Wanneer zijn uw huidige diploma’s geldig?


Wft-diploma’s zijn alleen geldig als aan alle Wft-PE-eisen zijn voldaan. Datzelfde geldt voor gelijkgestelde diploma’s.

Gelijkgestelde diploma’s

Gelijkgestelde diploma’s zijn diploma’s die vóór 1 oktober 2007 zijn behaald en die bij inwerkingtreding van de Wft door de minister van Financiën gelijkgesteld zijn met Wft-diploma’s. Als u wilt weten of uw diploma gelijkgesteld is, kunt u dat vinden op de website van het CDFD.

Als er voor uw Wft-diploma Wft-PE-eisen gelden, dan moet u de betreffende Wft-PE-certificaten over kunnen leggen bij de aanvraag van een nieuw Wft-diploma. Als u één of meer vereiste Wft-PE-certificaten niet (meer) hebt, dan is uw diploma NIET geldig. U komt dan NIET voor de overgangsregeling in aanmerking.

PE-certificaten kwijt?

Als u een of meer Wft-PE-certificaten bent kwijtgeraakt, adviseren wij u contact op te nemen met de instelling waar u deze hebt behaald.

U wilt weten welke Wft-PE certificaten u moet hebben

Onze website maakt gebruik van cookies.