Akkoord

NIBE-SVV zet cookies in voor gebruiksgemak, analyse en marketing. Met uw bezoek aan NIBESVV.nl gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer info

Toon alleen

Boeken


Praktijkgids Wft Fin. markten en ondernemingen onder toezicht

Boeken

Op 1 januari 2007 in werking getreden en nog steeds in ontwikkeling: de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze volledig geactualiseerde Praktijkgids bespreekt op een toegankelijke manier aan de hand van vraagstukken de verschillende aspecten van de Wft, zoals uitgangspunten, structuur en de mogelijke uitwerkingen van open normen. Verder vindt u onder meer: het wetgevingsprogramma 2013, Wft en Wwft, een overzicht van schema's en tabellen en een trefwoordenregister.

In deze tweede, volledig geactualiseerde editie treft u onder meer aan de nieuwe of in 2013 ingevoerde:

 • beloningsregels
 • kapitaaleisen
 • geschiktheidseisen
 • regels voor het depositogarantiestelsel
 • integriteitseisen
 • provisieregels
 • governance regels
 • boetebepalingen
 • regels voor premiepensioeninstellingen
 • Europese systeem voor financieel toezicht
 • regels voor consumptief krediet
 • regels voor het overnemen van financiële ondernemingen (Vvgb stelsel)

Voor wie?
De Praktijkgids Wft is de uitgave voor bestuurders, commissarissen, managers, medewerkers van banken en verzekeraars, adviseurs, beleggingsondernemingen, beleggingsfondsen en intermediair. Verder is het boek ook interessant voor advocaten, toezichthouders, rechters, belangenbehartigers en beleidsmedewerkers van het Ministerie van Financiën. Bovendien is het boek zeer bruikbaar als handleiding bij de studies Economie, Rechten en Bestuurskunde aan een universiteit of hogeschool.

Actueel
De Wft is nog steeds in het nieuws. Onder meer door nieuwe kapitaaleisen, beloningsregels en governance eisen is de Wft 8 jaar na invoering nog steeds een actueel onderwerp voor de financiële wereld. Daarnaast is de regelgeving voor financiële markten en ondernemingen uitermate complex en nog steeds in ontwikkeling. Bovendien is het nieuwe Europees Stelsel voor financieel toezicht op basis van het sectoraal model opgezet, terwijl bij de Wft de regelgeving gebaseerd is op het functioneel model. Dat maakt het nog complexer omdat Europese sectorale regels in de functionele Wft moeten worden ingepast. Om uw weg te vinden in dit ogenschijnlijke doolhof van Europese en nationale regels is de Praktijkgids Wft ontwikkeld.

Auteur
Dr. R.J. (Rob) Schotsman heeft als senior-adviseur bij NIBE-SVV jarenlange ervaring met Wft-vraagstukken. Hij doceert en adviseert aan banken, verzekeraars en brancheorganisaties zoals KiFID en het Verbond van Verzekeraars. Rob Schotsman is bijzonder hoogleraar Implementatie Financieel Gedragsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA. Deze uitgave is ontwikkeld in samenwerking met deskundigen uit de praktijk. De leden van de redactieraad zijn werkzaam bij ABN AMRO, Achmea, AEGON, Delta Lloyd, F. van Lanschot Bankiers, Friesland Bank, ING, Insinger de Beaufort, Ministerie van Financiën, NVB, Rabobank Groep, SNS REAAL, Univé-VGZ-IZA-Trias, Verbond van Verzekeraars en WestlandUtrecht Bank.

Inhoudsopgaven
Download nu de complete inhoudsopgave

De getoonde prijzen zijn exclusief 6% btw.

