ESMA Essentials - Thema: Duurzaam

Wat is de invloed van verduurzaming op het productontwikkelingsproces van banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen en -instellingen? En hoe kun je als financieel professional zelf bijdragen aan duurzaamheid?

Nieuw: Leidraad duurzaamheidsclaims

De AFM vindt transparantie over duurzaamheidsaspecten van groot belang. Met de Leidraad duurzaamheidsclaims geeft zij handvatten voor het doen van correcte, duidelijke en niet-misleidende duurzaamheidsclaims. Lees meer.

Managen duurzaamheidsrisico's door beheerders NL-beleggingsinstellingen

De AFM heeft een verkenning gedaan naar het beheersen van duurzaamheidsrisico's door beheerders van Nederlandse beleggingsinstellingen. Dit naar aanleiding van wijzigingen per 1 augustus 2022 in de UCITS-richtlijn en in de gedelegeerde AIFM-verordening. De komende tijd blijft de AFM aandacht besteden aan duurzaamheidsrisicomanagement door beheerders, inclusief de risicobeheersing rondom het gebruik van data van externe providers. Ook vanuit Europa zal nader onderzoek worden uitgevoerd. Lees meer.

DNB: Aanpak voor beheersing van klimaat- en milieurisico’s

De good practices van DNB voor Nederlandse financiële-marktinfrastructuren (FMI’s) geven niet-bindende richtlijnen en bieden inspiratie voor de wijze waarop een FMI haar processen en procedures kan inrichten om klimaat- en milieurisico’s te beheersen. Daarnaast moedigt DNB FMI’s ook aan om met innovatieve producten en diensten bij te dragen aan de transitie naar een duurzame economie en de eigen ecologische voetafdruk te verkleinen. Lees meer.

Veel zeer vermogende particulieren hebben duurzaam beleggen als topprioriteit aangemerkt

Capgemini heeft begin juni het World Wealth Report gepubliceerd. Portaal Duurzaam Financieel heeft een samenvatting gepubliceerd. Lees meer.

Duurzame beleggers in kaart

De AFM heeft tegelijk met haar Trendzicht 2023 een onderzoek gepubliceerd naar de doelstellingen en verwachtingen van duurzame retailbeleggers. Lees meer.

Duurzame obligaties

Duurzaamheid in de financiële sector is een strategische prioriteit van de AFM. De markt voor duurzame obligaties en de bijbehorende trends en ontwikkelingen krijgen daarom extra aandacht binnen haar toezicht. De AFM vindt het belangrijk dat beleggers, ook tot het van kracht worden van nadere specifieke regelgeving op het gebied van duurzaamheid, in staat zijn om zich een verantwoord oordeel te vormen over de uitgevende instelling en de effecten (zoals bedoeld in artikel 6 van de Prospectusverordening). Lees meer.

Klimaatplannen financiële sector met leidraad beter te vergelijken

‘Duidelijkheid creëren over welke elementen in een actieplan thuishoren en de meting van het CO2-gehalte van financieringen en beleggingen.’ Om dit doel te bereiken, hebben de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie en Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) een leidraad ontwikkeld. De leidraad is bedoeld voor de ruim 50 financiële instellingen die in 2019 het Klimaatcommitment financiële sector hebben getekend. Lees meer.

Banken informeren klanten over duurzaamheidsvoorkeuren

Sinds 2 augustus 2022 is er de verplichting tot het uitvragen van zogeheten ‘duurzaamheidsvoorkeuren’ van klanten. Dit is het gevolg van Europese wet- en regelgeving die moet zorgen voor meer duidelijkheid over wat duurzaam beleggen is. Met als achterliggend doel: een duurzamere economie. De NVB en DUFAS hebben voor klanten die beleggen met advies en beheer een leaflet gepubliceerd. Lees meer.

Roadmap voor duurzame financiering

ESMA heeft in februari 2022 de ‘Sustainable Finance Roadmap 2022-2024’ gepubliceerd. Een van de prioriteiten daarin is greenwashing en transparantie. Lees meer.

Financiële sector levert bijdrage Klimaatakkoord

Binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de Europese Commissie is een sleutelrol weggelegd voor banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen en -instellingen. Dat de sector deze rol serieus neemt, blijkt wel uit de site Klimaatcommitment.nl. Lees meer.

Duurzaamheid en productontwikkeling

Wat is de invloed van verduurzaming op het productontwikkelingsproces van banken en verzekeraars? Welke eisen worden er vanuit Europa gesteld aan productontwikkeling en wat staat ons te wachten? Mr. Christian Wulf, knowhowmanager bij Hart Advocaten, licht het toe in dit artikel. Lees meer.

Meer transparantie over duurzaamheid bij beleggen

De nieuwe EU-verordening Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) moet zorgen voor meer transparantie over duurzaamheid bij beleggen en beleggingsadvies. Hoe? Lees meer.

Whitepaper ABCDuurzaam

In deze whitepaper belichten experts die werkzaam zijn bij banken, verzekeraars, tussenpersonen en DNB de enorme impact van verduurzaming op de financiële sector. De whitepaper is tot stand gekomen in samenwerking met een uitgebreide redactieraad van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen. Lees meer.

Webinar: ‘Klimaatverandering, een kwestie van goed risicomanagement?’ 

Tijdens het webinar van 22 maart  jl. ging Jeanette Hadderingh (directeur NIBE-SVV) in gesprek met dr. Ir. René Doff over soorten klimaatrisico’s, balans en scenario’s, reactief zijn en de verschillende rollen. Bekijk de webinar.

Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!