Levenlanglerenkrediet: gunstige studiefinanciering voor iedereen tot 55 jaar

Vanaf september 2017 kan iedereen tot 55 jaar tegen heel gunstige voorwaarden geld lenen bij de overheid om een HBO Associate degree-, HBO Bachelor- of Masteropleiding te volgen. Dit heet het Levenlanglerenkrediet. De Ad-, Bachelor- en Masteropleidingen die NIBE-SVV aanbiedt, vallen ook onder deze regeling. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het Levenlanglerenkrediet moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

  • U neemt deel aan een wettelijk erkende HBO Associate degree-, HBO Bacheloropleiding, of Masteropleiding (voltijd-, deeltijd- of duale opleiding). Ook als u start met het eerste jaar in deze opleidingen, is het Levenlanglerenkrediet van toepassing.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit. Een niet-Nederlander met een verblijfsvergunning type II, III of IV komt eveneens in aanmerking voor het Levenlanglerenkrediet.
  • U heeft geen recht (meer) op studiefinanciering.
  • U bent op het moment van aanvragen jonger dan 55 jaar.
  • Als u jonger bent dan 30 jaar, kunt u ook gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet, maar alleen voor deeltijdopleidingen Ad, HBO Bachelor of als u een tweede Ad- of HBO Bacheloropleiding wilt volgen.
  • Uw collegegeld of lesgeld wordt niet betaald of vergoed door een andere instantie, bijvoorbeeld uw werkgever.

De volledige voorwaarden zijn te lezen op www.duo.nl. 

Aanvragen

U kunt het Levenlanglerenkrediet vanaf juni 2017 aanvragen. U downloadt daarvoor een formulier via www.duo.nl. Dat formulier moet ondertekend worden door de geaccrediteerde hogeschool. In het geval van NIBE-SVV is dat NCOI Hogeschool. De opleidingen die NIBE-SVV aanbiedt, worden namelijk verzorgd in samenwerking met Hogeschool NCOI. U stuurt dat aanvraagformulier naar NIBE-SVV. Die gaat samen met NCOI aan de slag om uw aanvraag correct te verwerken. Hierna kunt u de aanvraag bij DUO indienen via Mijn DUO (www.duo.nl). 

Leenperiode

U kunt het krediet krijgen voor de duur van uw opleiding. Voor de meeste opleidingen is dit 4 jaar. Doet u een deeltijdopleiding, dan krijgt u 1 jaar extra. 

Hoeveel lenen

U kunt per jaar een krediet krijgen ter hoogte van uw studiekosten. U kunt nooit meer Levenlanglerenkrediet krijgen dan u aan studiekosten moet betalen. Let op: studieboeken en arrangementskosten vallen niet onder deze regeling. 

Terugbetalen

De aflossing start op de eerstvolgende 1 januari na het afronden of beëindigen van de opleiding. U heeft dan 15 jaar de tijd om de lening terug te betalen, inclusief rente. Hoeveel u per maand moet aflossen, is afhankelijk van uw inkomen. 

Opleidingen

Een aantal opleidingen met het Levenlanglerenkrediet:

 Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.nibesvv.nl. Of neem voor meer informatie telefonisch contact op met onze opleidingsadviseurs via 035 - 7 506 155 of via e-mail: info@nibesvv.nl.

Be relevant, keep the change

Blijf up to date met de webinar reeks

Webinar: Trends in verzekeringsfraude en fraudebestrijding

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Nieuwe inzichten opdoen?

Het vakgebied van de financieel dienstverlener is én blijft flink in beweging. Meebewegen is noodzakelijk om uw waarde voor uw klant te behouden. Onze whitepapers helpen u om uw kennis up-to-date te houden en nieuwe inzichten op te doen.