Extra voordeel door ­belastingvermindering

De combinatie van werken en leren wordt extra gestimuleerd door de overheid. Zo geldt voor alle erkende MBO-opleidingen dat werkgevers in aanmerking komen voor subsidie. Dit is vastgelegd in de Subsidieregeling praktijkleren, die sinds januari 2014 van kracht is. Voor particulieren geldt dat zij zowel opleidingskosten als de kosten van een EVC-procedure kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting. Deze subsidies maken het bovendien zeer aantrekkelijk om een erkende opleiding bij ons te volgen. De Subsidieregeling praktijkleren en de fiscale voordelen voor particulieren zorgen er in sommige gevallen voor dat een opleiding bijna niets hoeft te kosten. Een voordeel voor werkgever én werknemer.

De Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren is per 1 januari 2014 ingevoerd ter vervanging van de Wva-regeling. De nieuwe regeling is anders van karakter, maar zeker niet minder aantrekkelijk. Hij geldt voor alle BBL-opleidingen op MBO-niveau 2, 3 of 4 en voor technische HBO Bacheloropleidingen. Wij beperken ons hier tot de MBO-opleidingen.

Alle werkgevers die een MBO BBL-student begeleiden en voldoen aan de voorwaarden kunnen na elk studiejaar, achteraf, een aanvraag indienen voor het aantal weken waarin begeleiding werd gegeven.

Het subsidiebedrag dat per gerealiseerde praktijkleerplaats wordt uitgekeerd, wordt berekend aan de hand van het totaal beschikbare bedrag (€ 209 miljoen). Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen met een maximum van € 2.700,- per gerealiseerde praktijkleerplaats. De verwachting is dat de meeste werkgevers in aanmerking komen voor vrijwel het volledige bedrag. Zo hoeft een opleiding dus bijna niets te kosten!

Uniek opleidingsaanbod met subsidie voor ­werkenden

Dankzij onze businesspartner NCOI Opleidingen, ook onderdeel van NCOI Groep, bieden wij onze MBO-opleidingen aan in nauwe samenwerking met het MBO College. NCOI is het enige opleidingsinstituut met een breed aanbod van erkende opleidingen voor werkenden, die bovendien in aanmerking komen voor subsidie. Dit maakt NCOI echt anders dan andere aanbieders.

Subsidie en Praktijkleren MBO

Om in aanmerking te komen voor subsidie op grond van de nieuwe regeling dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  1. Uw werkgever beschikt over een administratie waaruit blijkt dat u begeleid wordt.
  2. Er moet een Praktijkovereenkomst (POK) getekend worden tussen u en uw werkgever.
  3. Uw werkgever is geregistreerd als erkend leerbedrijf en beschikt over een aanwezigheidsregistratie.
  4. U volgt een geaccrediteerde MBO BBL-opleiding.
 

Ingewikkeld, denkt u nu misschien? In de praktijk valt dat erg mee. Als u zich inschrijft voor een volledig erkende MBO BBL-opleiding op niveau 4, mag u er gerust van uitgaan dat uw werkgever in aanmerking komt voor deze aantrekkelijke subsidie.

Aanvraag indienen?

Bij elke opleiding in deze studiegids kunt u lezen of de subsidieregeling van toepassing is. U kunt uw subsidieaanvraag indienen via www.rvo.nl.

Belastingvoordeel EVC

Het is mogelijk om de kosten van een EVC-procedure af te trekken van de inkomstenbelasting. Bij uw aangifte inkomstenbelasting kunt u de kosten onder scholingsuitgaven vermelden, voor zover u de drempel van totale scholingskosten van € 250,- overschrijdt.

Belastingvoordeel particulieren

Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- voor studiekosten met een drempel van € 250,-. U mag het cursusgeld en materiaalkosten onder de volgende voorwaarden aftrekken:

  • U of uw fiscale partner maken de kosten voor uw studie of die van uw fiscale partner. Kosten voor de studie van uw kind mag u dus niet aftrekken.
  • De opleiding of studie is gericht op uw beroep of toekomstige beroep.
  • Er is sprake van een leertraject. Hierbij doet u kennis op onder begeleiding of toezicht.

Naast de beschreven subsidieregeling kunnen bedrijven de kosten van een opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de nieuwe subsidieregeling in relatie tot onze
MBO-opleidingen? Of heeft u vragen over de effectieve inzet van subsidiemogelijkheden voor opleidingstrajecten binnen uw organisatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs via 035 750 61 55.

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs
zijn nu telefonisch bereikbaar.

Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze nieuwe studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar.

Benieuwd naar ons volledige aanbod? Vraag dan snel onze nieuwe studiegids aan:
 

Onze website maakt gebruik van cookies.

Accepteren