Executive Academy

De eisen aan beleidsbepalers in onze branche aangescherpt en verwoord in de Beleidsregel geschiktheid 2012. Ook de diverse governance codes stellen eisen aan de deskundigheid van bestuurders en commissarissen van financiële ondernemingen.

Pre-assessment

The Executive App

Training en coaching

Voor wie

Onze dienstverlening richt zich op:

  • executives en non-executives in de financiële dienstverlening
  • senior management en senior staff betrokken bij beleidsvoorbereiding en -uitvoering
  • executives van buiten onze branche die de ambitie hebben een toppositie te bekleden in de financiële dienstverlening

 

Ons aanbod

In samenwerking met topexperts in de branche bieden wij onder andere de volgende op elkaar afgestemde instrumenten aan:
  • een pre-assessment om vast te stellen in hoeverre iemand klaar is voor de geschiktheidstoets
  • The Executive App, een gepersonaliseerde webbased-app om doorlopend en naar eigen profiel up-to-date te blijven
  • individuele coaching en training ter voorbereiding op de geschiktheidstoetsExpertise overal en
altijd dichtbijVoor meer informatie over NIBE-SVV Executive Academy:
M 06 39 14 85 44
E executiveacademy@nibesvv.nl