Prijs: €58,96
Uitvoering: paperback
Uitgave: 2013
ISBN: 9780-90-5516-301-4

Bestellen

Handboek Fin. Markten deelmarkten, producten, spelers en risicos

Boeken

Geheel herziene editie
Dé opvolger van het eerder bij ons verschenen Handboek financiële markten. Instrumenten, partijen en marktwerking

Praktijk inzichtelijk gemaakt
Deze volledig herziene editie van hét Handboek Financiële Markten biedt u nu een nog completer beeld van het instrumentarium dat financiële instellingen ter beschikking staat om risico's om te buigen in tactische kansen. De ondertitel Deelmarkten, producten, spelers en risico's geeft al aan dat dit naslagwerk bestaat uit meerdere delen. Aan de hand van meer dan zeventig figuren, negentig voorbeelden en de belangrijkste formules met hun uitwerkingen, is in vijf delen de praktijk van de financiële markten nog inzichtelijker gemaakt.

Alle aspecten behandeld
Dit handboek behandelt alle aspecten van de financiële markten: 'funded' instrumenten als aandelen, obligaties en deposito's, als ook de innovatieve varianten hiervan zoals securitisaties. Daarnaast worden de hiervan afgeleide, 'unfunded' instrumenten als opties, futures, forwards en rente-, valuta- en kredietswaps besproken. Vanzelfsprekend gaat het handboek ook in op de rol van internationale toezichthouders. Een zeer uitgebreid register maakt dit naslagwerk in de praktijk toepasbaar: de kleinste begrippen zoals 'spot', 'flat', 'WPA' en 'poot' en afkortingen als 'FRA', 'SPV' en 'MTN' zijn snel terug te vinden.

Voor wie?
front-, mid- en backofficemedewerkers van de afdeling financiële markten bij:

 • banken
 • vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen
 • institutionele beleggers
 • treasuryafdelingen van grote niet-financiële ondernemingen
 • controllers en accountants die financiële instellingen auditen

De inhoud is niet alleen geschikt om algemene kennis over de werking van de financiële markten op te doen, maar is bovendien bruikbaar als ondersteuning en naslagwerk bij opleidingen over dit brede onderwerp op zowel basis- als 'advanced level'-niveau.

De auteurs
Jac Besuijen en Pieter van Hoeken werken beiden al jarenlang in het vakgebied financiële markten en risk management. In dit handboek hebben zij hun ruime praktijkervaring op verschillende gebieden weten te bundelen tot een compleet en uniek overzicht.

De getoonde prijzen zijn exclusief 6% btw.

Prijs: €59,91
Uitvoering: paperback
Uitgave: 2011
ISBN: 978-90-5516-282-6

Bestellen

Zorgplicht loont! Praktijkgids over zorgplicht en beloning

Boeken

De financiële branche worstelt enorm met de invulling van wet- en regelgeving rond zorgplicht en beloning. Veel financieel dienstverleners experimenteren met urendeclaraties, serviceabonnementen, vaste tarieven en allerlei hybride vormen. In de praktijk doemen bij ieder beloningsmodel veel vragen en dilemma's op. Om er enkele te noemen:

 • Hoe bepaal je een eerlijke prijs voor de diensten die de intermediair verleent?
 • Welke mogelijkheden zijn er om nazorg op een efficiënte manier te organiseren?
 • Hoe ga ik om met een klant die niet (voldoende) meewerkt?
 • Wie is er verantwoordelijk voor de zorgplicht als er meer financieel dienstverleners bij zijn betrokken?

Dé praktijkgids voor de financieel dienstverlener
Zorgplicht loont! biedt de helpende hand bij alle praktijkvragen over zorgplicht en beloning. Aan de hand van best practices, wet- en regelgeving en uitspraken van geschillencommissies en rechters over zorgplicht en beloning komen de belangrijkste zorgplicht- en beloningsaspecten aan bod

Gebaseerd op de praktijk
NIBE-SVV en Oostdam & Van den Eijkel hebben in mei 2010 onderzoek verricht onder circa 1.600 tussenpersonen en andere financieel dienstverleners. De resultaten zijn als uitgangspunt gebruikt in het boek Zorgplicht loont! Een samenvatting van de onderzoeksresultaten vindt u op: Resultaten Nationaal zorgplicht en beloningsonderzoek mei 2010.
Het onderzoek stelde NIBE-SVV in staat om in Zorgplicht loont! vooral oplossingen te bieden die aansluiten bij de vragen en problemen in de dagelijkse praktijk.

