Causaal verband?De vlindertheorie geldt ook voor het verzekeringsbedrijf. Soms zijn gevolgen groter dan verwacht. Een botsing kan tot een tweede botsing leiden. Soms zelfs tot een derde. De vraag is dan: om hoeveel schadegebeurtenissen gaat het? Meer concreet: om hoeveel eigen risico en no-claimverlies?

Soms is het simpel. Als ik met mijn auto op mijn voorganger bots, kan deze worden doorgedrukt op zijn voorganger. Dat zijn twee botsingen en toch maar één gebeurtenis. Zo lag het niet bij de mevrouw die een klacht indiende bij het Kifid. Zij was op haar voorganger gebotst, maar dat was bij een enkelvoudige botsing gebleven. Vervolgens sprak zij met haar tegenpartij af door te rijden naar een parkeerplek om gegevens uit te wisselen. Op weg naar die parkeerplek botste zij achterop een andere auto, die remde om een bromfietser voorrang te verlenen.

De verzekerde vond dat er sprake was van één gebeurtenis. Zonder de eerste botsing was zij niet een andere weg opgereden om een parkeerplek te zoeken. Kortom: zonder de eerste botsing was de tweede er niet geweest. Juristen noemen dat wel een conditio sine qua non. Dat laatste werd door de verzekeraar niet betwist, maar die stelde toch dat de eerste botsing daarmee nog niet de rechtens relevante oorzaak van de tweede botsing was. Er is – aldus de verzekeraar – geen zodanig verband tussen beide botsingen dat dit als één gebeurtenis moet worden gezien. Het gaat om twee verschillende verkeerssituaties, elk leidend tot een botsing. Dat betekende voor de klant een soort vrije val van de bonus-malusladder. Kifid gaf – terecht – de verzekeraar gelijk. Zuur voor de klant, dat wel.

Ik weet niet in hoeverre ergernis of emotie een rol hebben gespeeld bij de tweede aanrijding. Ik kan me dat wel voorstellen. Ik moest in elk geval denken aan een schade die ik eens behandeld heb. Ook toen was een mevrouw achterop haar voorganger gereden, nadat deze was gestopt voor een openstaande brug. Geschrokken stapte de mevrouw uit, maar vergat daarbij achterom te kijken. Gevolg: een inhalende auto reed tegen het opengaande portier aan. Bovendien was mevrouw vergeten de handrem aan te trekken. Omdat het wegdek vlak voor de brug opliep, reed haar auto dus spontaan naar achteren tegen weer een andere auto aan. Dat waren dus drie botsingen en je zou kunnen verdedigen: drie gebeurtenissen. Ik mocht het in overleg toch als één gebeurtenis rekenen (1 keer no-claimverlies, 1 keer eigen risico). (Terzijde: ik kan er ook niets aan doen dat het in beide gevallen om een vrouwelijke bestuurder gaat.)

De vlindertheorie leert dat de beweging van een vlinder in Brazilië maanden later kan leiden tot een tornado in Texas. Ook dat is dan een conditio sine qua non, maar geen rechtens relevante oorzaak. Verhaal op de vlinder zou om voor de hand liggende redenen toch al lastig zijn.
 

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Nieuwe inzichten opdoen?

Het vakgebied van de financieel dienstverlener is én blijft flink in beweging. Meebewegen is noodzakelijk om uw waarde voor uw klant te behouden. Onze whitepapers helpen u om uw kennis up-to-date te houden en nieuwe inzichten op te doen.