Opleiding Coördinator Fraudebeheersing Verzekeringen (LCFB)


Fraude is een breed begrip dat zich in vele gedaanten manifesteert. Alle verschijningsvormen hebben gemeen dat het om bedrog gaat. In dit kader zijn faillissementsfraude, investeringsfraude, marktmisbruik, verzekeringsfraude en identiteitsfraude zaken die voortdurende aandacht vragen van ondernemingen in de financiële dienstverlening. In deze kwalitatieve opleiding van NIBE-SVV leert u alle aspecten kennen die bij de uitoefening van de functie van coördinator fraudebeheersing verzekeringen een rol spelen. Het hooggewaardeerde diploma van deze opleiding kunt u gebruiken voor inschrijving in het Register Coördinator Fraudebeheersing, dat wordt bijgehouden door het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE).

Officieel erkend

Het diploma van deze leergang is een van de vereisten voor inschrijving in het Register Coördinator Fraudebeheersing, dat wordt bijgehouden door het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE).

Doelgroep

Deze opleiding is in het bijzonder ontwikkeld om fraudecoördinatoren en fraudecontactpersonen bij een verzekeringsmaatschappij, intermediair, volmacht of andere financiële instelling handvatten aan te reiken om de effectiviteit van hun activiteiten te vergroten.

Doel en opzet

De opleiding bereidt u voor op het tijdig herkennen en effectief bestrijden van de vele gedaanten waarin fraude zich kan manifesteren. De leergang Coördinator Fraudebeheersing Verzekeringen bestaat uit 5 hoofdonderwerpen en is een combinatie van zelfstudie en lesdagen. De 5 onderwerpen vormen een samenhangend geheel, waarin u op efficiënte wijze vertrouwd raakt met een systematische en geïntegreerde aanpak.

Vooropleiding

Voor deze uitdagende en veelzijdige leergang zijn MBO-werk- en -denkniveau en enige jaren praktijkervaring in de verzekeringsbranche noodzakelijk.

Voorbereiding en studiebelasting

Het volgen van de bijeenkomsten, het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 260 uur.

Studiemateriaal

NIBE-SVV is dé financiële opleider voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf en de standaard in de markt. NIBE-SVV maakt gebruik van actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving.

Studieprogramma

De leergang Coördinator Fraudebeheersing Verzekeringen is een combinatie van zelfstudie en klassikale bijeenkomsten verspreid over de hele leergang.

De 5 onderwerpen uit deze leergang zijn:

 • Wet- en regelgeving
 • Onderzoeksindicatoren
 • Onderzoek
 • Afhandeling onderzoek
 • Interne incidenten

In de verschillende modules komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Relevante wet- en regelgeving
 • Omgaan met onderzoeksindicatoren
 • Doorlopen van de fases in het onderzoek
 • Uitvoeren van een bureauonderzoek
 • Aansturen van een toedrachtonderzoeker
 • Aanleggen van een dossier dat gebruikt kan worden in een civiele procedure en/of in een strafprocedure
 • Omgaan met de relevante gedragscodes
 • Herkennen en onderzoeken van interne fraude

Examen en diploma

De module Wet- en regelgeving wordt afgesloten met een digitaal examen. De module Onderzoeksindicatoren kent een aanwezigheidsverplichting met actieve participatie. De overige modules worden afgesloten met een schriftelijk examen. De gehele leergang wordt afgesloten met een schriftelijk en een mondeling examen. Als u alle modules en de afsluitende examens succesvol heeft afgerond, ontvangt u het diploma ‘Coördinator Fraudebeheersing Verzekeringen’ van NIBE-SVV.

Kosten

Cursusgeld: € 3.670,-
Examenkosten: € 1.050,-
Diner: € 25,50
Overnachting: € 100,-
Arrangementskosten: zie praktische informatie.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de opleiding Coördinator Fraudebeheersing Verzekeringen?
Neem dan contact op via 035 - 7 506 155 of projectbureau@nibesvv.nl.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor deze opleiding? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via
035-7 506 155

Onze website maakt gebruik van cookies.