Wat maakt dit boek tot een echte 'must'?

 • De inhoud is gebaseerd op de ervaringen van het intermediair en andere financieel dienstverleners
 • De belangrijkste dilemma's waar een financieel dienstverlener tegenaan kan lopen, komen aan bod
 • Zorgplicht loont! geeft een uitstekend inzicht in alle zorgplicht- en beloningsaspecten
 • Zorgplicht loont! biedt veel vergelijkingsmateriaal én oplossingen!
 • Deze oplossingen zijn praktisch en dus goed toepasbaar in uw praktijk
 • De inhoud is `to the point' en overzichtelijk gerangschikt

Gerenommeerde auteurs
Drs. Silvia Janssen is adviseur Compliance bij Oostdam & Van den Eijkel. Mr. Dik van Velzen is senior adviseur bij NIBE-SVV. Beiden hebben jarenlange ervaring in de verzekeringsbranche. Zij worden bijgestaan door een deskundige redactieraad, waarin onder andere AFM, Verbond van Verzekeraars, FFP en Stichting Excellent Adviseren zitting hebben.

Beursbengelreeks
Deze uitgave maakt deel uit van de Beursbengelreeks. De reeks bevat praktische uitgaven waarin verzekeringstechnische onderwerpen op toegankelijke wijze nader uitgediept worden.

De getoonde prijzen zijn exclusief 6% btw.

Prijs: €34,86
Uitvoering: garenloos gebrocheerd
Uitgave: 2010
ISBN: 978-90-5516-284-0

Bestellen

Van tulpenbol tot rommelhypotheek

Boeken

De financiële crisis in historisch perspectief
Anno 2010 zitten we nog middenin de zwaarste financiële en economische crisis sinds de jaren dertig van de vorige eeuw.  Een goede aanleiding om financiële crises door de eeuwen heen op een rijtje te zetten. In totaal komen tien financiële crises in dit boek op een toegankelijke wijze aan bod. Spraakmakende crises, zoals de Tulpenmanie (1634-1637), de windhandelcrises van 1720, de oktoberkrach van 1987 en niet te vergeten de crash van 1929 worden door verschillende auteurs uit de doeken gedaan. En vanzelfsprekend ontbreekt ook een uitgebreide beschouwing over de huidige financiële crisis vanuit een historisch perspectief niet.

De auteurs
Tien auteurs, met ieder hun eigen expertise in de financiële sector, hebben op praktische wijze de tien belangrijkste bubbels in de geschiedenis in kaart gebracht.

 • De Tulpenmanie door L. Mackenzie
 • Mississippi-bubbel door M. van Winden
 • De South Sea-bubbel door M. van Winden
 • De windhandel van 1720 in Nederland door Ch. Kroeze
 • De crash van 1929 door M. Kemna
 • De Cornfeld-bubbel door B. Slot
 • De oktoberkrach van 1987 door F. Beutinck
 • De Japanse vastgoedbubbel door drs. G. Hettinga
 • De zeep.com door M.Bouma
 • De financiële crisis 2007/2008 door H. Stegeman

Waarom dit boek?
Crises zijn schijnbaar onvermijdelijk. Daar draagt onze menselijke hebzucht zeker aan bij. Dit maakt dat we er bijna 400 jaar na de Tulpenmanie  nog niet in zijn geslaagd excessen te vermijden. Toch weten we op grond van het verleden wel steeds meer over de oorzaken en remedies. En zeker in deze tijd lijkt het erop dat de lessen van de jaren dertig in de praktijk worden gebracht. Een goede reden om ons verder in de geschiedenis van financiële crises te verdiepen. Dit boek levert daarin een zeer waardevolle bijdrage.

