Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van NIBE-SVV besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de NIBE-SVV-website (www.nibesvv.nl) wordt gepubliceerd onvolledig, gedateerd of onjuist is. NIBE-SVV kan hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

De informatie op de NIBE-SVV website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht door NIBE-SVV. Een bezoeker van de NIBE-SVV website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de NIBE-SVV website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van NIBE-SVV.

NIBE-SVV kan er niet voor instaan dat de informatie op de NIBE-SVV website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de NIBE-SVV website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de NIBE-SVV website te kunnen raadplegen. NIBE-SVV is tevens niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de NIBE-SVV website is verkregen.

Voor meer informatie, rechten en plichten voortvloeiende uit een inschrijving via de NIBE-SVV website, verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden.

NIBE-SVV
2015 ©

Marathon 7
1213 PD Hilversum

Postbus 447
1200 AK Hilversum

Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!