Partners


Wij bieden u graag een zo compleet en kwalitatief mogelijk opleidingsaanbod. Daarom werken we samen met andere (opleidings)organisaties.

Wij werken samen met Achmea op het gebied van pensioenopleidingen.
 
Dit opleidingsinstituut in Hanoi heeft NIBE-SVV gevraagd om op basis van haar (inter)nationale ervaring en expertise een aantal hoogwaardige opleidingen te accrediteren.
 
In samenwerking met Capgemini hebben wij de leergang Business class payments ontwikkeld.
 
Wij nemen namens DSI verschillende examens af en bieden verschillende opleidingen en trainingen aan die voor registratie in een van de DSI-registers verplicht zijn.
 
In samenwerking met GARP hebben wij Financial Risk Management en International Certificate in Banking Risk and Regulation ontwikkeld.
 
In samenwerking met het NCI hebben wij verschillende compliancetrainingen en –opleidingen ontwikkeld.
 
In samenwerking met het NEFEB hebben wij een opleidingslijn op het gebied van employee benefits ontwikkeld.
 
Op verzoek van het NIVRE is onze uitgeverij de uitgever van het vakblad De Register-Expert.
 
Wij zijn lid van NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding).
 
In samenwerking met de NVL hebben wij de Algemene opleiding leasing ontwikkeld.


 

De modules Toekomstschade en strategie, Schade bij zelfstandigen, Beroepsziekten en Overlijdensschade van de leergang Personenschade zwaar letsel zijn samen met OSR ontwikkeld.
 
In samenwerking met het PIV hebben wij de leergang Personenschade licht letsel ontwikkeld.
 
Sonsbeek Publishers en NIBE-SVV Uitgevers bieden samen een fonds aan met financiële boeken.
Wij werken samen met de UvA om het vakgebied risicomanagement verder vorm te geven. Zo sluit de leergang Risicomanagement aan op de Master Enterprise Risk Management van de UvA. Ook krijgen studenten vrijstellingen door erkenning van examens.
 
Wij werken samen met de VU op het gebied van pensioenopleidingen.
 
In samenwerking met WellerVanWoerden hebben wij verschillende compliancetrainingen en –opleidingen ontwikkeld.
 
Als first supplier voor ZN hebben wij 3 opleidingen ontwikkeld: Aanspraken zorgverzekeringen, Klantadvisering zorgverzekeringen en Polisbeheer zorgverzekeringen.