Gezamenlijke uitgave
Dit boek is mede tot stand gekomen in het kader van het platform Capital Amsterdam.

De getoonde prijzen zijn exclusief 6% btw.

Prijs: €18.82
Uitvoering: gebonden
Uitgave: 2010
ISBN: 978-90-5516-267-3

Bestellen

Basel III

Boeken

Basel III is sinds begin 2011 een feit en is sinds 2013 geleidelijk ingevoerd. Het is inmiddels een omvangrijk pakket aan maatregelen dat de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van banken - en ook van hun gehele risicomanagement - aanzienlijk verbetert. Zo zullen banken de klappen van een toekomstige crisis beter zelf op kunnen vangen en worden overheidsingrepen minder waarschijnlijk geacht. Basel III wordt dan ook vaak het ‘antwoord op de crisis’ genoemd.

Dit boek behandelt een aantal hervormingen die centraal staan in Basel III en die belangrijke invloed zullen hebben op Nederlandse banken.

Voor wie?
Dit boek is een ‘must’ voor iedereen die direct betrokken is bij het solvabiliteits- of liquiditeitsmanagement van een bank. Voor iedereen die een algemene interesse heeft in de ontwikkelingen in de bancaire sector en het toezicht daarop, is dit boek ook zeer nuttig.

Auteurs
Kirstin Alink, Chantal Comanne, Koen Dessens, Paul Disveld, Pascal ter Horst, Sjoerd Kampen, Eelco Schnezler, Onno Steins, Gertjan Thomassen, Mark Teunissen, Hanne van Voorden, Charles Zondag.

De auteurs hadden als doel een vooral toegankelijk werk te schrijven over de complexiteit van goed balansbeheer bij banken. In die missie zijn zij zeker geslaagd.

De getoonde prijzen zijn exclusief 6% btw.

Prijs: €37,26
Uitvoering: paperback
Uitgave: 2012
ISBN: 978-90-551-62-95-6

Bestellen

Compliance A-Z

Boeken

Compliance is now more important to the financial services industry than ever. Following the financial crisis, the duties of a compliance officer in the financial services industry seems to be growing all the time.

The world in which a compliance professional must operate is getting more complex and dynamic. The compliance professional not only has to deal with a seemingly never ending flow of new rules applicable to the financial institution's business, but he/she must also keep up to speed with the changes in the business he/she advises on compliance issues. The need for compliance professionals for a common and clear language is greater than ever.

This book, written by an experienced compliance officer, aims to set out the compliance terms and vocabulary of the compliance profession. In addition, it helps compliance professionals seeking to understand the business they are supporting by explaining business terms that may emerge in the everyday life of a compliance professional.

For who?
Compliance A-Z is a standard book for every compliance professional and other financial professionals dealing with compliance issues. This book will be of interest to:

 • Compliance professionals
 • Auditors
 • Lawyers
 • Risk managers
 • Other financial services professionals
 • Compliance advisors

This second extended version of Compliance A-Z contains over 300 compliance and related business terms and definitions more than edition one.

About the author
Henri Ruijgrok is a compliance officer at the Royal Bank of Scotland. He has over 15 years experience in compliance. Henri Ruijgrok studied economics at the Erasmus University in Rotterdam, the Netherlands and is a certified auditor.

De getoonde prijzen zijn exclusief 6% btw.

Prijs: €56,56
Uitvoering: gebonden paperback
Uitgave: 2011
ISBN: 97-890-5516-283-3

Bestellen

Compliance A-Z (cd included)

Boeken

Compliance is now more important to the financial services industry than ever. Following the financial crisis, the duties of a compliance officer in the financial services industry seems to be growing all the time.

The world in which a compliance professional must operate is getting more complex and dynamic. The compliance professional not only has to deal with a seemingly never ending flow of new rules applicable to the financial institution's business, but he/she must also keep up to speed with the changes in the business he/she advises on compliance issues. The need for compliance professionals for a common and clear language is greater than ever.

