NIBE-SVV in Europees perspectief


De European Banking & Financial Services Training Association (EBTN) is het Europese verbond van opleidingsinstituten in de bancaire sector. EBTN heeft momenteel 26 leden uit 22 verschillende landen. Nederland is met NIBE-SVV vertegenwoordigd in EBTN.

EBTN richt zich op:

  • de accreditatie, certificering en kwalificering van kennis, vaardigheden en competenties van professionals werkzaam in de Europese financiële sector;
  • het intensiveren van contacten en samenwerking tussen bancaire opleidingsinstituten binnen Europa;
  • het bevorderen van de ethische, professionele en technische ontwikkeling van professionals werkzaam in de Europese financiële sector;
  • het ontwikkelen van gemeenschappelijke Europese kaders en normen voor opleidingen en kwalificaties;
  • het ontwikkelen en implementeren van een gemeenschappelijk Europees systeem voor de erkenning, certificering en kwaliteitsborging van opleidingen en kwalificaties;
  • het bevorderen van onderzoek naar life long learning binnen de Europese financiële sector;
  • het onderhouden van contacten met de Europese Unie en andere stakeholders.


Bezoek voor meer informatie de website van EBTN.