Kan ik bezwaar of beroep maken over de inhoud van het examen?


U kunt bezwaar aantekenen tegen één of meer examenopgaven en/of -antwoorden. Het bezwaarschrift dient binnen vier weken na bekendmaking van uw eindcijfer door NIBE-SVV ontvangen te zijn. Tijdens het inzien van het examen bestaat de mogelijkheid om een bezwaarschrift op te stellen. Het bezwaar moet voldoende inhoudelijk gemotiveerd zijn. Het is alleen mogelijk om tegen maximaal 10% van de examenvragen bezwaar in te dienen. Bij een DSI PT examen kan tegen maximaal 25% van de examenopgaven en/of –antwoorden bezwaar ingediend worden. Voor het in behandeling nemen van het bezwaarschrift wordt EUR 80,- berekend. Indien een bezwaar wordt toegekend en u ten gevolge hiervan geslaagd bent, worden de kosten niet in rekening gebracht.

NIBE-SVV stelt u uiterlijk vier weken na ontvangst van uw bezwaarschrift schriftelijk op de hoogte van de beslissing van desbetreffende examencommissie.

Het is helaas niet mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de examenopgaven en/of -antwoorden van Wft-examens.

Beroep indienen
U kunt binnen een periode van twee weken na ontvangst van de beslissing op uw bezwaarschrift beroep aantekenen bij de beroepscommissie. Het beroepsschrift dient alleen betrekking te hebben op de vragen die in het bezwaarschrift aan de orde zijn gesteld. U moet door middel van aanvullende motivatie beargumenteren waarom de uitspraak van de examencommissie  wordt betwist. Voor het in behandeling nemen van het beroepsschrift wordt EUR 200,- berekend. Indien een beroep wordt toegekend en u ten gevolge hiervan geslaagd bent, worden de kosten niet in rekening gebracht. De beroepscommissie doet binnen 8 weken een voor beide partijen geldende uitspraak. Het is helaas niet mogelijk om beroep in te dienen tegen een Wft- of vaardighedenexamen.

Klik hier voor het aanvraagformulier. Zie ook het examenreglement.

Terug naar overzicht

Studiegids aanvragen

Bekijk het opleidingsaanbod thuis.

Heeft u vragen?

Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur

Bel mij
Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.
Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.
Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.