This book, written by an experienced compliance officer, aims to set out the compliance terms and vocabulary of the compliance profession. In addition, it helps compliance professionals seeking to understand the business they are supporting by explaining business terms that may emerge in the everyday life of a compliance professional.

For who?
Compliance A-Z is a standard book for every compliance professional and other financial professionals dealing with compliance issues. This book will be of interest to:

 • Compliance professionals
 • Auditors
 • Lawyers
 • Risk managers
 • Other financial services professionals
 • Compliance advisors

This second extended version of Compliance A-Z contains over 300 compliance and related business terms and definitions more than edition one. The content is also available on cd.

About the author
Henri Ruijgrok is a compliance officer at the Royal Bank of Scotland. He has over 15 years experience in compliance. Henri Ruijgrok studied economics at the Erasmus University in Rotterdam, the Netherlands and is a certified auditor.

De getoonde prijzen zijn exclusief 6% btw.

Prijs: €65,99
Uitvoering: gebonden paperback
ISBN: 97-890-5516-283-3

Bestellen

Economic capital en risicobeheer bij banken

Boeken

Van affaires naar risicomanagement

Risicobeheer bij banken staat op dit moment volop in de belangstelling. Barings, Enron en zeer recent Parmalat hebben geschiedenis geschreven door alle internationale krantenkoppen te halen.

Ook het vakgebied risicomanagement heeft veel aandacht gekregen doordat 'Bazel II'de banken opnieuw heeft gestimuleerd de verschillende risicotypen precies te definiëren en te modelleren. Begrippen als 'RAROC', 'Economic Value Added' en 'risk-based pricing' beheersen hier de arena en worden door vrijwel alle grote banken toegepast.

Economic capital en risicobeheer bij banken plaatst de recente ontwikkelingen in een samenhangend kader en geeft inzicht in alle nieuwe instrumenten. De nadruk ligt daarbij op de achterliggende concepten en de toepassing in de organisatie en niet zozeer op de (technische) wiskunde. Naast een uitgebreide beschrijving van de Bazelse Akkoorden, komen de economic capital methode, RAROC en meetinstrumenten voor risico aan de orde.

Met vele voorbeelden en een handig register wordt de materie verduidelijkt. Dit maakt het boek zowel geschikt voor risicomanagers en controllers als voor managers die in hun prestatiebeoordeling met RAROC te maken krijgen. De lezer krijgt in een kort bestek inzicht in recente ontwikkelingen in het bankwezen.

De auteur

René Doff is ERM and Solvency II specialist. Naast zijn werk bij Achmea en de Rabobank was hij nauw betrokken bij het ontwerpen van de Europese Solvency II-regelgeving. In 2006 is hij gepromoveerd en sinds 2008 is hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. René Doff is zowel praktijk- als academisch georiënteerd.

De getoonde prijzen zijn exclusief 6% btw.

Prijs: €37,69
Uitvoering: paperback
Uitgave: 2004
ISBN: 978-90-5516-208-6

Bestellen

Thuis in de verzekeringsbranche

Boeken

Het verzekeringsbedrijf biedt aan veel mensen werkgelegenheid. Niet alleen aan mensen met echt verzekeringstechnisch werk, maar ook aan anderen: van marketingprofessional tot ICT'er en van secretaresse tot communicatieadviseur. Wilt u graag meer weten over wat er binnen uw branche gebeurt, maar heeft u niet de behoefte om u daarbij te verdiepen in allerlei verzekeringstechnische bijzonderheden? Dan is dit boek bestemd voor u. Het boek laat zien waarom het verzekeringsbedrijf zo’n belangrijke rol speelt in onze samenleving en economie. Tegelijkertijd krijgt u een aardig idee van hoe het met uw eigen verzekeringssituatie gesteld is.

