Over NIBE-SVV

Over NIBE-SVV

Van toen naar nu

1936

Bron: www.nibedia.com

Oprichting Amsterdamse Beurs Club (ABC)

Deze aan de Amsterdamse Assurantiebeurs opgerichte vereniging startte al snel met de eerste assurantie-opleiding: de cursus Algemene Assurantiekennis.
Enkele jaren later werden daar een viertal branchecursussen aan toegevoegd.

1937

Bron: www.nibedia.com bron: www.nibedia.com

Verzekeringsvakblad De Beursbengel

In aanvang nog een clubblad met vakinhoudelijke informatie voor leden van de ABC, maar al snel een landelijk vakblad. De Beursbengel is tot de dag van vandaag nog steeds het vakblad voor de verzekeringsbranche.

1943

Bron: www.nibedia.com bron: www.nibedia.com

Instelling van de Commissie voor den cursus

De eerste branche-breed gedragen bankiersopleiding wordt in elkaar gezet. Volgens de prospectus van het jaar 1943-44 heeft de cursus, voluit Den schriftelijke cursus voor opleiding van beambten in het bank- en effectenbedrijf, tot doel ‘het verschaffen van een algemeen vormende opleiding in theoretische en practische vakken, welker bestudeering voor het verkrijgen van grondige kennis van het bankbedrijf van beteekenis is’.
De integratie van praktijk en theorie, toen al.

1945

Bron: www.nibedia.com

Stichting tot Bevordering van de Studie in het Bank- en Effectenbedrijf

Al op 15 juni 1945 worden door de Commissie palen geslagen voor de Stichting tot Bevordering van de Studie in het Bank- en Effectenbedrijf. Deze Stichting organiseert De Bankcursus tot de oprichting van het NIBE in 1968.

1950

Bron: www.nibedia.com bron: www.nibedia.com

Oprichting SVV

Een bewogen jaar. Niet minder dan 50 organisaties van verzekeraars, tussenpersonen, werknemersorganisaties en assurantieclubs richten de Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf (SVV) op. In de jaren ’80 en ’90 fungeert Dik van Velzen – intelligent, doortastend, strategisch, netwerker – als hoofd van de afdeling waar het cursusmateriaal wordt ontwikkeld en de opleidingen worden georganiseerd.

1968

Bron: www.nibedia.com bron: www.nibedia.com

Oprichting NIBE

In de Vereniging NIBE (Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf) worden naast De Bankcursus allerlei min of meer wetenschappelijke activiteiten ingebracht. De vereniging publiceert uitgebreide jaarverslagen in het tijdschrift Bank- en Effectenbedrijf. Tot en met het laatste laten die verslagen een niet te stuiten groei zien.

1975

Bron: www.nibedia.com

Keuzevak Assurantiën

SVV introduceert samen met vier MEAO-scholen het keuzevak Assurantiën aan het MEAO. Later aan MMO en MBO. In de jaren 80 komt in samenwerking met het NIBE een afstudeerrichting Bank en verzekeringen aan het HBO bij.

1999

Bron: www.nibedia.com bron: www.nibedia.com

Fusie NIBE en SVV tot NIBE-SVV

In de jaren ’90 is het structuurbeleid door de overheid losgelaten, dat banken en verzekeraars voorschreef strikt gescheiden te werken. In navolging van deze wijziging willen de brancheverenigingen de opleidingsorganisaties samenvoegen. De fusie van NIBE met SVV is op 1 juli 1999 een feit. Juridisch is er sprake van een overname van de activiteiten van NIBE door SVV, maar op papier staat de gelijkwaardigheid tussen de partners voorop. Die gelijkwaardigheid komt uitdrukking in de nieuwe naam: NIBE-SVV.

2014

Overname NCOI Groep

De gevolgen van financiële crisis hakken erin. NIBE-SVV wordt op 23 april overgenomen door NCOI, de grootste opleider voor werkend Nederland. Hier kan NIBE-SVV, als eigen merk, blijven inspelen op de opleidingsbehoeften van de ambitieuze financieel dienstverlener van nu.

Be relevant, keep the change

5 oktober nieuwe webinar

Compliance: over Richtlijnen, Risico's en Red Flags

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor je klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Buiten het klaslokaal

Wist je dat we ook buiten onze opleidingen bouwen aan een krachtige financiële sector? Ook buiten het klaslokaal houden wij je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen je vakgebied.