ESMA Essentials – AFM berichten

AFM Market Watch

In deze nieuwsbrief biedt AFM op regelmatige basis verdieping bij actuele onderwerpen en ontwikkelingen op de kapitaalmarkten. De AFM Market Watch beslaat kapitaalmarkten gerelateerde onderwerpen zoals MAR, MiFID II en transactierapportage. Lees meer.

Ontwikkelingen en trends: aandelen-, obligatie- en grondstoffenderivatenmarkten

Voor de tweede keer publiceert de AFM het rapport ‘State of the Capital Markets’. Dit rapport biedt aan de hand van grafieken en tabellen een meerjarenoverzicht van de ontwikkelingen en trends op de aandelen-, obligatie- en grondstoffenderivatenmarkten in Nederland. Lees meer.

AFM onderzoekt vermogensscheiding bij derde pijler beleggingsproducten

De AFM heeft onderzoek gedaan naar de naleving van de Wet op het financieel toezicht (Wft) bij de overdracht van fiscaal gefaciliteerde beleggingsproducten. De marktpartijen die fiscaal gefaciliteerde beleggingsproducten aanbieden staan onder doorlopend toezicht van de AFM. Enkele marktpartijen uit de steekproef van de AFM hadden geen toereikende vergunning om klantgelden te mogen bewaren. Sommige marktpartijen bewaarden het klantgeld bij een overdracht (kortstondig) op hun eigen rekening. Lees meer.

Blijf alert op voldoende LMT’s en correcte AIFMD-rapportage

De AFM roept Nederlandse fondsbeheerders op over voldoende en passende liquiditeitsinstrumenten te beschikken ongeacht het type belegger. Ook benadrukt de AFM het belang van correcte wijze van rapporteren aan de AFM bij het gebruik van liquiditeitsmanagement-instrumenten (LMT’s) door alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s). Lees meer.

 

AFM Agenda 2023 - uitgelicht

Verdergaande digitalisering 

De AFM geeft prioriteit aan marktpartijen die producten laagdrempelig aanbieden via apps en ook aan digitale marketing richting consumenten. De AFM wil voorkomen dat consumenten nudges krijgen in de richting van producten of diensten die niet primair in hun belang zijn. De operationele digitale weerbaarheid van instellingen heeft ook de aandacht van de AFM. Denk aan het voorkomen van storingen en uitval, het gebruik van AI en het op peil houden van cybersecurity. 

Het toezicht op de digitale aspecten van beheerste bedrijfsvoering wordt geïntensiveerd, mede naar aanleiding van de komst van DORA. Zo heeft DORA tot doel de digitale weerbaarheid van ondernemingen te versterken. Met de komst van MiCAR moet het toezicht op crypto’s worden vormgegeven en de restrisico’s gemitigeerd worden. 

Duurzaamheid 
De AFM bevordert dat uitgevende instellingen en financiële marktpartijen duurzaamheidsrisico’s adequaat beheersen en integreren. Ze wil voorkomen dat beleggingen zich als ‘groen’ afficheren, maar dit in werkelijkheid niet zijn. Ondernemingen dienen op samenhangende en evenwichtige wijze over de impact van ESG-factoren te rapporteren en hoe deze factoren impact hebben op het bedrijfsmodel. De AFM verlangt van financiële instellingen dat zij de lagere regelgeving van de SFDR goed toepassen.

Voor kapitaalmarkten geldt dat macro-economische omstandigheden, geopolitieke spanningen en klimaatverandering voor onrust en onzekerheid op financiële markten zorgen. Dit kan de ordentelijke werking van markten verstoren. Met de toenemende aandacht voor duurzaamheid wint duurzaam beleggen aan populariteit. Een groeiend aanbod aan beleggingsproducten speelt hierop in. De wijze waarop beleggingen bijdragen aan de duurzaamheidstransitie is echter niet altijd helder voor consumenten.

Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)
Cryptovaluta blijven een punt van zorg. Onderzoek heeft uitgewezen dat één op de vijf Nederlanders van zestien jaar of ouder cryptovaluta bezit, zij het in meerderheid met relatief kleine bedragen. Crypto’s zijn erg complex en brengen grote risico’s met zich mee voor consumenten. Onder de huidige regelgeving vallen crypto’s niet onder het toezicht van de AFM. Financiële producten of financiële diensten die gebaseerd zijn op crypto’s kunnen wel onder het toezicht van de AFM vallen. De komst van MiCAR in 2024 wordt door de AFM gezien als een eerste stap voor het reguleren van de cryptomarkt. De verordening geeft regels voor bepaalde uitgiften van crypto’s of tokens en cryptodienstverlening, maar is geen heilige graal. De reikwijdte en vereisten die gaan gelden worden op Europees niveau aankomend jaar vastgesteld. Naar verwachting wordt MiCAR in 2024 van kracht en komt een deel van de crypto’s onder toezicht. Er blijven crypto’s die niet onder AFM-toezicht vallen. Tot die tijd kan de AFM op het grootste deel van de markt geen formeel toezicht houden en zullen activiteiten vooral bestaan uit waarschuwen en bewustzijn creëren omtrent risico’s die cryptovaluta met zich meebrengen. De AFM bereidt zich in 2023 op de nieuwe toezichttaken vanaf 2024. Lees meer.

AFM trendzicht 2023

Elk jaar signaleert de AFM de belangrijkste trends en bijbehorende risico’s die de financiële markten gaan beïnvloeden. Daarop ontwikkelt zij daarna haar toezichtagenda. Lees meer.

Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!