De getoonde prijzen zijn exclusief 6% btw.

Prijs: €24,50
Uitvoering: gebonden
Uitgave: 2015
ISBN: 978-94-9174-328-3

Bestellen

Het schadeverzekeringsrecht in vogelvlucht

Boeken

Centraal in deze praktische handleiding voor professionals in de verzekeringsbranche staat het verzekeringsrecht (titel 7.17 BW), dat op 1 januari 2006 fundamenteel is gewijzigd. Op toegankelijke, overzichtelijke en beknopte wijze worden de belangrijkste onderwerpen van het verzekeringsrecht behandel, toegespitst op de praktijk van het schadeverzekeringsrecht. 

Voor wie?

 • assurantietussenpersonen
 • degenen die polissen/ schadeformulieren samenstellen of onderhouden
 • acceptanten en schadebehandelaars
 • experts
 • advocatuur


Inhoud

 • Verzekeringnemer, verzekerde en uitkeringsgerechtigde
 • Onzeker voorval
 • Mededelingsplicht
 • Afgifte van de polis
 • Betaling van de premie
 • Opzegging
 • Verplichtingen van de verzekerde
 • Verjaring
 • Verzekering ten behoeve van een derde
 • Aard of gebrek van de verzekerde zaak
 • Opzet en roekeloosheid
 • De directe actie van de benadeelde
 • Vergoeding van de schade en indemniteit
 • Samenloop
 • Subrogatie
 • Overgangsrecht
 • Wettekst titel 17 (verzekering) Boek 7 BW


Auteurs
Het boekje is samengesteld door medewerkers van de Praktijkgroep Verzekering en Aansprakelijkheid van Van Traa Advocaten onder redactie van mr. J.H.J. Teunissen en mr. J.D. van de Meent.

De getoonde prijzen zijn exclusief 6% btw.

Prijs: €23,11
Uitvoering: paperback
Uitgave: 2009
ISBN: 978-90-5516-266-6

Bestellen

Brand en samenloop Toelichting op diverse verzekeringsaspecten

Boeken

Deze uitgave uit de Beursbengelserie is een bundeling van artikelen die de laatste jaren in de Beursbengel hebben gestaan. Alle artikelen gaan over samenloop. Het verzekeringstechnische begrip 'samenloop' is een vrij bekend fenomeen binnen de verzekeringsbranche. Hoewel het een gemakkelijk onderwerp lijkt, leert met name de praktijk bij brandschade dat samenloop van verzekeringen niet altijd eenvoudig is. Vaak zitten er haken en ogen aan of schuilt er een addertje onder het gras.  Verzekeringstussenpersonen, schadebehandelaars en verzekeraars worden daarmee regelmatig in hun werk geconfronteerd.

Praktisch
Deze bundel biedt een praktisch naslagwerk over brand en samenloop. De artikelen zijn geactualiseerd en geordend aan de hand van een vijftal thema's die de verschillende verzekeringsaspecten van samenloop in de volle breedte op toegankelijke wijze benaderen. Dit boek is daarom handig voor iedereen die beroepshalve in aanraking komt met brand en samenloop en die meer inzicht wil in de behandeling van brandschades. De vijf thema's zijn:

 • Samenloop
 • Schaderegeling in de praktijk
 • Index en waarde
 • Garantie en waarde
 • Wat wel en niet verzekerd is


Samenstelling
De bundel is samengesteld door Simon Kadijk, directeur van Donatus Verzekeringen en vakdeskundige bij de Stichting Examens Financiële Dienstverlening (SEFD). Ook is hij lid van de redactieraad van de Beursbengel.

Beursbengelreeks
Deze uitgave maakt deel uit van de Beursbengelreeks. De reeks bevat praktische uitgaven waarin verzekeringstechnische onderwerpen op toegankelijke wijze nader uitgediept worden.

De getoonde prijzen zijn exclusief 6% btw.

