Brochure aanvragen

Over NIBE-SVV

Over NIBE-SVV

Integriteitstoets DSI Beleggingsadviseur

Hieronder vindt u 6 vragen met bijbehorende filmpjes. Bekijk de filmpjes en beantwoord de vraag. De juiste antwoorden vindt u onderaan de pagina.

Vraag 1

Er verschijnt een keurig geklede dame die u aanspreekt.
Mevrouw De Vries heeft een beleggingsportefeuille van € 500.000,-. Op uw beeldscherm leest u echter dat mevrouw onder curatele staat. De notitie dateert van 3 jaar geleden. Uw volgende afspraak zit al in de spreekkamer. U moet dus snel beslissen of u de boeking uitvoert of niet.

Gaat u de overboeking uitvoeren?

A     Ja, want de cliënt heeft meer dan genoeg liquiditeiten in verhouding tot het vermogen.
B  Ja, maar pas nadat u de cliënt onder vier ogen over deze melding hebt gesproken.
C  Nee, want het systeem geeft aan dat de cliënt onder curatele staat.

Vraag 2

De heer Janssen is al 2 jaar uw cliënt. Maar u weet eigenlijk niets persoonlijks over hem. De gesprekken gaan alleen over de portefeuille. Terwijl die persoonlijke informatie vaak van belang kan zijn. U besluit de heer Janssen daarom nog eens naar zijn persoonlijke situatie te vragen.


Hoe vervolgt u het gesprek?

A    U geeft aan dat deze informatie van belang is om de portefeuille op zijn persoonlijke situatie te kunnen laten aansluiten.
B U zegt dat het nooit uw bedoeling was hem voor het hoofd te stoten en gaat over tot de orde van de dag.
C U vraagt door om erachter te komen waarom hij zo reageert.

Vraag 3

De heer en mevrouw Janssen hebben samen een beleggingsportefeuille van € 180.000,- bij u. Daarnaast hebben zij een spaarrekening van € 30.000,- en is er een aflossingsvrije hypotheek van € 240.000,-. Het echtpaar belegt al een jaar of tien voor de aflossing van hun hypotheek; over 7 jaar.

Wat doet u?

A    U vraagt mevrouw Janssen wat haar mening is.
B U gaat mee met de heer Janssen en past het profiel aan naar offensief.
C U stelt voor het huidige beleggingsbeleid te handhaven.

Vraag 4

De heer De Vries, ondernemer in ruste, komt met zijn vrouw bij u voor een eerste gesprek. Ze willen hun portefeuille bij u onderbrengen. Het echtpaar onttrekt hun inkomen uit hun privévermogen. Meneer en mevrouw zijn zichtbaar aangeslagen door hun recente ervaringen.

U wilt focussen op de commerciële kansen en niet op de klacht. Wat doet u?

A    U legt het echtpaar uit dat u de beweegredenen van de concurrent niet kunt beoordelen. 
B U gaat niet in op de klacht, want u vertegenwoordigt een directe concurrent.
C U wijst het echtpaar op de site van het KifiD en gaat verder met de portefeuille.

Vraag 5

De manager van uw team komt ietwat geïrriteerd binnen, en gaat aan uw bureau zitten.

Na enkele minuten begint u te twijfelen aan uw toezegging. Wat besluit u uiteindelijk te doen en waarom?

A    U voert de verkoopopdrachten toch uit. Het is een directe opdracht van uw directeur en manager. 
B U vertelt uw manager dat u deze maatregel te drastisch vindt en stelt voor de heer Janssen te vragen hoe hij wil omgaan met zijn lopende posities, en of hij al een andere bank heeft gevonden.
C U schrijft uw manager een mail, waarin u aangeeft dat de handelingen van de directeur kunnen worden uitgelegd als een verstrengeling van persoonlijke en zakelijke belangen en dat u zijn opdracht alleen uitvoert na een schriftelijke bevestiging.

Vraag 6

Er waait een nieuwe wind door de afdeling. Twee weken geleden is één van uw teamleden bevorderd tot nieuwe teamleider. Zijn cliëntenportefeuille is voor 50% overgedragen aan de overige collega’s. Ook u hebt er 15 nieuwe cliënten bijgekregen. Eén van die cliënten, mevrouw De Vries, hebt u nu tegenover u zitten. In haar portefeuille treft u een diversiteit aan producten aan, waaronder veel complexe financiële producten uit de emissielijst van de laatste twee jaar.

Het dossier geeft een ander beeld. Daarin staat dat de cliënt bij de introductie van elk nieuw product uitgebreid is geïnformeerd en dat zij de producten begrijpt. Wat doet u?

A    U doet vooralsnog niets. U gaat ervan uit dat uw nieuwe teamleider het goed heeft vastgelegd. Dit probeert u eerst te achterhalen.
B U besluit de schade voor uw werkgever te beperken door in te zoomen op een meer passend advies.
C U vertelt uw cliënt dat deze posities in de huidige markt niet de voorkeur genieten. Voordat u actie onderneemt, gaat u bij uw teamleider na hoe hij tot deze portefeuilleopbouw is gekomen.

Antwoorden

Vraag 1

Het juiste antwoord is C.

U kunt niet op basis van uw persoonlijke oordeel een dergelijke beslissing nemen. Het systeem is in dit geval leidend.

Vraag 2

Het juiste antwoord is C.

Accepteert u de wijze waarop de cliënt reageert? Hij is kennelijk iemand die niet graag deelt, maar hij reageert nogal kortaf en geïrriteerd. Gezien de reactie is het verstandig verder door te vragen. Al is het maar om de zakelijke relatie goed te houden.

Vraag 3

Het juiste antwoord is A.

Mevrouw Janssen mengt zich niet in de discussie. U dient de belangen van beide echtelieden. Het gaat om de risicotolerantie van beide echtelieden. U moet haar dus in de discussie betrekken.

Vraag 4

Het juiste antwoord is C.

Het is wel het minste wat u voor de cliënten kunt doen, en u voorkomt dat u inhoudelijk bij de klacht betrokken wordt. De andere antwoorden zijn uitvluchten.

Vraag 5

Het juiste antwoord is B.

Exploderende cliënten komen met regelmaat voor. En het is dan niet ongebruikelijk dat een relatie opgezegd wordt. Door naar een oplossing te zoeken handelt u in het belang van de cliënt.

Vraag 6

Het juiste antwoord is C.

Niets doen is geen optie (antwoord A). Het is duidelijk dat de cliënt nu een antwoord wil. Er zal uiteindelijk wel tot antwoord B worden besloten, maar hiermee vertoont u ontwijkingsgedrag (U wilt uw teamleider niet confronteren met vragen over de gang van zaken).

Be relevant, keep the change

Blijf up to date met de webinar reeks

Webinar: De vernieuwing van zorgplicht

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze nieuwe studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Nieuwe inzichten opdoen?

Het vakgebied van de financieel dienstverlener is én blijft flink in beweging. Meebewegen is noodzakelijk om uw waarde voor uw klant te behouden. Onze whitepapers helpen u om uw kennis up-to-date te houden en nieuwe inzichten op te doen.