Personenschade Zwaar Letsel

De opleiding Personenschade Zwaar Letsel leert u schade bij zwaar letsel optimaal te regelen en tegelijkertijd de maatschappelijke, financiële en persoonlijke schade van de benadeelde zo veel mogelijk te beperken. De inhoud van het programma is gericht op de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de correcte behandeling en afhandeling van schadedossiers Personenschade Zwaar Letsel. Ook is er aandacht voor uw professionele gedrag en houding, waarbij steeds realistische situaties als uitgangspunt worden genomen. De praktijkgerichte insteek zorgt ervoor dat alles wat u leert direct toepasbaar is in uw werk. Zo wordt u door deze aantrekkelijke en complete opleiding op efficiënte wijze uitstekend voorbereid op de functie van schadebehandelaar Personenschade Zwaar Letsel.

Doelgroep

De opleiding is ontwikkeld voor belangenbehartigers, schadebehandelaars en schaderegelaars bij aansprakelijkheids- of rechtsbijstandverzekeraars, schaderegelings- of expertisebureaus, makelaars of tussenpersonen. U wilt integrale kennis en vaardigheden ontwikkelen om benadeelden zo veel mogelijk te beschermen door enerzijds de persoonlijke en maatschappelijke schade die gepaard gaat met zwaar letsel te beperken en anderzijds het schadegeval zo goed mogelijk te regelen.

Doel en opzet

Deze leergang heeft als doelstelling u voor te bereiden op alle voorkomende werkzaamheden in de functie van letselschadebehandelaar voor Personenschade Zwaar Letsel. De leergang bestaat uit 2 verplichte modules en 3 keuzemodules, waarvan u er 2 kiest. De 2 verplichte modules bieden inzicht in het gehele proces van schadebehandeling bij zwaar letsel. U leert in een zaak de regie uitzetten en een behandelplan opstellen, met oog voor de belangen, posities en doelstellingen van de betrokken partijen. Verder leert u de relevante feiten te inventariseren en de schadeposten te benoemen in praktijksituaties met zwaar letsel. Ook bekwaamt u zich in het berekenen van toekomstige schade om met in achtneming van mogelijke toekomstscenario’s een zware letselzaak te kunnen regelen. De keuzemodules gaan, afhankelijk van uw keuze, over letselschade bij zelfstandig ondernemers, overlijdensschade of beroepsziekten. De modules Regie en Toekomstschade worden afgesloten met een praktijkgericht assessment waarin u het geleerde laat zien in een realistische setting. De bijeenkomsten zijn praktijkgericht, zeer toegankelijk en bereiden u uitstekend voor op het afsluitende assessment. De theorie wordt in deze opleiding behandeld door middel van een overzichtelijk tekstboek. Via een moderne online leeromgeving kunt u vragen stellen over opdrachten en oefeningen aan uw docent of medestudenten. De modules zijn ook los te volgen, bijvoorbeeld in het kader van bijscholing.

Deze leergang is opgezet en wordt geactualiseerd in nauw overleg met de Adviesraad Leergangen Letselschade. In deze Raad hebben vertegenwoordigers van alle belangrijke marktpartijen zitting, zoals het PIV, NIVRE, aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeraars, De Letselschade Raad, OSR Juridische Opleidingen en LSA (toehoorder).

Vooropleiding

U heeft minimaal MBO-werk- en -denkniveau. De leergang bouwt voort op algemene kennis van de financiële dienstverlening, bijvoorbeeld zoals aangeboden in Wft-modules en de leergang Personenschade Licht Letsel.

Voorbereiding en studiebelasting

Het volgen van de bijeenkomsten, het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 8 uur per week.

Studiemateriaal

NIBE-SVV is al jaren dé financiële opleider voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf en de standaard in de markt. Hiermee bent u verzekerd van veruit de hoogste kwaliteit. NIBE-SVV maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die u voor de opleiding nodig heeft.

Studieprogramma

De opleiding bestaat uit 2 verplichte modules en 3 keuzemodules, waarvan u er 2 kiest. Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Regie

(2 dagbijeenkomsten)

 • Communicatie met het slachtoffer
 • Opstellen van behandelplannen
 • Onderhandelen over de schade
 • Regelen van de schade

Toekomstschade

(5 dagbijeenkomsten)

 • Verzamelen van noodzakelijke gegevens en het interpreteren daarvan
 • Inschakelen van deskundigen met een heldere vraagstelling
 • Opstellen van behandelplannen
 • Schadebeperkende maatregelen
 • Lezen van arbeidsdeskundige rapporten
 • Berekenen van een toekomstige schade
 • Toepassen van fiscale regels
 • Onderhandelen over de schade
 • Regelen van de schade

Keuzemodule: Schade bij zelfstandigen

(3 dagbijeenkomsten)

 • Zaaksregie en dossierbeheer
 • Rechtsvormen
 • Opstellen van behandelplannen
 • Schadebeperkende maatregelen
 • Inschakelen van deskundigen
 • Lezen en interpreteren van bedrijfseconomische rapporten
 • Fiscale regels
 • Schade vaststellen
 • Onderhandelen
 • Schaderegeling

Keuzemodule: Overlijdensschade

(2 dagbijeenkomsten)

 • Zaaksregie en dossierbeheer
 • Opstellen van behandelplannen
 • Aansturen overlijdensschadezaak
 • Communicatie nabestaanden
 • Lezen en beoordelen van berekeningen
 • Effecten van de bij de schadeberekening te hanteren uitgangspunten
 • Gevolgen aanbrengen van wijzigingen in bij schadeberekening te hanteren uitgangspunten
 • Onderhandelingsmarges

Keuzemodule: Beroepsziekten

(2 dagbijeenkomsten)

 • Opstellen behandelplannen en beoordelen van rapporten
 • Definitieve en juiste strategie en oplossingsrichting bepalen
 • Juridische regelgeving en jurisprudentie over de zorgplicht van de werkgever ter voorkoming van beroepsziekten
 • Causaal verband bij beroepsziekten
 • Verjaring
 • Verzekeringsdekking
 • Medische aspecten bij beroepsziekten (asbest, OPS, RSI, PTTS, burn-out en werkgerelateerde chronische klachten)

Examen en diploma

De modules Regie en Toekomstschade worden samen afgesloten met een mondeling examen (assessment). Indien u dit assessment met een voldoende heeft afgesloten en u heeft actief deelgenomen aan alle modules, waarbij u ook alle (thuis)opdrachten heeft ingeleverd, ontvangt u het diploma ‘Personenschade Zwaar Letsel’.

Kosten

Cursusgeld: € 10.000,-
Studiemateriaal: € 250,-
Assessment: € 750,-
Arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de opleiding Personenschade Zwaar Letsel?
Neem dan contact op via 035 - 7 506 155 of projectbureau@nibesvv.nl.

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs
zijn nu telefonisch bereikbaar.

Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze nieuwe studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar.

Benieuwd naar ons volledige aanbod? Vraag dan snel onze nieuwe studiegids aan:
 

Onze website maakt gebruik van cookies.