Brochure aanvragen

Over NIBE-SVV

Over NIBE-SVV

Erkende Kwaliteit

Erkende kwaliteit

Als solide en vertrouwde opleider beschikt NIBE-SVV over een groot aantal erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit:

Adviesraad Leergangen Letselschade

De letselschadeleergangen zijn opgezet en worden bijgehouden in nauw overleg met de Adviesraad Leergangen Letselschade. In deze Raad hebben vertegenwoordigers van alle belangrijke marktpartijen zitting, zoals Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV), Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE), aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeraars, De Letselschade Raad, OSR Juridische Opleidingen en LSA (toehoorder). Hiermee zijn deze leergangen van NIBE-SVV toonaangevend in de markt.

CDFD

NIBE-SVV heeft het complete aanbod van opleidingen en examens voor de verplichte Wft-diploma’s voor financieel advies en klantcontact. NIBE-SVV is door het CDFD (College Deskundigheid Financiële Dienstverlening) aangewezen als erkend exameninstituut voor de Wft(PE) examens.

CEDEO-erkenning                                     

NIBE-SVV heeft de CEDEO-erkenning. CEDEO is een gerenommeerde, onafhankelijke instantie, die een klanttevredenheidsonderzoek uitvoert onder afgestudeerde studenten. Om deze in de opleidingsbranche hooggewaardeerde erkenning te krijgen, moet ruim 80% van de studenten zeer tevreden te zijn over de opleiding. De CEDEO-erkenning wordt iedere 2 jaar afgegeven na het uitvoeren van een nieuw onderzoek.

DSI_erkendDSI

NIBE-SVV biedt een aantal verplichte geaccrediteerde opleidingen en examens aan die aansluiten op de registers van DSI (Dutch Securities Institute). Daarnaast is NIBE-SVV als opleider door DSI geaccrediteerd in het kader van Permanent Vakbekwaam-programma’s voor beleggings- en compliance opleidingen. 

Erkend Financieel Adviseur
Erkend financieel adviseur (EFA)

Dit keurmerk voor financieel adviseurs kwam per 1 januari 2016 in de plaats van Stichting Erkend Hypotheekadviseurs. De opleidingen en de PE-programma’s van NIBE-SVV zijn volledig ingericht naar de eisen van dit belangrijke keurmerk.


FFPFFP Erkend

De financieel planners die zijn aangesloten bij beroepsvereniging FFP en zijn opgenomen in het FFP certificeringsregister onderscheiden zich door integriteit, kwaliteit, deskundigheid en ervaring. Alleen zij mogen het FFP-Keurmerk dragen. De opleiding voor Financieel Planners van NIBE-SVV is erkend door FFP en bereidt volledig en optimaal voor op het examen. Daarnaast biedt NIBE-SVV FFP PE programma’s aan, die voor de beroepsgroep nodig zijn om de certificering te kunnen behouden.

GARP

NIBE-SVV is in Nederland dé partner van GARP. Wij verzorgen de GARP-opleidingen Financial Risk Management (FRM I en II) en de opleiding en het examen voor International Certificate in Banking Risk and Regulation (ICBRR).

Holland QuaestorHolland Quaestor

De vereniging van Nederlandse trustkantoren, Holland Quaestor, heeft onze leergang Certified Compliance Officer (CCO) geaccrediteerd. Voor een aantal van onze opleidingen worden PE-punten toegekend. 

ISO 9001

NIBE-SVV is ISO9001-gecertificeerd volgens de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Hiermee toont NIBE-SVV te voldoen aan de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Alle processen voldoen hiermee aan kwaliteitsstandaarden en daarmee toont en de organisatie aan uitstekend in controle te zijn. NIBE-SVV is een betrouwbare speler die waarmaakt wat wordt beloofd. Ieder jaar wordt een audit gedaan door een externe auditor. Iedere 3 jaar vindt een nieuwe certificering plaats.

ISO 27001ISO 27001

NIBE-SVV is 27001-gecertificeerd volgens de internationale norm voor informatiebeveiligingsmanagementsystemen. ISO 27001 beschrijft hoe een organisatie procesmatig met het beveiligen van informatie kan omgaan. Ons doel is om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen onze organisatie zeker te stellen en te beschermen tegen bijvoorbeeld hackers. Voor jpi betekent dit dat we voldoen aan informatieveiligheid en aan de wettelijke eisen rondom privacy (AVG). Hierdoor ben je er als student van verzekerd dat we vertrouwelijk en op betrouwbare manier met al je gegevens omgaan.

NIVRENIVRE

De Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) beheert de Registers van Schade-experts, (Risico)Deskundigen, Personenschade-experts, Toedrachtsdeskundigen en Coördinatoren Fraudebeheersing. Het NIVRE stelt diverse van onze vaktechnische opleidingen en leergangen als eis voor inschrijving in hun Registers.

NTRONRTO

NIBE-SVV is aangesloten bij NRTO. NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. NRTO is een gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. NRTO is lid van VNO-NCW. De leden van de NRTO houden zich aan een gedragscode die je kunt vinden op www.nrto.nl. Hier vind je ook de algemene voorwaarden van de NRTO. 

NVAO-geaccrediteerd

De NVAO is de officiële accreditatieorganisatie die in opdracht van het Ministerie van OCW de kwaliteitstoetsing in het erkende hoger onderwijs uitvoert. Accreditatie geeft aan dat de kwaliteit van de opleiding positief is beoordeeld. NIBE-SVV werkt met het aanbod van Bachelor- en Masteropleidingen samen met businesspartner NCOI Opleidingsgroep, de grootste opleider voor werkend Nederland. NCOI kiest er heel bewust voor alle opleidingen hoger onderwijs onder toezicht te plaatsen van de NVAO en ze daarmee aan te laten sluiten bij de strikte kwaliteitseisen.

NVGANVGA

Onze opleiding Gevolmachtigd Agent is samen met de NVGA (Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven) ontwikkeld en is een vereiste voor toetreding tot de erkenningsregeling Register Gevolmachtigd Agent (RGA). 

SARStichting Assurantie Registratie (SAR)

SAR registreert professionele en onafhankelijke assurantieadviseurs, die aan de hoogste vakbekwaamheidseisen voldoen. NIBE-SVV heeft opleidingen waarmee je diploma’s haalt die nodig zijn voor registratie bij SAR.

Universiteit van AmsterdamUniversiteit van Amsterdam

Wij hebben een samenwerkingsverband met de UvA; de UvA Academie Bank en Verzekeringen. Met hen verzorgen wij een aanbod van post Graduate-opleidingen en PE-opleidingen voor bestuurders en commissarissen van financiële ondernemingen. De UvA Academie Bank en Verzekeringen is geautoriseerd om UvA diploma’s af te geven.

VNAB

De Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs faciliteert de Nederlandse co-assurantiemarkt. Zowel verzekeraars, gevolmachtigd agenten (assuradeuren) als assurantiemakelaars zijn lid. NIBE-SVV organiseert verschillende hoogwaardige assurantieopleidingen waarmee aan de vakbekwaamheidseisen kan worden voldaan.

Be relevant, keep the change

Webinar 22 maart

‘Klimaatverandering, een kwestie van goed Risicomanagement?’

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor je klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Buiten het klaslokaal

Wist je dat we ook buiten onze opleidingen bouwen aan een krachtige financiële sector? Ook buiten het klaslokaal houden wij je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen je vakgebied.