Opleiding Coördinator Fraudebeheersing Verzekeringen

Gestructureerd en samenhangend onderzoeksmodel voor de bestrijding van fraude

Fraude is een breed begrip dat zich in vele gedaanten manifesteert. Alle verschijningsvormen hebben gemeen dat het om bedrog gaat. In dit kader zijn faillissementsfraude, investeringsfraude, marktmisbruik, verzekeringsfraude en identiteitsfraude zaken die voortdurende aandacht vragen van ondernemingen in de financiële dienstverlening. Met deze leergang krijgt u inzicht in wetgeving, uitvoeren van onderzoeken en het afwikkelen van fraudegevallen. zo leert u alle aspecten kennen die bij de uitoefening van de functie van coördinator fraudebeheersing verzekeringen een rol spelen. de modules uit deze leergang van nibe-svv kunnen ook los gevolgd worden. het is echter aan te raden om de gehele leergang te volgen voor een optimale voorbereiding op uw werkzaamheden als coördinator fraudebeheersing verzekeringen.

Officieel erkend

Het diploma van deze leergang is een van de vereisten voor inschrijving in het Register Coördinator Fraudebeheersing, dat wordt bijgehouden door het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE).

Doelgroep

U bent fraudecoördinator of fraudecontactpersoon bij een verzekeringsmaatschappij, intermediair, volmacht of andere financiële instelling en u wilt de effectiviteit van uw activiteiten vergroten.

Doel en opzet

De leergang bereidt u voor op het tijdig herkennen en effectief bestrijden van de vele gedaanten waarin fraude zich kan manifesteren. U verdiept zich in de wet- en regelgeving en weet wat de rechten en plichten zijn van zowel verzekeraar als klant. U ontwikkelt uw onderzoeksvaardigheden waardoor u fraude snel herkent en aan kunt pakken. Ook is er aandacht voor interne fraude. De onderwerpen vormen een samenhangend geheel, waarin u op efficiënte wijze vertrouwd raakt met een systematische en geïntegreerde aanpak.

De leergang wordt verzorgd door zeer ervaren topdocenten die zelf actief zijn in de praktijk. De bijeenkomsten zijn praktijkgericht, zeer toegankelijk en bereiden u uitstekend voor op de toetsen. Via een moderne online leeromgeving kunt u vragen over opdrachten en oefeningen stellen aan uw docent of medestudenten.

De module Onderzoek vindt plaats over 2 aaneengesloten dagen. De eerste dag heeft u ook ‘s avonds les. U kunt gebruikmaken van diner en overnachting tussen beide dagen.

Vooropleiding

U heeft minimaal MBO-werk en -denkniveau. Daarnaast gaan we ervan uit dat u beschikt over ervaring in de verzekeringsbranche.

Studiebelasting en duur

Deze opleiding gestaat uit 4 dagen. Het volgen van de bijeenkomsten, het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 50 uur per bijeenkomst.

Studiemateriaal

NIBE-SVV is dé financiële opleider voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf en de standaard in de markt. Hiermee bent u verzekerd van veruit de hoogste kwaliteit. NIBE-SVV is immers al jaren de opleider voor de financiële dienstverlening in Nederland. NIBE-SVV maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die u voor de leergang nodig heeft.

Studieprogramma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

interne incidenten

(1 dag)

 • Interne incidenten, fraude en criminaliteit
 • Oorzaken van corruptie en laakbaar gedrag
 • De aanpak van interne incidenten
 • Onderzoek methoden en middelen
 • Belangrijke aspecten bij onderzoek: rechten en plichten, maatregelen, meldingen en registraties
 • Alle relevante wet- en regelgeving

onderzoek

(2 dagen, waarvan 1 met avond)

 • Werkbeschrijving coördinator fraudebeheersing
 • Registreren gebeurtenissenadministratie, interne en externe verwijzingsregisters en incidentenregister
 • Methodisch of vierfasenonderzoek
 • Onderzoeksbureau en onderzoeksopdracht
 • Oriëntatie- of informatiefase
 • Voorbereidings-, uitvoerings- en evaluatiefases
 • Afwikkeling incident
 • Waarnemen
 • Toezicht, gedragscodes en klachtenregelingen
 • Wettelijk toezicht
 • Gedragscode Verzekeraars
 • Klachteninstituten
 • Onderzoeksmethoden en interviewtechnieken
 • Afhandeling onderzoek en registratie

wet- en regelgeving

(1 dag)

 • Verschillende soorten onderscheid van recht
 • Natuurlijke en rechtspersonen
 • Risicofactoren en schuldgradaties
 • Meldings- en medewerkingsplichten
 • Sancties op het niet-nakomen van plichten
 • Juridische kwalificaties

Examen en diploma

U sluit elke module af met een digitaal examen. De gehele leergang wordt afgesloten met een schriftelijk en mondeling examen. Indien u alle onderdelen met een voldoende afsluit, ontvangt u het diploma ‘Coördinator Fraudebeheersing Verzekeringen’ van NIBE-SVV.

Kosten

Trainingskosten: € 3.670,-
Examenkosten: € 1.050,-
Diner: € 25,50
Overnachting: € 100,-
Locatie - en arrangementskosten: zie praktische informatie.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de opleiding Coördinator Fraudebeheersing Verzekeringen? Neem dan contact op via 035 - 7 506 155 of projectbureau@nibesvv.nl.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor deze opleiding? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via
035-7 506 155

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs
zijn nu telefonisch bereikbaar.

Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze nieuwe studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar.

Benieuwd naar ons volledige aanbod? Vraag dan snel onze nieuwe studiegids aan:
 

Onze website maakt gebruik van cookies.