijn. Hij gaat vier dagen per week werken.

Welke passende strategische assetallocatie zal Floris adviseren voor het effectendepot van het echtpaar Zwijnenberg? Hij kan daarbij kiezen uit de risicoprofielen 'defensief' (80% obligaties, 20% aandelen), ‘gebalanceerd’ (50% aandelen, 50% obligaties) en ‘offensief ‘ (20% obligaties, 80% aandelen). Motiveer uw antwoord.

Vraag 4

Aantal punten: 7

Tijdens het jaarlijkse revisiegesprek is door Raymond en Shirley ook een aantal vragen gesteld over de kosten van het vermogensbeheer. Zij hebben Floris gevraagd een overzicht aan te leveren waaruit alle kosten blijken die zij uiteindelijk moeten gaan betalen. De instelling waar Floris werkt hanteert hiervoor twee begrippen: de TCO en de TER.

Waarom is de TCO een betere weergave van de kosten van beleggingsfondsen dan de TER?

Vraag 5

Aantal punten: 7

Na het revisiegesprek met Raymond en Shirley wil Floris het dossier op orde brengen en waar nodig actualiseren. In het oude inventarisatieformulier, dat ten tijde van de aanschaf van de woning in Almere is opgesteld, ziet Floris dat de kennis en ervaring van Raymond en Shirley zo goed als nihil was.

Welke gegevens over de hernieuwde inventarisatie legt Floris nu vast in het dossier? Motiveer uw antwoord.

Antwoorden

Vraag 1

Antwoord B is het juiste antwoord.

Vraag 2

Antwoord C is het juiste antwoord.

Vraag 3

Defensief (80% obligaties, 20% aandelen). (1 punt)

Het oude inkomen van beiden na storting in het beleggingsdepot was voldoende om te voorzien in het levensonderhoud en de rentelasten. Op dit moment heeft Shirley geen inkomen meer. Daarmee verschuift de doelstelling naar aanvulling van het inkomen om in het levensonderhoud en de rentelasten te kunnen voorzien. (2 punten)

Afhankelijk van de benodigde aanvulling kan een financieel plan uitwijzen of gedeeltelijk aflossen van de hypotheek met het vermogen in het effectendepot verstandiger is. (2 punten)

Overigens kan deze keuze leiden tot de conclusie dat minder werken een niet-haalbare doelstelling is. (2 punten)

Vraag 4

Bij de TER ontbreken de transactiekosten (3 punten), de inlegkosten (2 punten), en de dividendbelasting. (1 punt)

Vraag 5

Aanpassingen in de risicobereidheid. (2 punten.

Verandering in werk, inkomen en financiële positie. (2 punten)

De resterende beleggingshorizon is 4 jaar. (2 punten)

De ervaring met vermogensbeheer is nu 6 jaar. (1 punt)

Be relevant, keep the change

Blijf up to date met de webinar reeks

Webinar: De vernieuwing van zorgplicht

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze nieuwe studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Nieuwe inzichten opdoen?

Het vakgebied van de financieel dienstverlener is én blijft flink in beweging. Meebewegen is noodzakelijk om uw waarde voor uw klant te behouden. Onze whitepapers helpen u om uw kennis up-to-date te houden en nieuwe inzichten op te doen.