Prijs: €23,54
Uitvoering: garenloos gebrocheerd
Uitgave: 2011
ISBN: 978-90-5516-306-9

Bestellen

Risicomanagement: Vanuit het Dynamisch Business Model

Boeken

Risicomanagement staat al jaren hoog op de agenda van ondernemers, risicomanagers en adviseurs, en dat is niet voor niets. Goed risicomanagement is namelijk een belangrijke succesfactor voor het behalen van de organisatiedoelstelling. Iedere adviseur en medewerker die te maken heeft met risicomanagement, doet er dan ook goed aan Risicomanagement in zijn kast te zetten.

Dit boek dient als leidraad om risico’s snel, effectief en onderbouwd in kaart te brengen. Het speciaal hiervoor ontworpen Dynamisch Business Model © is een tool waarmee de samenhang tussen organisatieonderdelen en de interactie met de omgeving snel en overzichtelijk in kaart wordt gebracht. Belangrijke afhankelijkheden en kritieke punten die de waardepropositie van de organisatie in gevaar kunnen brengen, springen daardoor direct in het oog.

Naast het Dynamisch Business Model krijgt u veel nuttige tips, technieken en tools aangereikt, waarmee de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de medewerkers uit een organisatie herkenbaar worden gemaakt. Hierdoor wordt het risicobewustzijn vergroot en kan eenvoudig een koppeling gemaakt worden met andere managementdisciplines zoals kwaliteitszorg, duurzaam ondernemen en verandermanagement.

Het boek is gericht op zowel het MKB en grootbedrijf en geschikt voor zowel ondernemers en managers als adviseurs en risicomanagers. Ook wanneer al andere standaard (risico)modellen worden gebruikt, is dit boek een goede aanvulling voor de dagelijkse praktijk.

Auteur
Lizanne Vroom is zelfstandig adviseur en gespecialiseerd in risicomanagement. Ze is als docent verbonden aan diverse opleidingsinstituten en verantwoordelijk voor het programma en de inhoud van diverse risicomanagementopleidingen. Mensen en hun onderneming staan centraal in haar praktijkgerichte aanpak. 

Inhoudsopgave
Voorwoord
Leeswijzer
Inleiding

 • Risicomanagement: Dynamisch Business Model central
 • Vaststellen interne- en externe context
 • Risicomanagement doelstellingen en uitgangspunten
 • Risico's identificeren en inventariseren
 • Risico's evalueren of 'wegen'
 • Prioriteiten stellen op basis van het risicoprofiel
 • Risico's beheersen: bedenken van maatregelen en strategieën
 • Risicomanagement actieplannen en –adviezen
 • Risicomanagement implementeren en uitvoeren actieplannen
 • Meten en bijsturen van Risicomanagementprestaties
 • Evalueren en bewaken van het Risicomanagementproces
 • Communiceren met stakeholders

Bijlagen
Literatuurlijst
Index

De getoonde prijzen zijn exclusief 6% btw.

Prijs: €62,50
Uitvoering: gebonden
Uitgave: 2015
ISBN: 9789-49-1743-24-5

Bestellen

Wettenbundel verzekeringen 2015-2016

Boeken

Verzekeringen en recht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: alle rechten en plichten die uit verzekeringscontracten voortvloeien zijn wettelijk verankerd en zelf bij de vraag wie zich moeten verzekeren en bij wie, speelt wetgeving een belangrijke rol. Iedereen die in de praktijk van het verzekeringsbedrijf werkt, ontkomt er dan ook niet aan om zo nu en dan de wetgeving te raadplegen.

De wettenbundel verzekeringen 2015 – 2016 maakt het raadplegen zeer eenvoudig. De wettenbundel bevat namelijk actuele wetgeving die specifiek voor het verzekeringsbedrijf van belang is. Deze vakuitgave is daarom een handzaam hulpmiddel voor zowel degenen die in de praktijk werken als degenen die studeren. Een praktisch trefwoordenregister en uitgebreide inhoudsopgaven maken de bundel zeer toegankelijk en gemakkelijk in het gebruik.

