Over NIBE-SVV

Over NIBE-SVV

Case de heer Terpstra

Vraag 1

Aantal punten: 7

De heer Terpstra (52 jaar) is getrouwd en heeft twee kinderen. Terpstra is ZZP'er. Terpstra heeft twee beleggingsportefeuilles: een adviesportefeuille van € 250.000,- bij de bank waarbij Nico als beleggingsadviseur werkt en een executiononlyportefeuille groot € 45.000,- bij een andere bank. Het is de uitdrukkelijke wens van Terpstra om voor de adviesportefeuille GEEN rekening te houden met de executiononlyportefeuille, die hij naar eigen zeggen aanhoudt ‘om af en toe een gokje te wagen’.

Met de adviesportefeuille bij de bank van Nico wil Terpstra zijn pensioen opbouwen. Hij heeft GEEN andere pensioenvoorzieningen en heeft een bescheiden bedrag op zijn spaarrekening.

Het afgelopen jaar zijn de beleggingsresultaten tegengevallen, waardoor het de vraag is of Terpstra zijn beleggingsdoelstelling nog haalt.

Wat zijn de twee belangrijkste risico's die Nico aan de orde stelt in het advies aan Terpstra? Motiveer uw antwoord.

Vraag 2

Aantal punten: 7

Terpstra heeft tijdens een periodiek gesprek verteld dat zijn vrouw in verwachting is. Ze is inmiddels gestopt met werken. Na de geboorte van het kind zal zij twee dagen in de week gaan werken in plaats van fulltime. Dit zet een streep door de pensioendoelstelling van Terpstra. De totale inkomsten van de Terpstra’s zullen de komende jaren afnemen en de kosten waarschijnlijk iets toenemen. Met de huidige portefeuille is het de verwachting van Nico dat Terpstra inderdaad zijn doelstelling NIET gaat halen.

Bijstellen van het doelvermogen is een optie voor Terpstra, maar welke drie wijzigingen staan Terpstra nog meer ter beschikking? Motiveer uw antwoord.

Vraag 3

Aantal punten: 2

Naar aanleiding van het vorige adviesgesprek kwam Nico tot de conclusie dat Terpstra eigenlijk meer risico zou moeten nemen om zijn pensioendoelstelling te halen. Hij weet echter dat Terpstra dit grotere risico eigenlijk NIET wil lopen. Niet alleen wil hij de mogelijkheid houden om eerder zijn vermogen aan te kunnen spreken in het geval dat dat nodig is, ook slaapt hij er slecht van als de koersen flink dalen.

Welke actie moet Nico ondernemen?

A. Na mondeling akkoord moet Nico mee gaan met de verhoging van het risico. De doelstelling van de heer Terpstra wordt zo weer gehaald.
B. Nico raadt de heer Terpstra af om het risico van de portefeuille te verhogen.
C. Nico verhoogt in overleg met de heer Terpstra het risico, maar voert verhoogde monitoring van het doel en risico van de portefeuille uit.

Vraag 4

Aantal punten: 7

Toen Terpstra vijf jaar geleden bij Nico klant werd is er een aantal beleggingsrestricties afgesproken. Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in de persoonlijke omstandigheden heeft Nico het klantbeeld en de portefeuille van Terpstra uitvoerig besproken en vastgelegd. Na een week belt Terpstra hem echter op met de boodschap dat hij per direct NIET langer wenst te beleggen in Amerikaanse aandelen.

Welke drie actie(s) onderneemt Nico naar aanleiding van de recente boodschap van Terpstra? Motiveer uw antwoord.

Vraag 5

Aantal punten: 2

Terpstra krijgt periodiek een rapportage van de bank met de stand van zaken over zijn beleggingsportefeuille. De bank vindt zelf dat de rapportages er al goed uit zien. Zo staat heel duidelijk vermeld wat de beleggingsresultaten zijn geweest, een specificatie van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën, een verdeling van het vermogen over verschillende sectoren, regio’s thema’s en kosten, transacties, stortingen en onttrekkingen. De bank van Nico is voornemens de periodieke rapportages aan te passen en hierin de wensen van de AFM mee te nemen ten aanzien van periodieke rapportages.

Welk onderwerpen wil de AFM ook terug zien in de periodieke rapportages naar klanten?

A. Inzicht in het behalen van de doelstelling en de risico’s van de portefeuille.
B. Risico’s van de portefeuille en vastlegging van veranderingen in het klantbeeld.
C. Veranderingen in het klantbeeld en het verwachte resultaat over de komende drie jaar.


Antwoorden

Vraag 1

Het belangrijkste risico voor Terpstra is dat zijn vermogen straks op de gewenste pensioendatum onvoldoende gegroeid blijkt te zijn, met de jaarlijkse pensioenuitkering die hij nu voor ogen heeft. (4 punten)

Ook belangrijk is het risico dat de financiële positie van Terpstra op korte termijn flink verslechtert, bijvoorbeeld door terugval in zijn inkomen. (3 punten)

Vraag 2

Acties die besproken zullen moeten worden, zodat Terpstra toch zijn beleggingsdoelstelling kan halen, zijn:

  1. De inleg verhogen. (2 punten)

  2. Uitgavenpatroon nu en/of na de pensioendatum terugdringen. ( 2 punten)

  3. De ingangsdatum van het pensioen bijstellen. (3 punten)

Vraag 3

Antwoord B is het juiste antwoord.

Vraag 4

  1. Nico legt de beleggingsrestrictie ten aanzien van Amerikaanse aandelen vast in de overeenkomst die hij met de heer Terpstra heeft afgesloten of in de bijlage van de overeenkomst. (3 punten)

  2. De beleggingsrestricties worden zoals overeengekomen in de overeenkomst gemonitord op naleving. (2 punten)

  3. Nico deelt de klant mede dat hij met deze restrictie rekening houdt, maar dat de klant zelf verantwoordelijk is voor zijn beleggingsbeslissingen. (2 punten)

Vraag 5

Antwoord A is het juiste antwoord.

Be relevant, keep the change

Blijf up to date met de webinar reeks

Webinar: De vernieuwing van zorgplicht

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze nieuwe studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Nieuwe inzichten opdoen?

Het vakgebied van de financieel dienstverlener is én blijft flink in beweging. Meebewegen is noodzakelijk om uw waarde voor uw klant te behouden. Onze whitepapers helpen u om uw kennis up-to-date te houden en nieuwe inzichten op te doen.