Brochure aanvragen

Over NIBE-SVV

Over NIBE-SVV

Case de heer De Vries

Vraag 1

Aantal punten: 7

De heer De Vries (45 jaar) zit als prospect bij Gerald in de spreekkamer. Bij Beveko Bank, de bank waarvoor Gerald werkt, heeft De Vries uitsluitend een betaalrekening. Zijn beleggingsportefeuille heeft hij bij een andere bank. De Vries wil meer informatie over een nieuw complex financieel product van Beveko Bank. Hij overweegt  een relatie op basis van execution only met Beveko Bank aan te gaan en vervolgens het product te kopen. Hij zou de helft van zijn tegoed op de betaalrekening in het nieuwe product willen investeren.

Gerald vertelt aan De Vries dat de aankoop van dit complexe financiële product op basis van execution only alleen kan worden gedaan als eerst de passendheidstoets wordt afgenomen. 

Noem de 4 doelstellingen van de passendheidstoets.

Vraag 2

Aantal punten: 2

De Vries wil eigenlijk toch graag een beleggingsadvies. Na inventarisatie heeft Gerald een beeld van zijn kennis en ervaring met beleggen, zijn beleggingsdoelstelling en zijn risicobereidheid. De Vries wil op 62-jarige leeftijd met pensioen gaan. Tijdens de inventarisatie heeft Gerald ook gevraagd naar zijn financiële positie, maar daar wil De Vries hem echter geen inzicht in geven. Wel heeft hij verklaard dat hij voldoende middelen heeft om zijn doelstelling te bereiken, dit wordt door Gerald schriftelijk aan hem bevestigd.

Hoe verloopt het acceptatieproces verder afgezien van de genoemde schriftelijke bevestiging?

A. Gerald accepteert de heer De Vries NIET als klant, maar biedt als alternatief een vermogensbeheerrelatie aan bij zijn collega’s van de afdeling Private Banking.
B. Gerald accepteert de heer De Vries als beleggingsadviesklant onder de voorwaarde dat hij schriftelijk verklaart voldoende middelen te hebben om zijn beleggingsdoel te bereiken.
C. Gerard accepteert alleen De Vries als klant als hij meent dat hij voldoende informatie heeft om hem goed te kunnen adviseren.

Vraag 3

Aantal punten: 2

Gerald heeft inzicht gekregen in de beleggingsportefeuille van De Vries die bij de andere bank ligt. De Vries heeft slechts één belegging in zijn portefeuille, namelijk een ETF. Deze ETF volgt de 50 grootste beursgenoteerde financiële instellingen in de wereld en is uitgegeven door een bank met een triple-A rating. Gerald constateert dat er zeer weinig omzet in de ETF is. Er zijn zelfs dagen bij dat er helemaal NIET in wordt gehandeld.

De Vries weet dat als hij  belegt in ETF’s onder andere een liquiditeitsrisico, een tegenpartijrisico en een concentratierisico kan lopen.

Welke van de drie genoemde risico’s heeft de GROOTSTE invloed op de beleggingsportefeuille van De Vries?

A. Liquiditeitsrisico
B. Tegenpartijrisico
C. Concentratierisico

Vraag 4

Aantal punten: 7

De Vries heeft iets gehoord over de standaarddeviatie als maatstaf voor de risicograad van beleggingen. Hij vraagt Gerald om nadere uitleg. Gerald zegt dat de standaarddeviatie een maatstaf is voor de beweeglijkheid (volatiliteit) van rendementen in het verleden en daarmee een indicatie is voor het risico van beleggingen. Hoe groter de standaarddeviatie, hoe hoger de risicograad.

De Vries merkt op dat Gerald het over rendementen in het verleden heeft en deze bieden natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Gerald moet De Vries daarin gelijk geven.

Als aanvulling daarop plaatst Gerald een aantal kanttekeningen bij het begrip standaarddeviatie.

Welke vier kanttekeningen moeten worden geplaatst bij de standaarddeviatie als maatstaf voor de risicograad van beleggingen? Motiveer uw antwoord.

Vraag 5

Aantal punten: 7

De Vries komt bij Gerald op kantoor om zijn beleggingsportefeuille door te nemen. Tijdens de evaluatie van de rendementen ziet Gerald dat de doelstelling van De Vries om op 62-jarige leeftijd met pensioen te gaan, waarschijnlijk NIET haalbaar is.

Welke drie mogelijke maatregelen bespreekt Gerald met De Vries naar aanleiding van het feit dat zijn doelstelling waarschijnlijk NIET haalbaar is? Motiveer uw antwoord.

Antwoorden

Vraag 1

Er moet worden beoordeeld of de dienst (execution only) bij de cliënt past (1 punt) en vervolgens of hij voldoende kennis en ervaring heeft. (2 punten)

Daarnaast moet met de toets vastgesteld worden of de cliënt de risico's die gepaard gaan met het product, begrijpt. (2 punten)

Als de cliënt over onvoldoende kennis en ervaring beschikt, dan moet hij schriftelijk worden gewaarschuwd. (2 punten)

Vraag 2

Antwoord C is het juiste antwoord.

Vraag 3

Antwoord C is het juiste antwoord.

Vraag 4

De standaarddeviatie gaat uit van rendementen die een normale verdeling volgen. In werkelijkheid zijn rendementen NIET normaal verdeeld en is de kansverdeling in de staarten groter dan op basis van een normale verdeling verwacht mag worden. Hierdoor wordt de kans op extreme uitkomsten te laag ingeschat op basis van alleen de standaarddeviatie. (2 punten)

De standaarddeviatie gaat uit van een gespreide beleggingsportefeuille. Een minder gespreide beleggingsportefeuille kent veelal een hoger risico. (1 punt)

De beleggingshorizon speelt bij standaarddeviatie een relevante rol. Hoe korter de (resterende) beleggingshorizon en hoe beweeglijker de koersen, hoe minder tijd er is om slechte rendementen te compenseren met goede rendementen. (2 punten)

De standaarddeviatie houdt alleen rekening met het marktrisico. Een beleggingsportefeuille kent echter ook andere significante risico's die NIET worden weerspiegeld in de standaarddeviatie, zoals het liquiditeitsrisico en het debiteurenrisico. (2 punten)

Vraag 5

De heer De Vries zou meer risico moeten willen en kunnen accepteren om zijn beleggingsdoelstelling te behalen. Dan moet eerst getoetst worden of de risicobereidheid wel een hoger risico toelaat. Als de risicobereidheid van de heer De Vries dat niet toelaat, moet Gerald hem daarvoor waarschuwen. (5 punten)

De heer De Vries zou zijn doelstelling naar beneden kunnen bijstellen door later met pensioen te gaan. (1 punt)

Als de middelen beschikbaar zijn, kan de heer De Vries extra geld bijstorten om de kansen te verbeteren op het behalen van zijn beleggingsdoelstelling. (1 punt)

Be relevant, keep the change

Blijf up to date met de webinar reeks

Webinar: De vernieuwing van zorgplicht

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze nieuwe studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Nieuwe inzichten opdoen?

Het vakgebied van de financieel dienstverlener is én blijft flink in beweging. Meebewegen is noodzakelijk om uw waarde voor uw klant te behouden. Onze whitepapers helpen u om uw kennis up-to-date te houden en nieuwe inzichten op te doen.