Inhoudsopgave
9 Burgerlijk Wetboek
9 Boek 1. Personen- en familierecht
39 Boek 2. Rechtspersonen
42 Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen
57 Boek 4. Erfrecht
69 Boek 5. Zakelijke rechten
71 Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
109 Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
153 Overgangswet Nieuw BW
154 Boek 8. Verkeersmiddelen en vervoer
203 Wet op het financieel toezicht
295 Vrijstellingsregeling Wft
300 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
341 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
341 Eerste Boek. De wijze van procederen voor de rechtbanken, de hoven en de Hoge Raad
355 Tweede Boek. Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging van vonnissen, beschikkingen en authentieke akten
360 Derde Boek. Van regtspleging van onderscheiden aard
365 Vierde Boek. Arbitrage
368 Wet op de rechterlijke organisatie
369 Faillissementswet
371 Wetboek van Strafrecht
371 Eerste Boek. Algemene bepalingen
372 Tweede Boek. Misdrijven
375 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
397 Wegenverkeerswet
401 Reglement verkeersregels en verkeerstekens
412 Marine Insurance Act (MIA)
431 Wet bodembescherming
432 Flora- en faunawet
434 Pensioenwet
516 Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
523 Wet inkomstenbelasting
582 Invoeringswet inkomstenbelasting 2001
586 Wet op de loonbelasting
609 Successiewet
618 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
641 Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
645 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
655 Socialeverzekeringswetten
655 Wet op de medische keuringen
659 Ziektewet
670 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
690 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAJONG)
691 Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
692 Algemene nabestaandenwet (ANW)
697 Algemene ouderdomswet (AOW)
702 Verhaalswet ongevallen ambtenaren
704 Trefwoordenregister

De getoonde prijzen zijn exclusief 6% btw.

Uitvoering: Gebrocheerd
EAN: 9789491743252
Prijs: € 44,95

Bestellen

Uitvaart verzekerd

Boeken

Beschrijving Uitvaart verzekerd

In de verzekeringsbranche is sprake van een groeiende vraag naar uitvaartverzekeringen en dientengevolge van een groeiende vraag naar informatie over uitvaartverzekeringen. Dit stelt ook eisen aan de adviseur die over uitvaartverzekeringen moet adviseren. Deze adviseur moet op veel terreinen kundig zijn. Het is niet alleen een kwestie van uitstekende uitvaartverzekeringen aanbieden. De vragen die een klant een adviseur kan stellen zijn legio: Wat kan en mag volgens de wet bij een uitvaart? Met welke belangrijke fiscale en erfrechtelijke aspecten moet ik rekening houden? Hoe zit het met de grafkosten? Wat zijn de mogelijkheden voor een joodse uitvaart? Enzovoorts.
Deze uitgave beoogt alle informatie te bieden die een adviseur in staat stelt kundig te adviseren. Zowel algemene als financiële, fiscale, erfrechtelijke én culturele aspecten komen uitvoerig en op toegankelijke wijze aan bod. De praktische en overzichtelijk gerangschikte informatie is daarnaast voorzien van praktische tips, voorbeelden en checklists.

Over de auteur

Johan Zwaanswijk is al meer dan 35 jaar werkzaam in de verzekeringsbedrijfstak en verbonden aan NIBE-SVV. Gedurende vele jaren heeft hij een indrukwekkend aantal mensen opgeleid op het gebied van verzekeringstechniek. Daarnaast wordt hij regelmatig gevraagd voor intensieve één-op-één trainingen van vooraanstaande personen in de sector.
 

Door: J. Zwaanswijk
ISBN: 9789055162437
Prijs: € 24,50

Bestellen

Studiegids aanvragen

Bekijk het opleidingsaanbod thuis.

Nu aanvragen

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs
zijn nu telefonisch bereikbaar.
020 760 69 00

Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur