DSI ESMA Kennisexamen Adviseren Maatwerk

Om u een beeld te geven van het type vragen dat u kunt verwachten op het DSI ESMA Kennisexamen Adviseren Maatwerk vindt u hier een aantal representatieve demo vragen.
 
Vraag 1
Een klant heeft een portefeuille die bestaat uit een obligatiefonds met een verwacht rendement van 3%. De standaarddeviatie is 6%. Hij wil de helft verkopen en een onroerend goed fonds terugkopen met een verwacht rendement van 8% en een standaarddeviatie van 12%. De correlatiecoëfficiënt tussen de rendementen van het  obligatiefonds en het onroerend goed fonds is -/- 0,25.
 
Wat is juist ten aanzien van het risico  van de nieuwe portefeuille?
  1. Dit is gedaald.
  2. Dit is gelijk gebleven.
  3. Dit is gestegen.
Antwoord
Het juiste antwoord is B
(1 punt)
 
De nieuwe standaarddeviatie wordt bepaald middels de formule: (zie risicoprofielen AFM Bijlage 1).
 
Beleggingsportefeuille bestaande uit twee beleggingscategorieën:
Variantie van de beleggingsportefeuille:

 
In deze formule is ѠA het gewicht van beleggingscategorie A (dus dat deel van de beleggingsportefeuille dat bestaat uit beleggingscategorie A), σA is de standaarddeviatie van beleggingscategorie A en ρAB is de correlatiecoëfficiënt tussen de rendementen op beleggingscategorie A en B.
 
De standaarddeviatie van de beleggingsportefeuille is vervolgens gelijk aan de wortel van de variantie van de beleggingsportefeuille:

 
Richtsnoer A, Eindterm 5
kandidaat kan inschatten en uitleggen wat de impact op risico en rendement is van het bij elkaar voegen van verschillende beleggingsproducten
 
Vraag 2
Uit een scenarioanalyse komt de volgende informatie bij een zeer offensief profiel (100 % aandelen) en een beleggingshorizon van 10 jaar. Jaarlijks wil de klant  €10.000,-- onttrekken.

Het haalbaarheidspercentage om het gewenste doelkapitaal/doelvermogen van €100.000,-- in te stand houden rekening houdend met inflatie en belastingen is
50%. Het vermogen in een slechte markt bedraagt na 10 jaar € 0,--. 
 
Noem twee adviezen die de adviseur aan zijn klant geeft inzake het risicoprofiel en inzake de informatie die beschikbaar is.
 
Antwoord
1) Beleggen in een offensief profiel is geen goede optie door de hoge onttrekking, inflatie en belastingen en te hoge eis om volledige kapitaal in stand te houden.
 
2) Met de klant moet besproken worden dat OF de onttrekkingen lager moeten zijn om een hogere kans op in stand houden van het vermogen mogelijk te maken OF dat er een lager profiel gekozen moet worden om het inkomen voorrang te geven op het in stand houden van het kapitaal OF er moet een lager doelvermogen worden geselecteerd als prioriteit bij inkomen uit de portefeuille ligt.
 
ANTWOORDEN MOETEN ALTIJD IN RICHTING GAAN VAN INLEG VERHOGEN/BIJSTORTEN/ DOELSTELLING VERLAGEN OF RISICOPROFIEL VERANDEREN EN BELANGRIJK IN DEZE CASUS IS BELASTINGEN EN INFLATIE.
 
Eén advies benoemd, 1 punt toekennen.
Twee adviezen benoemd 2 punten toekennen.
 
Richtsnoer G, Eindterm 4
kandidaat kan scenario-analyses maken om de haalbaarheid van de beleggingsdoelstelling(en) van een cliënt te bepalen en daarbij aangeven wat de onzekerheden met betrekking tot de verwachtingen en de haalbaarheid zijn.

Terug naar het overzicht

Be relevant, keep the change

Blijf up to date met de webinar reeks

Webinar: Actualiteiten sociale zekerheid

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze nieuwe studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Nieuwe inzichten opdoen?

Het vakgebied van de financieel dienstverlener is én blijft flink in beweging. Meebewegen is noodzakelijk om uw waarde voor uw klant te behouden. Onze whitepapers helpen u om uw kennis up-to-date te houden en nieuwe inzichten op te doen.