Opleiding Wft-PE Adviseur Hypothecair Krediet

Uitstekende voorbereiding op het officiële examen Wft-PE Adviseur Hypothecair Krediet

Niveau

Wft-PE-opleidingen

Vakgebied
Opleidingsvariant

Avond, Zaterdag, Dag en E-learning


Algemeen

Deze zeer compacte en examengerichte opleiding van NIBE-SVV bereidt u uitstekend voor op het examen Wft-PE Adviseur Hypothecair Krediet. U houdt uw beroepskwalificatie geldig door per permanente educatie periode (PE-periode) met goed gevolg een PE-examen af te leggen. Beschikt u over het nieuwe Wft-diploma Adviseur Hypothecair Krediet? En heeft u dit diploma behaald of door omwisseling verkregen voor 1 april 2017? Dan moet u om uw beroepskwalificatie geldig te houden voor 1 april 2019 uw examen Wft-PE Adviseur Hypothecair Krediet hebben behaald. U bepaalt zelf op welk moment binnen de PE-periode u examen doet. Met deze opleiding bereidt u zich snel en efficiënt voor op uw PE-examen. U verdiept zich in korte tijd in de relevante, actuele ontwikkelingen op het gebied van de wet- en regelgeving.

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld voor degenen die in het bezit zijn van een geldig Wft-diploma Adviseur Hypothecair Krediet.

Doel en opzet

Doel van de opleiding is dat u actuele kennis en vaardigheden en professioneel gedrag ontwikkelt, passend bij uw rol als adviseur hypothecair ­krediet. De opleiding is praktijkgericht, zeer toegankelijk en bereidt u ­uitstekend voor op het officiële examen. Via een moderne online leer­omgeving kunt u vragen stellen over opdrachten en oefeningen aan uw docent of medestudenten.

In de online leeromgeving wordt ook de theorie achter de actuele kennis en vaardigheden ter beschikking gesteld. U oefent met praktijkgerichte cases, waarin een of meer ontwikkelingen uit de toetstermen aan de orde komen. Ook kunt u oefenen op examenniveau door het maken van de representatieve oefenexamens in de online leeromgeving.

Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de leerstof en het oefenen met de diverse oefen-opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 10-15 uur voor deze opleiding.

 

Vooropleiding

U bent in het bezit van een geldig diploma Wft Adviseur Hypothecair ­Krediet.

Studiemateriaal

NIBE-SVV is dé financiële opleider voor het bank- en verzekeringswezen en de standaard in de markt. Hiermee bent u verzekerd van veruit de hoogste kwaliteit. NIBE-SVV is immers al jaren het kennisinstituut voor de financiële dienstverlening in Nederland. U krijgt het meest actuele studiemateriaal aangereikt, dat perfect aansluit bij de officiële eind- en toetstermen, zoals vastgesteld door het College Deskundigheid Finan­ciële Dienstverlening (CDFD). Voor aanvang van deze opleiding krijgt u toegang tot het b­enodigde studiemateriaal via een uiterst moderne online leeromgeving. Deze wordt u speciaal voor deze opleiding ter beschikking gesteld.

Studieprogramma

Studieprogramma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Bevordering doorstroming huizenmarkt
 • Fiscale wijzigingen met betrekking tot de eigen woningschuld 2016 en 2017
 • Implementatie Europese hypothekenrichtlijn
 • Nieuwe leennormen en NHG-voorwaarden
 • Rentemiddeling
 • Restschuldfinanciering
 • Daling van het maximale aftrektarief
 • Uitzondering provisieverbod bij hypotheekadvies
 • Energielabel woningen
 • Vruchtgebruik en renteaftrek
 • Wijziging buitenlands belastingplichtige
 • Wijziging Wet WOZ
 • Nadere regeling gedragstoezicht financiële ­ondernemingen Wft (Nrgfo)

Examen, certificaat en diploma

Na afloop van de opleiding neemt u deel aan het officiële examen Wft-PE Adviseur Hypothecair Krediet. Bij een voldoende resultaat blijft uw offi­ciële Wft-diploma ‘Adviseur Hypothecair Krediet’ geldig tot het einde van de volgende Wft-PE-periode: 1 april 2022. Dit diploma heeft een grote meerwaarde voor uw verdere carrière in de financiële dienstverlening. Hiermee toont u aan dat u bent opgeleid voor de beroepskwalificatie ­adviseur hypothecair krediet en voldoet u aan de eisen van permanente educatie (Wft-PE).

Lesplanning

Opleidingsvarianten

U kunt deze opleiding volgen in 2 zeer aantrekkelijke varianten. Bij beide varianten is het officiële Wft-examen inbegrepen. De examenkosten staan separaat vermeld in het kostenoverzicht. U bent vrij in het kiezen van uw eigen examendatum. U kunt kiezen uit de volgende varianten:

 • E-learning. U volgt daarbij geen klassikale bijeenkomsten.
 • E-learning met examentraining. U volgt aanvullend 1 bijeenkomst van 3 uur voor de examentraining.